31 juli 2020

Schenkingen aan de Werkgroep in 1994-1995 (Jaarboek 18 1995 pg 64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 18, pagina 64

Steeds meer personen en instanties gaan ertoe over om zaken van historische waarde aan de Stichting Werkgroep Oud- Castricum toe te vertrouwen. De Werkgroep juicht dit toe! Iedere schenker krijgt een officiële schenkingsacte en wordt in het jaarboekje vermeld.
De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij ten­ toonstellingen en voor educatieve doeleinden.

Schenkingen januari 1994 tot en met mei 1995 (tenzij anders vermeld uit Castricum):

Fam. Kühne: geglazuurde aardewerk pot
J. Wulp: 1 grote foto Castricum
P. Boesaart: panorama van Stad en Lande, verdelgingsspuit
Historische Kring Heemskerk: blauwdruk van tekening vil­la’s aan de Puikman
P. Zonneveld: litermaat
B. Veldt: 2 rieken
P. Neelissen: uit de oorlogstijd: pak kof­ fie, sigaretten, krantenknipsels
Mevr. Van Surksum: kranten uit de oorlogstijd
P.W.N.: kaart uit 1932
Mevr. C.W.N. de Nijs – de Haan: 3 gevelstenen afkomstig uit de oude Augustinus jon­gensschool
J. Schermer: periscoop/afstandsmeter uit de 2e WO
Mevr. J. van Sabben – Visser: boek M. Kramer ‘De slag bij Castricum’ originele uit­ gave
A.J. Kareis: 28 jaarboekjes, oude jaar­ gangen v.a. jaargang 1
Mevr. G. Spijker, Limmen: houten boterkop
J.J. Zonjee, Haarlem: stuk betreffende Slag bij Castricum
St. Noordhollands Landschap: pamflet 1911 inzake vrouwenkiesrecht/drankbestrij­ding
H.Z. Hommes: documentatie en foto’s van de “Tour de Flevo” 1957/1961
Mevr. Hendrix: deel archief “Kennemer IJsbaan” jaren 1930
C. Gorter: ansichtkaart Provinciaal Ziekenhuis
J. Zonneveld: lessenaar
M. Krist: 4 foto’s, 12 oude jaarboek­jes en boek archeologie en historie
R. Eijkmans: bajonet, sabel, hellebaard, dubbele bijl en koolmes
F. Giling: 3 kaarten bouwplannen Castricum 1934, 1942, 1954 en bouwverordening Castricum 1934 en 2 boekjes VVV en Pancratiuskerk
P. van Klink: boekje ABC van het nazi-regime, oorlogsuitgave
mevr. A. Jongejan: bonnen uit de oorlogsperio­de
mevr. Demoitié – Schermer: originele brief uit de oor­logsjaren: lastgeving af­ braak
G. van Weel, Beverwijk: pan uit de Ortskommandantur, foto’s en documen­ten uit de oorlogsjaren

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties