22 oktober 2016

Het 39e Jaarboek is gepresenteerd

Grote belangstelling
Aad de Wit (rechts) ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Peter Sibenga.
Aad de Wit (rechts) ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Peter Sibenga.

Onder grote belangstelling werd op vrijdagmiddag 21 oktober het 39e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum gepresenteerd in de zaal van hotel-restaurant Fase Fier in Bakkum.  Na een powerpointpresentatie van Hans Boot en Arend Bron over de inhoud van de nieuwe uitgave en een voordracht van Dick Groot over een Westfriese bakker, werd het eerste exemplaar door voorzitter Peter Sibinga uitgereikt aan Aad de Wit, medeoprichter van de Wereldwinkel, waarvan de geschiedenis is beschreven. Samen met Ton Stuifbergen heeft hij ook meegewerkt aan een artikel over het transportbedrijf De Wit. De middag werd muzikaal omlijst door het duo Dave van der Schaaf en Jean Hanck.

Het 39e Jaarboek, dat 14 gevarieerde artikelen bevat, is vanaf heden verkrijgbaar bij boekhandel Laan voor de prijs van € 16,-. Als u donateur wordt voor minimaal € 15,- krijgt u het boek alsnog gratis. Aanmelding is mogelijk bij penningmeester Gerard Veldt via 0251-657662 of veldtoudcastricum@xs4all.nl.

 

Grote belangstelling
Grote belangstelling

 

 

26 oktober 2015

Toen de wereld nog simpel was

Henk Wokke achter de toonbank van de kruidenierszaak aan de Bakkummerstraat.

Nostalgie.

Het 38e jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum ademt verlangen naar het verleden, toen de wereld nog overzichtelijk en simpel was. Je ging naar de kruidenier voor je boodschappen en stapte op de fiets naar het IJsselmeer onder leiding van de kerk.

Henk Wokke achter de toonbank van de kruidenierszaak aan de Bakkummerstraat.
Henk Wokke achter de toonbank van de kruidenierszaak aan de Bakkummerstraat.

Het nieuwe jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum is gisteren gepresenteerd in Huize Koningsbosch in Bakkum. Een stevig werk vol verhalen, geïllustreerd met foto’s uit de historie van Castricum en Bakkum.
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Ton Settels, een van de initiatiefnemers van de Tour de Flevo waaraan in het jaarboek aandacht wordt besteed.
De Tour de Flevo ging in 1957 van start. Het was een fietstocht voor jongens uit het dorp tussen twaalf en zestien jaar, rond het IJsselmeer. Initiatiefnemer was kapelaan Cor van der Wel, organisator van het parochiejeugdwerk. In 1961 en 1962 kwam er ook een ronde voor meisjes. Daarna was het met de tour gedaan.

De ploeg die voor de Tour de Flevo werd gesponsord door juwelier Plas.
De ploeg die voor de Tour de Flevo werd gesponsord door juwelier Plas.

De foto’s bij het artikel van Hans Boot tonen een verdwenen wereld met brave kinderen die voorafgaand aan de fietstocht de heilige mis bezoeken. Nostalgische plaatjes van frisse jongens op de pedalen completeren het polygoonjournaalsfeertje. Degenen die er aan meededen hielden tien jaar geleden een reünie en waren ook voor het boek bereid er enthousiast over te vertellen. ’De Tour de Flevo is een grote gebeurtenis voor ons  dorp geweest’, concludeert auteur Boot.

Veiling voor De Bakkerij in 1973 met vlnr Willem Heesterbeek, Paul Schekkerman en Gerard Bouwhuis.
Veiling voor De Bakkerij in 1973 met vlnr Willem Heesterbeek, Paul Schekkerman en Gerard Bouwhuis.

In het jaarboek verder een terugblik op ruim veertig jaar jongeren- centrum/poppodium De Bakkerij door Elke Ross. De foto’s zijn een reis door de tijd waarin idealistische hippies, boze punkers en andere tijdgeestvertegenwoordigers de revue passeren. Een ding is nooit veranderd in De Bakkerij: het is nog altijd een plek waar het prima is om ’anders’ te zijn. Aangrijpend is het verhaal van Niek Kaan over de stranding van de bark ’Wilhelmina Frederika’ in 1860 bij Castricum. De passagiers, onder wie een weduwe met drie kinderen, werden gered maar de vrouw was al haar bezittingen kwijt. In het verhaal is te lezen hoe in Castricum voor haar een inzamelingsactie werd gehouden.
In de serie ’middenstanders’ dit jaar aandacht voor een verdwenen beroepsgroep; de kruideniers, waarbij nostalgie naar een overzichtelijke wereld zonder supermarkten, kiloknallers, zelfscanners en pinautomaten de boventoon voert. De kruidenier woog de waren nog zelf af, maar verdween toen de supermarkt zijn intrede deed.
En in de serie over bekende Castricumse families is het de beurt aan de familie Borst.

Foto uit 1930 bij artikel over de Papenberg. Dit uitzicht is tegenwoordig verdwenen.
Foto uit 1930 bij artikel over de Papenberg. Dit uitzicht is tegenwoordig verdwenen.

Bron: Dagblad Kennemerland – 24 oktober 2015 – Koen van Eijk.

 

 

 

24 oktober 2015

Korte samenvatting artikelen 38e jaarboek Oud-Castricum (2015)

jaarboek 2015

Voorwoord
Hierin wordt nog eens gewezen op de ongewenste ontwikkelingen bij de gebouwde monumenten met als voorbeeld het verdwijnen van twee stolpboerderijen, het verval van boerderij Kronenburg en de grote zorg over de middeleeuwse dorpskerk, het belangrijkste rijksmonument van Castricum. Genoemd wordt de in discussie zijnde plannen om aan de noordzijde van de kerk een grote aanbouw te realiseren wat een verminking van de kerk zou betekenen. De tufstenen buitenmuur zou daarvoor moeten worden doorgebroken en graven geruimd of verplaatst.
Verder een toelichting over de gewenste uitbreiding van ons gebouw De Duynkant en de activiteiten ter verwerving van de hiervoor ontbrekende gelden.

Tachtig jaar geschiedenis van de afdeling Castricum van het Nederlandse Rode Kruis

De geschiedenis van de Rode Kruisafdeling begint al voor de officiële oprichtingsdatum op 18 januari 1935. Vanaf het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was het Rode Kruis betrokken bij de inrichting van paviljoens van het ziekenhuis Duin en Bosch die zo nodig als hospitaal dienst konden doen. In het dorp werden vrijwilligers geworven voor de verpleging.
Burgemeester Lommen nam in de dertiger jaren het initiatief voor de instelling van een ‘Roode Kruis Commissie Castricum’ die de oprichting van een afdeling zou kunnen voorbereiden. De afdeling zou de gemeenten Limmen, Castricum en Uitgeest gaan omvatten met in totaal circa 15.000 inwoners.
Inmiddels zijn vele acties, reorganisaties en functiewijzigingen gepasseerd, maar onveranderd is de toewijding van velen voor hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.

Herinneringen aan … de Tour de Flevo
Kapelaan Cor van der Wel was in de jaren ’50 geestelijk adviseur en organisator van het parochiejeugdwerk en nam het initiatief om een fietstocht van vier dagen te houden rondom het IJsselmeer voor jongens in ons dorp van twaalf tot en met zestien jaar. Gebaseerd op de historische oorsprong van het IJsselmeer, werd de wielerronde ‘Tour de Flevo’ genoemd.
In 1957 ging de Tour de Flevo van start. De tocht, gesponsord door de plaatselijke middenstand, werd daarna nog vijf keer gereden. Ook voor meisjes kwam er een ronde in 1961 en 1962.
Twee leiders van het eerste uur en verschillende prijswinnaars blikken in dit artikel terug op het voor velen onvergetelijke evenement.

Koninklijk Landgoed Bakkum (deel 1)
Het duingebied, zoals wij dat nu kennen, is het resultaat van natuurlijke processen en van de invloed die de mens er eeuwenlang op heeft gehad. Er werd gejaagd, geplant, vee geweid en zand afgegraven, voor zover de duineigenaar dit toestond. Eigenaren waren veelal adellijke families. Het duingebied achter Bakkum was zelfs drie generaties lang koninklijk bezit. Vooral in het begin van die periode is het duinontginningsproject Bakkum gerealiseerd.

De stranding bij paal 45 van de bark Wilhelmina Frederika
De terugreis uit Suriname van de ‘Wilhelmina Frederika’ eindigde op 17 september 1860 bij paal 45 op het strand van Castricum. Het was een van de 600 Nederlandse schepen op de grote vaart die in dat jaar, soms met man en muis, ten onder gingen.
De bemanning van het gestrande schip en de passagiers, een weduwe met haar drie kinderen, werden door dappere mannen gered. De vrouw raakte al haar bezittingen kwijt maar er werd voor haar een grote inzamelingsactie gehouden. In contrast daarmee stond het gedrag van een Castricumse schelpenvisser tegenover de hulpeloze schipbreukelingen.

De Bakkerij 40 jaar: van jeugdsociëteit tot poppodium
‘De Bakkerij’ is al ruim 40 jaar een begrip in Castricum. In dit artikel, waaraan door diverse betrokkenen is meegewerkt, leest u hoe De Bakkerij aan zijn naam komt, hoe die eerste jaren waren en over de sluiting van het pand aan het Bakkerspleintje na 33 jaar in augustus 2007. Ook komt de oprichting van de Vereniging Vrienden van De Bakkerij in 2005 aan de orde. Daarnaast worden de rol van de jongerenwerkers en de diverse activiteiten en evenementen belicht. Uiteraard wordt er ook niet voorbijgegaan aan de strijd die moest worden geleverd om ‘De nieuwe Bak’ te verkrijgen en te kunnen uitbreiden.

De kruideniers in ons dorp
In de reeks over de middenstanders wordt deze keer aandacht besteed aan de kruideniers die ons dorp in ongeveer 100 jaar heeft gekend. Van de kruideniers bestonden zowel in Bakkum als Castricum veel zaken tot de eerste supermarkt begin jaren ‘60 zijn intrede deed. Dat was Glorie in de Torenstraat. Vanaf die tijd brak er echt een zuinige tijd aan voor de winkel op de hoek! Leden van diverse kruideniersfamilies vertellen over hun belevenissen. Met dit artikel eindigt de beschrijving van de middenstanders die ons dorp vele jaren van de eerste levensbehoeften hebben voorzien.

In gesprek met Engel Twisk
Engel Twisk werd in 1925 in Bakkum geboren en vierde dit jaar zijn 90e verjaardag. Hij kijkt terug op zijn leven en dat van zijn ouders en grootouders. Vader Floris startte rond 1918 een smederij op de hoek van de Bakkummerstraat en de Vinkebaan. Engel wilde net als zijn vader smid worden. Geen ander beroep sprak hem zo aan. In 1943 werden de woning en de werkplaats in opdracht van de Duitsers gesloopt, net als honderden andere panden. Vader Floris kon in 1948 in zijn oude buurtje een nieuwe woning met smederij in gebruik nemen. Na zijn militaire dienst in Nederlands-Indië pakte Engel eind 1949 zijn geliefde vak weer op. Tot zijn overlijden in 2015 woonde hij in de voormalige smederij.

Een honderdjarige woning aan de Hoogeweg
Bij Oud-Castricum kwam het verzoek van de bewoonster van het huis aan de Hoogeweg 1 om iets te schrijven over haar woning die in 2015 honderd jaar zou bestaan. Zij ontleende dat gegeven aan een opschrift in de muur onder de trap met de tekst ‘Jan Reek, timmerman, Wijk aan Duin, 1915’. Omdat er op deze plaats in 1832 volgens oude kaarten al een huis stond, was het interessant om de werkelijke geschiedenis van dit pand te gaan onderzoeken. Hieruit bleek dat de oorspronkelijke woning in 1915 is gesloopt. Er werd een nieuw huis gebouwd, dat in de loop der jaren verschillende eigenaren en functies heeft gehad.

Een wandeling met Eli Heimans
Ruim een eeuw geleden, rond 1906, maakte Eli Heimans, vriend en tijdgenoot van Jac.P. Thijsse, een wandeling die onder Castricummers wel bekend staat als ‘een rondje Papenberg’. Heimans (1861-1914) was evenals Thijsse onderwijzer in de hoofdstad en een groot pleitbezorger van goed natuuronderwijs. Hij beschreef het omliggende landschap en de flora tijdens zijn wandeling.

Castricummers in de Verenigde Oostindische Compagnie
In het archief van de Verenigde Oostindische Compagnie, kortweg de VOC, zijn gegevens bewaard gebleven over bijna 800.000 mensen, die in de 18e eeuw dienst namen bij de VOC. De gegevens van vele bemanningsleden, militairen en ambachtslieden, voor zover bewaard, zijn terug te vinden, doordat alle bewaarde scheepssoldijboeken inmiddels toegankelijk zijn gemaakt.
De Castricummers en Bakkummers die op de lijsten van de opvarenden van VOC-schepen voorkomen met hun functie, het jaar van vertrek en de duur van hun dienstverband zijn het onderwerp van dit artikel.

 

De Castricumse familie . . . Borst
In dit jaarboek is gekozen voor de publicatie van de familie Borst. Na de komst in Castricum in 1888 van Cornelis Borst met zijn gezin kreeg deze familie veel bekendheid in Castricum. Het gezin bestond uit acht zoons en twee dochters. Die acht zoons hebben elk op een verschillende manier een belangrijke rol gespeeld in ondernemend Castricum en Bakkum; zij hadden voordeel van de expansie van Bakkum, met name de bouw van provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch. Genoemde Cornelis had 23 kleinzoons die huwden en kinderen voortbrachten en bijna allemaal in onze gemeente bleven wonen. Hun gezinnen worden in de stamboom behandeld. Dat geldt ook voor de voorgaande generaties naar de vroegst bekende stamvader Pieter Janszoon Borst, die omstreeks 1669 is geboren en in Koedijk woonde.

Naast deze artikelen bevat het 38e Jaarboek van Oud-Castricum de vaste rubrieken ‘Castricum – Honderd jaar geleden’, het Jaarverslag en de Kroniek van het afgelopen jaar.

24 oktober 2015

38e jaarboek gepresenteerd: Oud-Castricum niet langer speelveld van louter grijze mannen

Ton Settels en Peter van Eerden (foto: Henk Hommes)
Ton Settels en Peter van Eerden (foto: Henk Hommes)
Ton Settels en Peter van Eerden (foto: Henk Hommes)

De Werkgroep Oud-Castricum bestaat niet meer alleen uit grijze mannen. Er zijn jongere en vrouwelijke leden leden bijgekomen. Dat meldt Peter van Eerden, sinds een jaar voorzitter, in zijn voorwoord van het nieuwe (38e) Jaarboek. Goed nieuws dus, maar zorgen zijn er ook. Over de teloorgang van enkele stolpboerderijen bijvoorbeeld, en over de plannen voor een aanbouw aan de middeleeuwse dorpskerk, het belangrijkste Rijksmonument van Castricum.
Toch is de voorzitter overwegend positief over de toekomst van de werkgroep. Het plan voor de uitbreiding van het onderkomen De Duynkant – hier wil de werkgroep een filmzaaltje creëren – neemt concrete vormen aan. En ook de voorbereidingen voor het 50-jarig bestaan van de werkgroep in 2017 zijn in volle gang. Dat jaar rolt als het goed is het veertigste jaarboek van de pers. Maar vrijdag was er natuurlijk vooral aandacht voor het jaarboek van 2015, het 38e in successie, dat werd gepresenteerd in hotel Huize Koningsbosch aan de Heereweg in Bakkum.

Ton Settels mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Hij was één van de organisatoren van de ‘Tour de Flevo’, een fietstocht rondom het IJsselmeer voor jongeren in de jaren ’50 en ’60 waaraan in het jaarboek een artikel is gewijd. Settels gaf aan warme herinneringen aan die tijd te bewaren.

In het jaarboek wordt verder aandacht besteed aan maar liefst dertien onderwerpen, waaronder de Castricumse afdeling van het Rode Kruis, het Koninklijk Landgoed Bakkum, De Bakkerij 40 jaar, kruideniers in Castricum, Castricummers in de VOC en de Castricumse familie Borst. Een keur aan onderwerpen dus. Het boek is voor €16,- te koop in het historisch informatiecentrum De Duynkant aan de Geversweg 1b op maandag- en woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en bij boekhandel Laan.

Bron: Dichtbij.nl

29 oktober 2014

Een jaarboek met herkenbare geschiedenis van het dorp

Gerrit Bos en Trijn Groot met hun kinderen (en geit).

Het jaarboek van de werkgroep Oud-Castricum is gereed. In deze 37e aflevering aandacht voor onder meer het gezin Jacobi, de familie Bos, verzorgingshuis De Boogaert, de groenteboeren en de veldwachters van Castricum.

Gerrit Bos en Trijn Groot met hun kinderen (en geit).
Gerrit Bos en Trijn Groot met hun kinderen (en geit).

Historie leeft. Dat bleek weer afgelopen vrijdag toen grand café Mezza Luna bijna te klein was om alle belangstellenden te herbergen voor de presentatie van het 37e jaarboek van de werkgroep Oud-Castricum.

Het is geschiedenis die dichtbij komt. Veel Castricummers hebben de mensen die figureren in de verhalen immers gekend, of ze spelen zelf een rol in de belevenissen van lang geleden.
Neem het hoofdstuk over de politie en veldwachters tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Toen de werkgroep bij de presentatie in Mezza Luna een foto vertoonde van de gevreesde en gewaardeerde politieman Jacob Kloos, in lange jas en op leren laarzen surveillerend op de kermis van Bakkum, ging er een ‘aaaah’ van herkenning door de zaal.

Jaco Kloos
Jacob Kloos

Men memoreerde dat opperwachtmeester Kloos zo gezagsgetrouw was dat hij zijn eigen zoon een bekeuring gaf wegens het ontbreken van verlichting op zijn fiets. ,,Maar dat kan natuurlijk overdreven zijn. Zijn zoon is hier aanwezig in de zaal. Klopt dat verhaal?” Het antwoord: ,,Ja.”
In het boek ook aandacht voor een andere bekende politieman; Frits Schefferlie, wachtmeester op de politiepost in Bakkum. Zijn dochter Rina vertelt in het boek over de twee cellen in het politiebureau die met name in de zomer regelmatig bezet waren: ,,Als dat het geval was, kookte mijn moeder voor de arrestanten precies hetzelfde als voor het gezin. Dat werd altijd zeer gewaardeerd. Op een keer kwam een campinggast uit Amsterdam na zijn detentie zelfs naar de EHBO-post op het strand, waar mijn moeder dienst had. Hij bedankte haar voor het heerlijke eten en voegde daaraan toe: ‘Als ik ooit weer een keer wordt opgepakt, dan hoop ik wel dat het in Bakkum is’.”

Zonder kleren

Henk Schefferlie bij zijn afscheid in 1973.
Henk Schefferlie bij zijn afscheid in 1973.

Schefferlie kon goed omgaan met de bewoners van Duin en Bosch. Dochter Rina vertelt in het boek: ,,Vaak werd hij gebeld als er iemand zoek was. Zo vond hij eens een patiënte in het duin terug zonder kleren. Hij zette haar achterop zijn dienstfiets en nam haar mee naar de politiepost. Natuurlijk had hij onderweg veel bekijks, vooral in de Bakkummerstraat.”

Bertus Beentjes de groenteman.
Bertus Beentjes de groenteman.

 

Ook veel herkenbare gezichten in het verhaal over de groenteboeren in de serie ‘middenstanders’. Daarbij een uitgebreid gesprek met de inmiddels 91-jarige Bertus Beentjes, zoon van tuinder Jan Beentjes, bijgenaamd ‘oliebol’, die aan de Beverwijkerstraatweg woonde in huisje ‘Zelden Rust’. Beentjes vertelt hoe hij begon met een kruiwagen en later met een handkar langs de deuren ging. In de jaren vijftig kocht hij met broer Kees een winkel aan de Torenstraat voor 30.000 gulden. Kees ging in de winkel staan en Bertus bleef venten. Op een foto is te zien hoe hij afrekent met een klant bij zijn VW-busje.
Traditiegetrouw publiceert het jaarboek de geschiedenis en de stamboom van een Castricumse familie. De grote families zijn al aan de beurt geweest, dit jaar is het de beurt aan de wat kleinere familie Bos. Geen onbekende familie, want stamvader Klaas Janszoon Bos woonde al voor 1778 in Castricum. Het boek toont van onder meer van Gerrit Bos (1873-1927), zijn vrouw Trijn Groot (1875-1948) en hun kinderrijke gezin een mooi familieportret.

Dr. Jacobi als soldaatje.
Dr. Jacobi als soldaatje.

Aandacht ook voor dr. Jacobi, de eerste geneesheer-directeur van Duin en Bosch, van wie het grafmonument dankzij inspanningen van Oud-Castricum vorig jaar werd hersteld. De werkgroep kreeg inzage in de foto’s van de familie en dat levert mooie plaatjes op in het jaarboek. Bijvoorbeeld die van een dr. Jacobi als kind, geportretteerd als soldaatje in 1869. Jacobi kwam uit een welgesteld gezin. Hij stond aan de basis van Duin en Bosch. Het gezin woonde lange tijd in de directeurswoning op de hoek Zeeweg-Van Oldebarneveldweg, wat nu het PWN-kantoor is.

De grafsteen van Antoonstuifbergen in Frankrijk.
De grafsteen van Antoon Stuifbergen in Frankrijk.

Interessant is het verhaal van Niek Kaan over Castricum in de Eerste Wereldoorlog. Eerder al was er in de Duynkant een expositie over dit onderwerp te zien. Twee Castricummers sneuvelden; Antoon Stuifbergen stierf voor zijn nieuwe vaderland Australië en Cornelis Kuijs liet het leven als Amerikaanse soldaat.

 

En voor wie het hoofdstuk over vijftig jaar verzorgingshuis De Boogaert niet genoeg is, Oud-Castricum maakte er ook een film over.

Tekst: Koen van Eijk. Foto’s: Werkgroep Oud-Castricum

Bron: Noordhollands Dagblad – 28 oktober 2014

 

28 oktober 2014

André Lamme ontvangt eerste jaarboek Oud-Castricum

Aan André Lamme (links) is het eerste exemplaar van het 37e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum door Peter van Eerden overhandigd. (foto C-TV)

In Mezza Luna werd vrijdagmiddag 24 oktober alweer het 37e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum gepresenteerd. Dit keer viel oud-wethouder André Lamme de eer ten deel om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen, in verband met zijn rol als bestuurder van de Openbare Bibliotheek. Over de geschiedenis van de bibliotheken is namelijk een artikel gewijd in het nieuwe jaarboek.

Aan André Lamme (links) is het eerste exemplaar van het 37e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum door Peter van Eerden overhandigd. (foto C-TV)
Aan André Lamme (links) is het eerste exemplaar van het 37e Jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum door Peter van Eerden overhandigd. (foto C-TV)

Maar liefst zo’n 80 genodigden waren vrijdag getuige van de doop van de 37e editie van het vertrouwde jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum. Na het welkomstwoord van redactielid Hans Boot, waarin Simon Zuurbier in het zonnetje werd gezet omdat hij als hoofd van de redactie de stuwende kracht is achter alle jaarboeken die zijn verschenen, gaf Boot aan de hand van een dia-presentatie een korte toelichting op de – zeer uiteenlopende – artikelen in de nieuwe uitgave. Naast het verhaal over de bibliotheken is er volop aandacht voor onder andere de politie na de Tweede Wereldoorlog, de groenteboeren in de afgelopen 100 jaar en verzorgingshuis De Boogaert. Ook is de Castricumse familie Bos beschreven.

Na de presentatie werd er een film vertoond die door Hans Kinders en Hans Boot is gemaakt over het 50-jarig bestaan van De Boogaert. Deze film bevat beelden van de bouw van het toen geheten bejaardencentrum tot en met de feestelijke opening van de nieuwbouw op 25 september van dit jaar. Diverse personeelsleden en vrijwilligers blikken terug op hun ervaringen met De Boogaert en de grote veranderingen in de ouderenzorg.

Eerste exemplaar

Na de pauze mocht Peter van Eerden in zijn functie als nieuwe voorzitter van de werkgroep het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek uitreiken aan André Lamme. Van Eerden memoreerde dat Lamme als penningmeester en voorzitter van het bestuur van de Openbare Bibliotheek van 1963 tot 1994 zijn stempel drukte op de bibliotheek. De oud-wethouder gaf vele jaren leiding aan allerlei bezuinigings-, herinrichtings- en automatiseringsplannen. Lamme zei vereerd te zijn het Jaarboek in ontvangst te mogen nemen, en vertelde het publiek nog wat sappige anekdotes uit zijn bestuursperiode. (tekst Hans Boot)

Het boek is vanaf heden te koop bij Laan en Scholte voor € 15,-. Donateur worden kan ook voor minimaal € 13,- per jaar.

Bron: dichtbij.nl