31 oktober 2023

Kroniek 2017 van Castricum en Bakkum (Jaarboek 41 2018 pg 109-112)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 41, pagina 109

Castricum en Bakkum 2017, een kroniek

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.965 inwoners, 337 meer dan op 1 januari 2016.

1 De ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) is een feit. Doelstelling is de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten te verkleinen en de kwaliteit van het ambtenarenapparaat door specialisatie te bevorderen.

6 Tot verdriet van velen is de bijna 30-jarige gans Gijs, bewoner van de vijver aan de Willem Alexandersingel, doodgebeten door een hond.

6 De sportprijzen 2017 zijn uitgereikt. Sportteam van het jaar werden de rolstoelhandballers van CSV, sportvrouw werd Lisanne Witte en sportman marathonloper Michel Butter. Tot vrijwilliger van het jaar is Ton Moes gekozen.

14 Officiële opening van Geesterhage met theaterzaal, muzieklokalen en ateliers van Toonbeeld. Aansluitend Open huis waarbij onder andere de Omroep Castricum en de vernieuwde bibliotheek bezocht kunnen worden.

De openingshandeling van Geesterhage. Geesterduinweg 3 in Castricum, 2017. Van links naar rechts Ton Kenter (voorzitter Geesterhage), Ted Biesterbos (projectontwikkelaar), burgemeester Toon Mans en Jan Postma (voorzitter Toonbeeld). Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

14 North Sea Poetry met voordrachten van dichters en rappers wordt op een bijzondere locatie gehouden: zwembad De Witte Brug.

17 In het kader van de activiteiten ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Oud-Castricum is de startbijeenkomst van thema/vertelbijeenkomsten over Castricum in 1967. Er is ook een fotowedstrijd aan dit project verbonden.

29 Feestelijke opening bij Vitesse ’22 van de nieuwe accommodatie voor het wedstrijdsecretariaat.

Februari

6 Start van de herinrichting van het parkeerterrein aan de Geesterduinweg. Er komen 50 parkeeplaatsen bij.

11 Castricum wordt opgeschrikt door mishandelingen op het station. De politie is op zoek naar de daders.

15 Drukker en uitgever van onder andere het Nieuwsblad voor Castricum, Jan Boesenkool, op 96-jarige leeftijd overleden.

Jan Boesenkool (1920-2017).
Jan Boesenkool (1920-2017).

Maart

4 Op uitnodiging van de Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting Alkmaardermeeromgeving neemt een groot aantal raads- en commissieleden deel aan een rondleiding over het landgoed Duin en Bosch.

8 Peter Brouwer, directeur van Toonbeeld, presenteert een nieuwe culturele agenda, te vinden onder www. toonbeeld.tv. Organisaties kunnen een evenement zelf op de agenda plaatsen.

11 Start van de tweedaagse Culturele Manifestatie: een weekend vol voorstellingen, workshops en presentaties in Geesterhage.

Hans van Schoor voor het vroegste stembureau van Nederland.
Hans van Schoor voor het vroegste stembureau van Nederland.

15 Vanaf middernacht kan er voor de Tweede Kamer gestemd worden op een stembureau in het station. De opkomst in Castricum is ongekend hoog: 88,21 procent ten opzichte van 83 procent in 2012.


Jaarboek 41, pagina 110

18 Feest ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de volksdansvereniging Igram.

Volksdans demonstratie van Igram in de Vomar. Foto Ad van de Velde. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 Oud-wethouder Leo van Schoonhoven is de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Castricum.

29 Op initiatief van Henk Ruijter, programmaleider van het project ‘Versterking winkel- en verblijfgebieden Castricum’, is een dorpspanel gevormd dat meedenkt over mogelijke verbeteringen.

April

5 De sloop van de flat voor verpleegsters Koekoeksduin op het landgoed Duin en Bosch is in volle gang. Het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt.

Zusterhuis Koekoeksduin.
Zusterhuis Koekoeksduin. Duinenboschweg 44-130 in Bakkum. Collectie Oud-Casticum. Toegevoegd.

12 Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen krijgt Frans Peters een koninklijke onderscheiding.

20 Receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van schildersbedrijf Weda.

23 Wethouder Kees Rood start de toeristische campagne ‘Heerlijkheid Castricum, voor liefhebbers’. Hij onthult de naam voor het pleintje in de bocht van de Dorpsstraat: nu heet het ‘Dorpsplein’.

23 Ralph Tuijn en zijn team breken het wereldrecord Atlantic Crossing. Ze hebben er 48 dagen over gedaan.

26  De dames Groot-Kruidenberg en Steensma-Wieling ontvangen een koninklijke onderscheiding.

27  Koningsdag is weer uitbundig gevierd met een grote vrijmarkt en diverse attracties. De brandweer vermaakte de allerjongsten met waterspelletjes op het Bakkummerpleintje.

Mei

6  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum kunnen de leden van de schildersclub Perspectief deelnemen aan diverse workshops.

Opening tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’.
Opening tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’. Van links naar rechts Ernst Mooij, Siem Mooij en Erica Brouwer.

7  Siem Mooij opent de tentoonstelling ‘Vervaagd Agrarisch Verleden’ van Oud-Castricum in de boerderij van mevrouw Twisk aan de Dorpsstraat.

12 Tinus Hopman, oud-commandant van de brandweer en ere-lid van de gymnastiekvereniging Vios, is overleden.

Tinus Hopman.
Tinus Hopman (1919-2017).

12 Aanstormend beeldend talent, leerlingen van het Bonhoeffercollege exposeren hun kunstwerken in Galerie Sopit.

12 Vitesse ’22 bestaat 95 jaar en organiseert een reünie voor oud-leden.

20 Een team van de bridgeclub Bricas heeft de landelijke bridgebeker voor amateurs gewonnen.

21 In Galerie Streetscape is ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Oud-Castricum een tentoonstelling ingericht met kunstwerken van bekende en onbekende kunstenaars die Castricum en Bakkum in beeld hebben gebracht.

25 Aan de eerste Oer-IJ expeditie, een wandeltocht over verschillende afstanden, nemen 2500 personen deel.

Juni

4 De jaarlijkse Kunstfietsroute wordt dit jaar gehouden in combinatie met een kunstmarkt bij Geesterhage georganiseerd door Toonbeeld. Elly de Waard opent een expositie bij Perspectief.

5 Negen muziekgroepen treden op bij Muziekfestival ‘Van Dorp tot Kust’. Bij de opening van het festival reikt de burgemeester aan de dirigent van shanty en folksongkoor De Skulpers, Marcel Klaver, een koninklijke onderscheiding uit.

8 Raadslid Divera Borsboom heeft zich na afsplitsing van CKenG en Castricum Lokaal nu aangesloten bij D66.


Jaarboek 41, pagina 111

14  Er is een nieuwe website geopend waarop de gerealiseerde en toekomstige projecten op het landgoed Duin en Bosch te vinden zijn: www.wonenopduinenbosch.nl (website bestaat niet meer).

15  In de gemeenteraad worden de resultaten besproken van een extern onderzoek naar de bestuurscultuur. De aanbevelingen om tot verbeteringen te komen, zullen worden uitgewerkt.

15 Afscheid van dierenarts Harry Wolters die na 34 jaar de praktijk verlaat.

Dierenarts Harry Wolters met links zijn vrouw Aya en rechts opvolgster Marjolein Lieuwes-Schellekens.
Dierenarts Harry Wolters met links zijn vrouw Aya en rechts opvolgster Marjolein Lieuwes-Schellekens.

17 De lokale veteranen wordt een feestelijke ontvangst bereid in het gemeentehuis. Historische legervoertuigen trekken door het dorp.

17 Gemeentelijk beleidsadviseur René Marcelis is overleden.

26 Start van een discussie over de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied Zanderij Noord.

Juli

8 Martin Vaalburg, van de drogisterij in de Pernéstraat, is overleden.

13 Het festival ‘Bakkum vertelt’, met een grote variatie aan theater en muziek, vindt plaats in en rond het openluchttheater De Pan op het kampeerterrein Bakkum.

18 Opening van de sociale bakkerij Bak’m op Duin en Bosch.

De sociale bakkerij Bak’m op het landgoed Duin en Bosch.
De sociale bakkerij Bak’m op het landgoed Duin en Bosch met voor eigenaresse Dominique Omes en achter enige medewerkers. De foto is net voor de opening op 18 juli 2017 genomen.

20 Een dorpspanel heeft een maatschappelijke agenda ontwikkeld, bedoeld als inbreng voor de partijprogramma’s van politieke partijen. Een opvallende aanbeveling is het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur.

25 De gemeente heeft een fonds gevormd waaruit kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen worden ondersteund bij deelname aan sport- of culturele activiteiten.

30 Het festival ‘Uit je Bak’ van jongerencentrum De Bakkerij trok enorme belangstelling, dankzij het mooie weer en het brede aanbod.

Augustus

2 Het Nieuwsblad voor Castricum heeft als nieuwe eigenaar BDUmedia.

9 Volgens een onderzoek van weekblad Elsevier staat Castricum op de 25e plaats van de prettigste woongemeenten in ons land.

23 Frank Brakenhoff en Laurens Lange hebben het eerste Castricumse speciaal bier, met de naam Blozend Blondje, op de markt gebracht.

Laurens Lange en Frank Brakenhoff, de brouwers van het eerste Castricumse biertje.
Laurens Lange (links) en Frank Brakenhoff, de brouwers van het eerste Castricumse biertje.

23 Het Huis van Hilde ontvangt de 100.000ste bezoeker.

27 Een paard van circus Renz overlijdt na het eten van taxus. Ook ontsnapten in de nacht kamelen die aan de wandel gingen van de Brink naar de Kleibroek.


Jaarboek 41, pagina 112

28  Maarten Voogt, bestuurslid van de vroegere Stichting Dienstverlening Ouderen (SDOC) en voorganger in de protestantse kerk, is overleden.

29  Pompoenenconcert in de Tuin van Kapitein Rommel.

September

9  Het buurtfeest ‘Bakkum Bruist’ ter versterking van de saamhorigheid wordt geopend bij de Oude Keuken. Aan de meest bruisende straat, de Van der Mijleweg, wordt de straatprijs toegekend.

10  In het centrum van Castricum wordt de eerste triatlon gehouden.

13 Op een terrein aan de Duinweg zijn bij archeologisch onderzoek munten gevonden uit de 9e eeuw die zijn terug te voeren tot de Vikingen.

16 De eerste C in Zee diploma’s zijn uitgereikt. Het is een pilot van Zwembad De Witte Brug en de Reddingsbrigade in vervolg op het C-zwemdiploma.

20 Iedereen kan nu een potje schaken op het Bakkers-pleintje, dankzij het winnende idee van Tosca Groenewold uit de wedstrijd ‘Het beste idee van Castricum’, een initiatief van het Nieuwsblad van Castricum’.

22 Henk Heideman, samensteller en schrijver van vier fotoboeken over Castricum en Bakkum, is overleden

30 De bekende oud-groenteboer Bertus Beentjes is overleden.

Bertus Beentjes met zijn groenten handkar.
Bertus Beentjes met zijn groenten handkar. Colectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Oktober

11 Bernard van den Boogaard, docent piano, neemt na 28 jaar afscheid van de muziekschool.

11 Gepensioneerd onderwijzeres en kinderboekenschrijfster Els Behage presenteert haar boek ‘Leven met Lyme’.

17 Han Knebel, groot animator van het carnaval in Castricum, is overleden.

Han Knebel, prins Gajus, tijdens het carnaval in 1972.
Han Knebel, prins Gajus, tijdens het carnaval in 1972. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 Officiële opening van de Vrijeschool Castricum. Gestart is met een kleuterklas.

22 Pieter Langhout, conrector van het Bonhoeffercollege van 1971 tot 1985, is overleden.

25 De hoge populieren langs de Beethovensingel worden om veiligheidsredenen alsnog gekapt.

November

3 Slotfeest van jubileumjaar Oud-Castricum met cabaret en muziek onder leiding van Dick Groot, presentatie van grote foto’s op diverse plaatsen in het dorp en een vossenjacht.

15 In samenwerking met CALorie zijn op het dak van Toonbeeld in Geesterhage 120 zonnepanelen geplaatst.

16 Een brandbrief van de monumentenraad heeft tot gevolg dat de relatie met een extern adviesbureau voor erfgoedbeleid wordt verbroken.

22 De voorzitters van de welzijnsorganisaties van Bergen, Heiloo en Castricum ondertekenen een bestuurlijke intentieverklaring tot samenwerking.

Sinterklaas opent zijn tentoonstelling in het Huis van Hilde.
Sinterklaas opent zijn tentoonstelling in het Huis van Hilde.

22 Opening van een Sinterklaastentoonstelling in het Huis van Hilde.

27 Castricum wordt de eerste Safe Streetgemeente in de regio. Burgemeester Mans ondertekent daartoe een intentieverklaring.

December

7 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet voortaan het groot onderhoud van het water binnen de bebouwde kommen. De gemeente blijft het dagelijks onderhoud doen.

14 In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis wordt een meer dan drie meter hoog beeld onthuld van kunstenaar Jan Pater uit Bakkum.

21 Een meerderheid van de gemeenteraad heeft na een maandenlange discussie besloten de bouw van 48 sociale huurwoningen op het terrein van Duin en Bosch op de locatie De Clinghe mogelijk te maken.

Hier stond voorheen De Clinghe.
Hier stond voorheen De Clinghe. De gemeenteraad geeft groen licht voor de bouw van sociale huurwoningen op deze plek. Oude Parklaan 50-52 in Bakkum, 2017. Foto Peter van Eerden. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Wethouder Marcel Steeman opent de kersttentoonstelling van Toonbeeld in Geesterhage.

Niek Kaan

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties