23 mei 2023

Kroniek 2014 van Castricum en Bakkum (Jaarboek 38 2015 pg 125-128)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 38, pagina 125

Kroniek 2014 van Castricum en Bakkum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.462 inwoners, 46 minder dan op 1 januari 2013.

1 Marietje de Winter-Meijer, bekend van de textielwinkel aan de Bakkummerstraat, is op 92-jarige leeftijd overleden. De in 1923 opgerichte winkel, overgenomen door Tineke van der Veen-de Winter, zal dit jaar de deuren voorgoed sluiten.

De Winter Textiel.
De textiel- en manifacturenzaak van Marietje Meijer. Bekend onder de naam De Winter Textiel. Bakkummerstraat 19 in Bakkum. Op de foto met haar man Tinus de Winter. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

6 Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd door de gemeente, Businessclub en Ondernemersfederatie. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de camping Bakkum wordt de gemeentelijke waarderingsspeld uitgereikt aan de directeur van de Kennemer Duincampings Willemieke de Waal.

11 De in augustus 2012 opgerichte Facebookgroep ‘Je bent Castricummer als’ telt nu 3.000 leden.

18 Heropening door burgemeester Mans van het vernieuwde hoofdkantoor van de Rabobank.

De Rabobank.
De Rabobank. Dorpsstraat 62 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

22 Everdina Ellens-Lemstra viert haar 106e verjaardag. Ze wil graag de oudste Nederlander worden.

22 Het Clusius College heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen.

28 Opening van ‘De Oude Keuken’; een nieuw kleinschalig restaurant op het terrein van Duin en Bosch. Het vervangt ‘Het Oude Theehuys’ dat in de voormalige duinboerderij gevestigd was.

't Oude Huys.
’t Oude Huys. oorspronkelijk het boerderijtje De Kwekerij, later Museum en thans Het oude Theehuys (tot en met 2013). Oude Parklaan 8, Duin en Bosch, Bakkum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30 De gemeenteraad van Uitgeest heeft besloten om samenwerking met Bergen, Castricum en Heiloo aan te gaan. Ook is besloten tot verkenning van een bestuurlijke fusie. Op 2 maart 1999 koos Uitgeest nog voor samenwerking met de IJmondgemeenten.

Februari

2 Sportevenement ‘Castricum Beweegt’. Mark Nouws en Birgitta Perton worden uitgeroepen tot respectievelijk sportman en sportvrouw van het jaar 2013.

13 In de gemeenteraad wordt een plan gepresenteerd voor een Landal Greenpark nabij de Geversweg. Het gaat om circa 120 recreatiewoningen. Voor- en tegenstanders roeren zich en de besluitvorming lijkt nog ver weg.

15 De verkoop van de eerste woningen van het bouwproject Nieuw Koningsduin op het landgoed Duin en Bosch is gestart.

De eerste twee woningen in fase 6 (Koningshof) van de nieuwbouw op Duin en Bosch zijn zo goed als klaar.
De eerste twee woningen in fase 6 (Koningshof) van de nieuwbouw op Duin en Bosch zijn zo goed als klaar. Foto Peter van Eerden. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

15 Bewoners van de Oosterbuurt doen samen met Landschap Noord-Holland onderhoudswerkzaamheden aan karakteristieke houtwallen in de Oosterbuurt.

16 Elly Trakzel, onderwijzeres van de openbare basisschool Juliana van Stolberg, is op 59-jarige leeftijd overleden.

25 Oud-parkeerwachter, Toon de Groot, is op 83-jarige leeftijd overleden.

Maart

8 Het volledig gerenoveerde pand van kringloopwinkel Muttathara is heropend.

18 Jan Brasser wordt bij zijn afscheid van de brandweer voor zijn 25-jarige inzet benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Inspectie met leden van de Vrijwillige Brandweer Castricum en Akersloot. Links Jan Brasser.
Inspectie met leden van de Vrijwillige Brandweer Castricum en Akersloot. Links Jan Brasser. Foto Ad van de Velde. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 CKenG heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen gekregen en behoudt haar vier zetels. De VVD zakt van vijf naar vier zetels; CDA handhaaft zich met drie zetels; PvdA gaat van drie naar twee zetels; Groen Links en SP krijgen ieder twee zetels; GDB gaat van drie naar twee zetels; Vrije Lijst behoudt 1 zetel. De onderhandelingen over de collegevorming gaan van start.

19 Het gemeentebestuur heeft een Platform Cultuur ingesteld: een adviesorgaan voor cultuurbeleid.

26 Het bestuur van de stichting Culturele Manifestaties Castricum organiseert dit jaar geen evenement, omdat de gemeente de subsidieverlening uit het projectenfonds Welzijn heeft stopgezet.

26 Drie scheidende raadsleden, Janine Cornel, John Hommes en Peter Verduin worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

April

4 Scheidend wethouder Christel Portegies neemt het eerste exemplaar in ontvangst van een nieuw fietsrouteboekje: ‘Fietsen door de Heerlijkheden van Castricum, Akersloot, Limmen en Bakkum’.

9 Cees Schoordijk, jarenlang penningmeester en activiteitenbegeleider bij de Katholieke Bond van Ouderen, is bij zijn afscheid benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

16 Het losloopgebied voor honden in het park Noord-End wordt verkleind. Hekken zullen ter wille van de veiligheid het gebied omgeven. Er zijn veel protesten.


Jaarboek 38, pagina 126

19 Opening van de festiviteiten ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de camping Bakkum. Het nieuwe openluchttheater ‘De Pan’ is in gebruik genomen.

19 Burgemeester Toon Mans opent het ondernemerscentrum op het terrein van Duin en Bosch. Er is vaste- en flexkantoorruimte te huur.

Door burgemeester Mans is een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Door burgemeester Mans is een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Van links naar rechts Mevrouw Van Konijnenburg-van Cittert, de heer Pieterse, de heer en mevrouw Klinkert, burgmeester Mans, de heer Toth, mevrouw Ruinaard en de heer Sander.

25 Negen inwoners van de gemeente Castricum ontvangen een Koninklijke onderscheiding. Prof. dr. Han van Konijnenburg-van Cittert wordt benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden: Willa Bakker-Egberts, Jelle Jan Klinkert, Hanneke Klinkert-Koopmans, Rens Pieterse, Agaath Ruinaard-van den Bos, Hans Sander, Aart Tóth en Luc Tros.

Mei

1 Op de camping Bakkum start het verhalenfestival ‘Bakkum Vertelt’.

6 Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. De nieuwe wethouders zijn Esther Hollenberg, Ans Pelzer, Hilbrand Klijnstra en Leo van Schoonhoven.

13 Peter van Eerden is benoemd tot voorzitter van Oud-Castricum.

13 Afscheid van de wethouders Christel Portegies, Fred Mosk en Bert Meijer.

24 Opening van festiviteiten vanwege het twintigjarig bestaan van de Tuin van Kapitein Rommel.

27 Klaas Peijs, bekend van de vroegere drogisterij en postagentschap in Bakkum, is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij heeft zich in diverse functies bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de voetbalsport.

Drogisterij annex postkantoor Peijs.
Drogisterij annex postkantoor Peijs. Van Oldenbarneveldweg 1 in Bakkum. Collectie Makelaarsbriefje. Toegevoegd.

27 De oudste inwoner van Castricum, Everdina Ellens-Lemstra, is op 106-jarige leeftijd overleden.

31 Korenfestival op de camping Bakkum, genaamd ‘Bakkum zingt de Pan uit’.

Juni

7 De Kunstfietsroute wordt geopend in de ateliers van Perspectief.

8 De heringerichte Heereweg is door de bewoners zelf op ludieke wijze geopend.

14 De kinderopvangorganisatie Forte viert het 45-jarig bestaan. Op 5 juni 1969 werd in Castricum een van de eerste peuterspeelzalen van Noord-Holland geopend.

21 Heropening van het gerenoveerde clubhuis van Atletiek Vereniging Castricum.

Luchtfoto AVC.
Luchtfoto AVC. Foto Lars Tervoort. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

22 Van alles te beleven op de ‘Waterdag’, bedoeld om de aandacht te vestigen op het belang van schoon, mooi en veilig water. De organisatie is in handen van het Hoogheemraadschap en meerdere gemeenten.

25 Voorlichtingsbijeenkomst van ProRail over de plannen voor een opstelterrein voor treinen.

27 Ontvangst van veteranen in het gemeentehuis en een optocht van militaire voertuigen.

Juli

5 Lydia Boomsma ontvangt de bronzen speld voor haar inzet voor de Koninklijke Hippische Sportbond.

15 Topclub All Blacks uit Nieuw Zeeland op bezoek bij de Castricumse Rugbyclub.

Rugbyclub All Blacks uit Nieuw Zeeland op bezoek bij de Castricumse Rugbyclub.
Rugbyclub All Blacks uit Nieuw Zeeland op bezoek bij de Castricumse Rugbyclub.

17 Oud-inwoner Marco Grippeling is omgekomen bij de vliegramp in Oekraïne.


Jaarboek 38, pagina 127

27 Op het jaarlijkse ‘Uit je Bak festival’ in het Willem de Rijkepark hebben veel bezoekers genoten van een gevarieerd programma.

Augustus

13 Oud-wethouder Christel Portegies is de nieuwe directeur van de Cultuurcompagnie Noord-Holland.

24 Spetterend slot van de vierde editie van Castricum Culinair op de Brink.

28 Voor zijn 25-jarige inzet als vrijwilliger bij Kringloopwinkel Muttathara wordt Klaas Zonjee benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Interieur van Muttathara.
Interieur van Muttathara. Castricummerwerf 71 in Castricum, 1999. Foto Ad van de Velde. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 Dick Ravestein is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn 20-jarige bijdrage aan de Tuin van Kapitein Rommel.

September

1 Wethouder Esther Hollenberg en Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, openen het flatgebouw Villa Rotonda door de onthulling van een plaquette bij de entree.

Flatgebouw Villa Rotonda op 1 september geopend door wethouder Esther Hollenberg en Dick Tromp, directeur van Kennemer Wonen
Flatgebouw Villa Rotonda op 1 september geopend door wethouder Esther Hollenberg en Dick Tromp, directeur van Kennemer Wonen

3 Jaap Jan Smit, voormalig uitbater van het failliete restaurant Blinckers op het strandplateau, heeft gelijk gekregen van de Raad van State in zijn verzet tegen het gemeentelijk besluit om strandpaviljoens toe te staan het gehele jaar open te zijn. Inmiddels is het bestemmingsplan van kracht geworden, waarin de jaarrond-openstelling is vastgelegd.

5 Feestavond in verband met het 50-jarig bestaan van de basisschool Paulus.

12 Precies 25 jaar na de opening door prins Claus wordt stilgestaan bij de totstandkoming van het Zonnehuis, dat nog steeds onafhankelijk van het elektriciteitsnet in gebruik is en model stond voor de Stad van de Zon in Heerhugowaard.

Het zonnehuis.
Het zonnehuis. Lageland 1 in Castricum, 1999. Foto Ad van de Velde. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

13 Reünie van oud-leerlingen en oud-leerkrachten ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de basisschool de Sokkerwei.

14 De 60-jarige Herman Verhagen komt als snelste Nederlander in zijn leeftijdscategorie over de eindstreep bij de Halve Triatlon van Almere.

18 Een meerderheid van de gemeenteraad stemt in met een onderzoek naar de haalbaarheid van een recreatiepark op de Zanderij.

24 AC Borst Bouw ontvangt uit handen van de Commissaris van de Koning het predicaat Hofleverancier.

AC Borst Bouw heeft het predicaat Hofleverancier ontvangen uit handen van de Commissaris van de Koning.
AC Borst Bouw heeft het predicaat Hofleverancier ontvangen uit handen van de Commissaris van de Koning. Van links naar rechts Cornel Borst, Ton Borst, Wim Rodenburg en Cees van der Laan.

25 Het nieuwe gebouw met 142 wooneenheden van het woonzorgcentrum De Boogaert wordt geopend. Ook is er aandacht voor het 50-jarig bestaan van het centrum.

Oktober

4 North Sea Poetry, een poëzieshow in strandpaviljoen Deining, trekt grote belangstelling.

4 De Bakkerij, begonnen als jongerencentrum en nu cultureel podium, viert het 40-jarig bestaan. De eerste paal wordt geslagen voor de nieuwe zaal bij voormalig café De Landbouw.

Dit is bij de première van de film "De slag om Castricum" in 1799.
Dit is bij de première van de film “De slag om Castricum” in 1799. Dorpsstraat 65 in Castricum, 6 oktober 2013. Foto Henk Hommes. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

5 Met muziek, dans, theater, een picknick en een foto-tentoonstelling wordt de Slag bij Castricum uit 1799 opnieuw herdacht.

7 Burgemeester Mans slaat de eerste paal van de nieuwbouwwoningen op het landgoed Duin en Bosch.

9 Forte Kinderopvang is de winnaar van de Noord-Holland Noord Business Award.


Jaarboek 38, pagina 128

10 Opening van de Dag van de Duurzaamheid door wethouder Ans Pelzer. De manifestatie wordt georganiseerd door de Tuin van Kapitein Rommel, Transition Town, CALorie en de gemeente.

29 Het kritisch Platform ‘Ons Strand’ is opgeheven.

29  Hoeve Nooitgedacht aan de Kramersweg is gesloopt in verband met de inrichting van het stationsgebied.

Kees Beentjes en zijn vrouw Miep Smit bij de boerderij 'Nooitgedacht'.
Kees Beentjes en zijn vrouw Miep Smit bij de boerderij ‘Nooitgedacht’. Kramersweg 2 in Castricum, 1985. Tot eind jaren 1990 in gebruik als boerderij. Gesloopt in eind 2014. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30  Oprichter en erelid van de Zeevisvereniging De Salamander, Ber Veldt, heeft zijn vissersboot met het bijzondere registratienummer ‘CAS 1’ aan het Strandvondstenmuseum overgedragen.

31  Reünie en feest vanwege het zestigjarig bestaan van het Jac. P. Thijsse College.

November

2  Jongerencentrum Discovery voor kinderen, tieners en jongvolwassenen viert het 10-jarig jubileum. Uitgenodigd daarvoor zijn alle vrijwilligers uit de afgelopen jaren en de instanties waarmee contacten worden onderhouden.

Het Ondernemerscongres Castricum: de ondernemersprijs 2014 is toegekend aan Drost Technical Management.
Het Ondernemerscongres Castricum: de ondernemersprijs 2014 is toegekend aan Drost Technical Management. Staande (zichtbaar) van links naar rechts Manuel den Hollander (CALorie), Anne-Kay Dekker en Brigitte van Campen (De Oude Keuken), Jan Zijlstra, Josta Zijlstra en Jolande Spaarkogel (Hof van Kijk-Uit), winnaar Frank Drost (Drost Technical Management) en Pauline van Vliet (Caleidoscoop); gehurkt: Peter Klaver (Hof van Kijk-Uit).

3  Op het Ondernemerscongres Castricum is de ondernemersprijs 2014 toegekend aan Drost Technical Management. De publieksprijs komt in handen van De Oude Keuken en de aanmoedigingsprijs wordt in de wacht gesleept door CALorie.

10 Het Medisch Diagnostisch Centrum, dat twee jaar gevestigd was op het terrein van Dijk en Duin, is verhuisd naar zorgcentrum De Boogaert.

20 Aan Hein Poel is de gemeentelijke erepenning toegekend vanwege zijn inzet voor de Castricumse gemeenschap. Hij is actief voor het Sociaal Carnaval, de Tuin van Kapitein Rommel, Vitesse ’22, enz. Bovendien wordt hij in het zonnetje gezet in de Surpriseshow van Henny Huisman.

26 Parochie De Goede Herder Castricum-Bakkum heeft de kerk Maria ten Hemelopneming met de pastorie en de ontmoetingsruimte de Eenhoorn verkocht. Naar verwachting zal de laatste viering plaatsvinden op 15 augustus 2015, de gedenkdag van Maria ten Hemelopneming.

December

11 Afsluitende bijeenkomst van de cursus over de landschapshistorie van het Oer-IJ, verzorgd door het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). De deelnemers mogen zich nu ambassadeurs van het Oer-IJ noemen.

19 De boswachters van het PWN steken honderden kaarsjes aan voor de jaarlijkse lichttocht door het duingebied.

Jeanne Groentjes-Vleugel
Niek Kaan

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties