13 maart 2023

Kroniek 2012 (Jaarboek 36 2013 pg 114-116)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 36, pagina 114

Kroniek 2012 van Castricum en Bakkum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.586 inwoners, 78 minder dan op 1 januari 2011.

4 Receptie ter gelegenheid van de overdracht van de groentewinkel van Henk Stengs aan een nieuwe eigenaar. De familie Stengs runde de zaak in de Burgemeester Mooijstraat 73 jaar.

Groente en fruitwinkel Stengs.
Groente en fruitwinkel Stengs. Burgemeester Mooijstraat 37 in Castricum, 2005. Foto M. Sneijder. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

8 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer ontvangen F.J. Bruggeling, G.J. Veldt en H. de Water een koninklijke onderscheiding.

16 Start van een raadsspreekuur om de veertien dagen. Onderwerpen kunnen nu in een keer onder de aandacht gebracht worden van de acht raadsfracties.

18 José Rogge, leidster peuterspeelzaal ‘t Drempeltje en betrokken bij het Timmerdorp Castricum, is overleden.

25 De Bakkerij presenteert een plan om haar pand aan de Dorpsstraat met een zaal uit te breiden.

25 Cor de Beurs, oud-voorzitter en erelid van muziekvereniging Emergo, is overleden.

Februari

5  De Kennemer IJsbaan aan de Zeeweg is open; er kan eindelijk weer geschaatst worden.

IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan.
IJspret op de ijsbaan van Vereniging Kennemer IJsbaan. Zeeweg in Bakkum. Op de achtergrond het clubgebouw. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

6  Apotheek Van Ouwerkerk verhuist naar de Torenstraat en gaat verder onder de naam ‘de Brink’.

11 Castricum 105, de stichting Sociaal Carnaval en de gemeente organiseren het evenement ‘Castricum Beweegt’.

14 Martin de Vries heeft het voorzitterschap van het Economisch Platform Castricum overgedragen aan Pieter Kalkdijk van de Kamer van Koophandel.

16 De gemeenteraad stemt in met een plan voor Nieuw Geesterhage. Het is de bedoeling dat Toonbeeld naar het nieuwe centrum verhuist. Aanvullende woningbouw zal de realisering mogelijk moeten maken.

Maart

17 Opening van de 10e editie van de Culturele Manifestatie Castricum in sporthal De Bloemen. Schilders, beeldhouwers, dichters, musici, zangers enzovoort presenteren zich op dit tweejaarlijkse evenement.

Sportcomplex De Bloemen.
Sportcomplex De Bloemen in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20  Wethouder Marianne Zonjee-Zonneveld opent in de hal van het gemeentehuis de tentoonstelling ‘Bijzondere werknemers, verhalen uit de sociale werkvoorziening’.

21  Activiteitencentrum De Wissel aan de Gasstraat heropend door wethouder Bert Meijer.

22 Jongerengemeenteraad, georganiseerd door leerlingen van het Clusiuscollege, kiezen een Milieumanifestatie als het winnende idee om jongeren meer milieubewust te maken.

22 Burgemeester Mans opent in de Dorpsstraat ‘t Praethuys, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.

April

4 De besturen van de gemeente, ondernemersfonds, de Rabobank en de redactie van het Nieuwsblad voor Castricum roepen de inwoners op met ideeën te komen om het dorp aantrekkelijker te maken voor het publiek.

15 Landschapsdag met tentoonstellingen op diverse locaties, presentaties en fietsexcursies.

25 Wie een eigen bloembak wil in de straat, kan die bij de gemeente aanvragen. Voorwaarde is wel dat de straatbewoners de bak zelf onderhouden.

26 De afdeling Castricum van de Zonnebloem maakt een rondvaart over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.

27 ‘Bakkum vertelt’, een verhalen- en kunstfestival, gaat van start op het kampeerterrein Bakkum.

Kampeerterrein Bakkum.
Kampeerterrein Bakkum. Zeeweg 31 in Bakkum. Entree van de camping met een taxi standplaats. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

27 Premiëre van de film ‘Merdeka, standplaats Castricum’ over oud-Indiëgangers. De film is gemaakt door Paulien van Vliet in samenwerking met scholieren en leden van de Werkgroep Oud-Castricum.

27 De dames L.M.H. Boermans-Oostenbrink, A.M.C. Bruggeling-Hes en W.C. Harff-Freessen en de heren P.Q. van Daalen, H.M. Parriger en P.M. Veldt ontvangen een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving.

Mei

1 De Volksuniversiteit Vucas houdt op te bestaan. Het kantoor aan het Kooiplein wordt gesloten. De filmclub gaat zelfstandig door onder de naam Filmhuis Cine-Cast.

Het pand van de Volksuniversiteit Vucas.
Het pand van de Volksuniversiteit Vucas. Kooiplein 12a in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

6 Het zaterdagteam van de voetbalvereniging FC Castricum is kampioen geworden van de tweede klasse.

10 Presentatie van varianten voor de oplossing van de verkeersproblematiek rond de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. De afkeer voor de aanleg van een randweg is nu al duidelijk.

12 Op het terrein van de Atletiekvereniging aan de Zeeweg zijn twee beachvolleybal velden aangelegd.

13 Reünie voor leden en oud-leden ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Vitesse ‘22.


Jaarboek 36, pagina 115

13 Het nieuwe strandseizoen wordt ingeluid door de Castricumse Reddingsbrigade. Vanwege hun langdurig lidmaatschap ontvangt een aantal leden een vrijwilligersmedaille uit handen van de burgemeester.

23 De 1000e aanmelder voor het Burgernet wordt verwelkomd. De opsporing van daders van een overval of vermiste personen kan worden bespoedigd door inschakeling van burgers via sms of email.

Juni

1  Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de woonvoorziening Het Klaverland.

2  De Kunstfietsroute biedt gelegenheid op verschillende plaatsen van vele kunstvormen te genieten.

2 Oud-burgemeester en oud-staatssecretaris Jan Gmelich Meijling is op 76-jarige leeftijd overleden.

6  Het Platform Ons Strand, opgericht naar aanleiding van de commerciële ontwikkelingen op het strand, is een stichting geworden.

7  Het team CAL d’HuZes voert actie voor de KWF Kankerbestrijding. Ze fietsen of lopen zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez op.

16 Na bijna 25 jaar in het oude schoolgebouw aan de Van Speykkade te zijn gevestigd, is de Rode Kruis-afdeling nu te vinden in winkelcentrum Kooiplein. De burgemeester verricht de officiële opening.

22 Een klein zeiljacht strandt bij Castricum. De twee opvarenden zijn gered. De Castricumse Reddingsbrigade en andere hulpdiensten hebben geassisteerd. Een bijzondere rol was er voor een kitesurfer, Wouter Bruin, die daarvoor van de gemeente een huldeblijk ontving.

27 De Socialistische Partij heeft aan afdeling voor de gemeente Castricum opgericht.

27 Oud-wethouder Paula Scholtz-Brand is overleden.

29  Het eerste lustrum van de lokale Veteranendag wordt met een ontvangst in het gemeentehuis gevierd.

30  Viering van het 80-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging DOS in sporthal De Bloemen.

Logo van Gymnastiek Vereniging DOS.
Logo van Gymnastiek Vereniging DOS (Door Oefening Sterk).

Juli

1 De Atletiekvereniging Castricum bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd op sportpark De Duinloper.

1 Voor het tennistoernooi ‘Biesterbos Open’ hebben zich 207 jongens en 176 meisjes uit de hele wereld aangemeld.

5 De gemeenteraad besluit een korting toe te passen op de jaarlijkse subsidie van de plaatselijke VVV. Sluiting van het VVV-ANWB kantoor bij het station dreigt.

8 Bijna 600 kinderen en volwassenen lopen mee in de traditionele Dubbele Lus, waarbij een parcours door de dorpskern wordt gevolgd.

13 De eerste fase van de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Boogaert wordt geopend.

Zorgcentrum de Boogaert.
Zorgcentrum de Boogaert, nieuwbouw. Collectie Oud-Castrium. Toegevoegd.

14 Maar liefst 15 nieuwe leden van de Castricumse Reddingsbrigade zijn door Neptunus gedoopt.

16 Nico van Amsterdam, oprichter en oud-directeur van makelaarskantoor Van Amsterdam, is overleden.

18 Aart Tóth is winnaar van de publieksprijs verbonden aan de wedstrijd ‘Het beste idee van Castricum’. Zijn voorstel is een muziekkoepel te bouwen op het pleintje naast het oude raadhuis aan de Dorpsstraat.

19 Rita Springer volgt IJmte van Gosliga op als voorzitter van de WMO-raad.

19 Officiële opening van het nieuwe theehuis ‘Hof van Kijk Uit’ met de onthulling van een kleine replica van de Nachtwacht. Het originele schilderij heeft daar in 1940 in de tuin gelegen.

29 Het ‘Uit je Bak Festival’ in het park aan de Willem de Rijkelaan met muziek, kunstprojecten en exposities, trekt veel belangstelling.

Augustus

1 De korfbalvereniging Helios bestaat 50 jaar. Een uitgebreid jubileumprogramma volgt. Aan de club is een koninklijke Erepenning toegekend. Een van de oprichters, Tiny Miedema-de Vries, ontvangt een koninklijke onderscheiding.

Korfbal vereniging Helios.
Korfbal vereniging Helios. Eerste Groenelaan in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

5 Oud-raadslid Jan Hilarius is overleden.

15 Ron Jakobs, bestuurslid, secretaris en waarnemend voorzitter van Vitesse ’22, is overleden.

17 Eerste editie van een driedaags cultuurfestival ‘Uit de kunst in Castricum’. Op binnen- en buitenlocaties kan er genoten worden van tal van kunstuitingen.

19 De vijfde editie van het cultuurweekend ‘Kunst en Koningsduin’ gaat van start. Maarten van Roozendaal sluit het programma af.

29 Voor de provinciale subsidie wordt als startdatum voor de realisering van Nieuw Geesterhage 31 maart 2015 aangehouden.

September

4 Het Castricumse strand is door bezoekers gekozen tot het schoonste strand van Noord-Holland.

8 De wandelroute ‘Tijdpad door de duinen en bossen van Castricum’ wordt gepresenteerd.

8 Jan Edam, onder andere mede-oprichter van het Biljart– en bridgecentrum Castricum, is op 92-jarige leeftijd overleden.


Jaarboek 36, pagina 116

9 Het thema voor de Open Monumentendag is ‘Groen van Toen’. In De Duynkant is een tentoonstelling ingericht en wordt een publieksactie gestart om geld in te zamelen voor de restauratie van het vervallen graf van dr. J.W. Jacobi, de eerste geneesheer-directeur van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch.

22 Open huis van de zorginstelling Dijk en Duin, waarbij informatie wordt gegeven over de vele veranderingen op het gebied van zorg en over de nieuwbouw die op het terrein wordt gerealiseerd. Er worden vijf nieuwe straatnamen onthuld, wat het openbare karakter van Landgoed Duin en Bosch benadrukt.

22 De Corso-bioscoop bestaat 75 jaar. Burgemeester Mans verricht de opening van een bijzonder film weekend, waarbij ook een documentaire van Hans Kinders over de bioscoopgeschiedenis vertoond wordt.

Petitie met 1000 handtekeningen door het actiecomité ‘Corso moet blijven’.
Voor het begin van de raadsvergadering wordt een petitie met 1000 handtekeningen overhandigd door het actiecomité ‘Corso moet blijven’. Castricum, 8 november 2018. Foto Erik R. Klaver. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26  Rector Ton Heijnen neemt afscheid van het Jac.P. Thijsse College. Hij wordt voorzitter van een schoolbestuur in Alkmaar.

27  Door de economische crisis gaat de aannemer van een nieuwbouwproject op de hoek Beverwijkerstraatweg-Gasstraat failliet en wordt de bouw gestaakt.

Oktober

1 Het gemeentehuis scoort goed op toegankelijkheid voor gehandicapten en op energieprestaties. Van beide keurmerken is een symbool in de hal van het raadhuis opgehangen.

7 Op de vrijwilligersdag van de Tennisclub Bakkum is Ed de Haan gehuldigd als supervrijwilliger 2012.

17  Wethouder Christel Portegies slaat de eerste paal voor 16 appartementen. Het is het sluitstuk van een bouwproject bestaande uit drie woontorens en een nieuw gebouw voor zorgcentrum De Boogaert.

18  Officiële opening van de nieuwe Paulusschool. De kleinzoon van de vroegere directeur Bruggeman en de directrice Conny Goedel laten een bouwoffer inmetselen.

21 Restaurant Blinckers op het strandplateau is gesloten. De jaarrondexploitatie van de strandpaviljoens heeft de klandizie geen goed gedaan.

27 De Mixed Hockey Club Castricum bestaat 45 jaar en is uitgegroeid tot een club met 750 leden.

De jongste leden van hockeyvereniging MHC Castricum op sportpark Wouterland.
De jongste leden van hockeyvereniging MHC Castricum op sportpark Wouterland. Van Haerlemlaan 31 in Bakkum, 2000. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 Gé Bouwhuis, erelid en oud-bestuurslid van de Tennisclub Bakkum, is overleden.

November

1 Robert de Rijke wordt aangesteld als ‘cultuurcoördinator’ Hij gaat onder meer een cultuurplatform voor bereiden en het cultuuraanbod in kaart brengen.

2 Theater De Dansende Duinen, voorheen De Clinghe, wordt door de Parnassia Bavo-groep gesloten tot verdriet van toneelverenigingen en zanggroepen.

Sociaal Cultureel Ontmoetingscentrum De Clinghe.
Sociaal Cultureel Ontmoetingscentrum De Clinghe. Duin en Bosch 3 in Bakkum, 2014. Een gedeelte van De Clinghe, dat gebouwd is in 1910 en daarna vele verbouwingen heeft ondergaan. Het pand is in 2014 gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

3 De ledenvergadering van de gymvereniging Vios besluit definitief tot opheffing. De leden ontvangen de spreekwoordelijke ‘handdoek in de ring’ met het opschrift ‘Vios 1923-2012’.

5 Het sport- and healthcentrum ́Full of Life ́ is de winnaar van de jury- en publieksprijs bij de verkiezing van de ondernemer van het jaar.

7 Als eerbetoon aan de overledenen wordt op de begraafplaats Onderlangs een herdenkingsavond gehouden.

11 Muziekvereniging Emergo behaalt een eerste prijs tijdens een bondsconcours in het Zaantheater te Zaandam.

20 Eerste bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied Castricum, onder voorzitterschap van oud-wethouder IJmte van Gosliga.

26 Ber Zonneveld, oud-voorzitter van de biljartvereniging Onder Ons, is overleden.

28 De aanleg van twee waterbergingen langs de Schulpvaart is gestart. De Schulpvaart krijgt daar ook natuurvriendelijke oevers.

December

6 Job Joosse, ereburger van Castricum, is op 98-jarige leeftijd overleden. De heer Joosse vervulde vele functies op maatschappelijk gebied. Hij behoorde tot de oprichters van de openbare kleuterschool en de openbare Mulo en was onder andere voorzitter van de Kruisvereniging en van het stichtingsbestuur van De Santmark.

19 Een nieuw webmagazine beleefcastricum.nl (website bestaat niet meer) wordt onder de noemer ‘Heerlykheid’ gelanceerd.

20 Een volwassen bultrug met een jong bultrugje is voor de kust ter hoogte van Castricum gespot.

21 Co Nanne is gehuldigd als postbode van het jaar binnen Postnl.

24 Hotel Het Oude Raadhuis moet de deuren sluiten vanwege financiële problemen. Onderzocht wordt of een herstart mogelijk is.

Het kantoor van VVV-ANWB Castricum.
Het kantoor van VVV-ANWB Castricum. Dorpsstraat 54 in Castricum, 2007. Vier jaar is de VVV-ANWB hier gevestigd geweest. Het pand is inmiddels gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

31 De laatste dag van de VVV-ANWB Castricum. Het kantoor bij het station sluit de deuren wegens verlaging van de gemeentelijke bijdrage. De VVV werd in 1919 opgericht en heeft dus ruim 90 jaar bestaan. De Regio VVV Hart van Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheden van een agentschap.

Jeanne Groentjes-Vleugel
Niek Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties