16 januari 2023

Kroniek 2011 (Jaarboek 35 2012 pg 121-124)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 35, pagina 121

Kroniek 2011 van Castricum en Bakkum

Januari

1 De kern Castricum-Bakkum telt 22.664 inwoners.

18 In verband met de reconstructie van de Vinkebaan worden 22 populieren gekapt. Ze zullen worden vervangen door meer duurzame bomen.

18 Mies Waasdorp-Sonius, medeoprichtster van de peuterspeelzaal ‘t Drempeltje, thans onderdeel van Forte Kinderopvang, is overleden.

Peuterspeelzaal ‘t Drempeltje.
Peuterspeelzaal ‘t Drempeltje. Asserlaan 1 in Castricum, 1998. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

27  Massaal verzet tegen de plannen voor een modern kantoorgebouw aan de Van Oldenbarneveldweg bij de entree van Bakkum.

28  Uitslaande brand aan de Zeeweg in een woonhuis behorende tot de rijksmonumenten van het complex Duin en Bosch.

Februari

7 Afscheid van brandweercommandant Petra Abma, die dezelfde functie in Alkmaar gaat bekleden. Angela den Besten volgt haar op.

11  Presentatie van een nieuwe website voor dorpshuis De Kern.

Gebouw 'De Kern'.
Gebouw ‘De Kern’. Overtoom 15 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

12  Sportverkiezingen van het jaar 2010: sportman werd Maarten Stekelenburg, sportvrouw: Tessa Brouwer, sporttalent: Jimmy Hendriks, sporter met beperkingen: Willem van Veldhuijsen, sportteam: voetbalclub Meervogels ‘31.

12  Feestelijke bijeenkomst ter viering van het 20-jarig bestaan van de Speel-o-theek ‘Humpie Dumpie’.

13  Carnavalsmiddag voor mensen met een verstandelijke beperking in een grote tent op De Brink.

22 Boukje Riethorst-Nijhuis, vele jaren leidster van padvindersgroepen, is overleden.

24 Vanwege de grote belangstelling worden de Castricumse avonden met muziek, verhalen, cabaret en beelden uit de jaren (negentien) vijftig en zestig herhaald.

Maart

10 Wethouder Zonjee-Zonneveld heeft een digitale informatiezuil bij het VVV-kantoor in gebruik gesteld. Eenzelfde zuil is bij restaurant Johanna’s Hof te vinden.

15 Informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor woningbouw op het terrein van Duin en Bosch.

19 Een grote bus rijdt door de gemeente om bezuinigingssuggesties van inwoners te verzamelen. De gemeente moet de uitgaven met ongeveer vijf miljoen euro verlagen.

27 Feestelijke presentatie van de dichtbundel ‘Bakkum Bruin’ van Bob van Leeuwen.

31 Juf Ineke Verbeek neemt na 40 jaar afscheid van de Paulusschool.

De Paulusschool.
De Paulusschool. Eerste Groenelaan 88 in Castricum, 2011. De Paulusschool is in 2012 afgebroken. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

April

13 Ton de Groot geeft een presentatie in het oude raadhuis over zijn zoektocht naar in Castricum ingeschreven Joden die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog.

15 Tijdens de jaarvergadering van de Hengelsport Vereniging Castricum ontvangt Kees Bedeke, secretaris van de vereniging, een Koninklijke onderscheiding.

17 Informatieplatform geopend in de bibliotheek. Het wordt onderhouden door een samenwerkingsverband van organisaties in Castricum die zich bezighouden met duurzaamheid, natuur en milieu.

28 In het bezoekerscentrum De Hoep vindt een muzikaal en creatief feestprogramma plaats ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Emmens-Knol. Tijdens een buitengewone raadsvergadering, waarin zij de ambtsketen overdraagt aan locoburgemeester Christel Portegies, ontvangt zij de gemeentelijke onderscheiding.

Burgemeester Aaltje Emmens - Knol heeft bij haar afscheid de ambtsketen overgedragen aan loco-burgemeester Christel Portegies in aanwezigheid van commissaris van de koningin Johan Remkes en plaatsvervangend raadsvoorzitter Fred de Haan.
Burgemeester Aaltje Emmens-Knol heeft bij haar afscheid de ambtsketen overgedragen aan locoburgemeester Christel Portegies in aanwezigheid van commissaris van de koningin Johan Remkes en plaatsvervangend raadsvoorzitter Fred de Haan.

Jaarboek 35, pagina 122

29 Drie inwoners van de gemeente krijgen een Koninklijke onderscheiding; het zijn mevrouw G.C.M. Blokker en de heren W. Weber en F.A.J. Scheepmaker.

Mei

6 De gemeente kondigt forse bezuinigingen aan op subsidies voor de culturele sector.

10  De actiegroep ‘Bescherm Bakkum’ heeft met vijfduizend steunbetuigingen het verzoek ingediend om van oud-Bakkum een beschermd dorpsgezicht te maken.

11  Afscheidsreceptie van Esther Hollenberg bij haar vertrek als directeur van Forte Kinderopvang. Esther Zijl volgt haar op.

13 De muziektheatergroep C-Squad voert de show Famed op in Theater De Dansende Duinen.

13  Jan Twisk, bloembollenkweker en pionier in agrarische schade-expertise, is overleden.

14  De Informatiewinkel van de stichting Landschap Noord-Holland in het dorpscentrum, die grotendeels door vrijwilligers werd gerund, is definitief gesloten.

15  De Dubbele Lus wordt gelopen en er is een grootse spinningmarathon op het Bakkerspleintje. Beide evenementen zijn verbonden met de doelstellingen van Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

21 Op meer dan dertig beachvolleybalvelden wordt dit weekend door ongeveer 300 teams gespeeld.

Beachvolleybaltoernooi.
Beachvolleybaltoernooi. Strand Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Truus Witkamp wordt in de bloemetjes gezet vanwege haar 65-jarig lidmaatschap van de Tennisclub Bakkum.

29 Groot vocaal festival Van Dorp tot Kust. Op zes podia treden zo’n 20 koren en bands op uit de regio.

Juni

1 Kampeerterrein Bakkum heeft er een filmzaaltje bij in de vorm van twee geschakelde zeecontainers.

2 Jaap Dekker, 40 jaar begeleider van teken- en schilderwerkgroepen van Perspectief, is overleden.

4 Het 50-jarig bestaan van de Amateurtuindersvereniging Castricum wordt gevierd, onder meer met een puzzeltocht over de vier tuincomplexen.

5 In het kader van ‘Beleef Castricum’ zijn bij de historische verenigingen in de drie dorpskernen tentoonstellingen te zien van foto’s van favoriete plaatsen in de gemeente.

6 Op de ledenvergadering van de biljartvereniging ‘Onder Ons’ is Jan Feeke, oud-topbiljarter, bij zijn afscheid benoemd tot erelid.

9 Tijdens een inspraakavond over de gemeentelijke Voorjaarsnota worden veel protesten geuit tegen de voorgenomen bezuinigingen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor verschillende instellingen, zoals de bibliotheek en de VVV.

16 De oud-directeur van de Paulusschool, Jan Bruggeman, is overleden.

18 Kunstmarkt bij Toonbeeld. Het evenement valt samen met de bekende Kunstfietsroute.

20 Jo Stevens (1918) is overleden. Hij was de oprichter van zaken voor dames- en herenkleding en zal ook in herinnering blijven als prominent pleitbezorger voor de belangen van de plaatselijke middenstand.

Herenmode Stevens.
Herenmode Stevens. Dorpsstraat 90 in Castricum, 1968. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

23 Een nieuwe Balatonfüred bank wordt door wethouder Klijnstra onthuld.

De Balatonfüred bank.
Het plaatsen van de Vriendschapsbank op het Balaton Füredplein. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

24 De gemeente Castricum organiseert wederom de lokale Veteranendag.

27 Platform ‘Ons strand’ is opgericht. Een groep inwoners, die zich ernstig zorgen maakt over de vergaande bebouwing en vercommercialisering van het strand en omgeving, heeft zich verenigd.

27 Tennisser Martin Verkerk en coach Alex Reijnders openen de 55e editie van het ‘Biesterbos Open’ op de tennisbanen van TC Bakkum.

30 De gemeenteraad besluit tot teleurstelling van het platform ‘Ons strand’ een nota van burgemeester en wethouders over de verdere ontwikkeling van het strand goed te keuren.

Juli

2 Na bijna dertig jaar stoppen Ber, Jan en Gonnie Veldt met het biljartcentrum in Geesterduin om van hun pensioen te gaan genieten. Er is een druk bezochte afscheidsreceptie. Het biljartcentrum wordt door een stichting overgenomen.

Ber, Gonnie en Jan Veldt tijdens afscheidsreceptie 2 juli 2011.
Ber, Gonnie en Jan Veldt tijdens afscheidsreceptie 2 juli 2011. Biljart
centrum Veldt, Jacob Rensdorpstraat 2 juli 2011. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

4 De Augustinusschool viert het 90-jarig bestaan.

9 Kindertehuis Antonius sluit met een kort officieel programma na 75 jaar zijn deuren. De zorg wordt voortaan geboden in kleinschalige voorzieningen.

10 Tinus Zijp, vroeger typograaf bij drukkerij Boesenkool en koster van de Pancratiuskerk, is overleden.

10 Jimmy Hendriks wordt Europees jeugdkampioen darts.

11 Cees Waal is overleden. Hij was van april 1998 tot eind 2001 waarnemend burgemeester van Castricum.

11 Anneke van Wallenburg-Laban is overleden. Ze was zeer actief in het Castricumse verenigingsleven, onder andere voor dorpshuis De Kern en de schildersclub Perspectief.


Jaarboek 35, pagina 123

14 Oud-wethouder Jan van Hemert is overleden.

27 Het straattheater van het zomer-theaterfestival De Karavaan geeft voorstellingen op het Bakkerspleintje.

31 Het sfeervolle ‘Uit Je Bak festival’ in het Willem de Rijke plantsoen trekt honderden bezoekers.

Augustus

13 Piet Veldt, erelid van de Castricumse Reddingsbrigade ‘De Strandlopers’, is overleden.

Boot van de van de reddingsbrigade.
Boot van de van de reddingsbrigade. Strand Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Het Verhalenpaviljoen biedt gelegenheid om verhalen te vertellen over een bijzondere plek of ernaar te luisteren. Op initiatief van de kustgemeenten en de provincie Noord-Holland trekt het evenement langs zes kustplaatsen.

23 CityCamp wordt vervolgd, waarbij verschillende gezinnen voor hen onbekende gasten ontvangen. Op De Brink kan tijdelijk gekampeerd worden.

September

2 Tijdens een vrijwilligersmarkt op het Bakkerpleintje presenteert de Rode Kruis afdeling Castricum een nieuwe sociale activiteit: ‘Meet & Eat’.

7  Drs. Toon Mans, voorheen burgemeester van Hillegom, is benoemd tot burgemeester van Castricum en wordt geïnstalleerd tijdens een buitengewone raadsvergadering.

8  De stichting Reanimatie Castricum neemt afscheid van haar oprichter Katja Boonstra. Voor haar 35-jarige dienstverlening heeft ze van de Hartstichting een onderscheiding ontvangen.

9  Een replica van het vroegere tuinhuis is teruggeplaatst in de Tuin van kapitein Rommel. Het origineel stond bij Zorgcentrum De Boogaert waar het in verval was geraakt. De ViVa! Zorggroep draagt het nieuwe tuinhuis over aan de gemeente.

Overdracht van een replica van het vroegere tuinhuis van de familie Rommel door de heer Luciën van Ruth, bestuurder van de Viva! Zorggroep aan wethouder Hilbrand Klijnstra.

10  De Sint Pancratiuskerk, het oude raadhuis en het voormalig café De Landbouw (thans jongerencentrum De Bakkerij) bestaan 100 jaar. De opening van de Open Monumentendag staat in het teken van deze jubilea.

10 ‘Culinaire Lifestylemarkt’ in het dorpscentrum.

10 Opening van het nieuwe clubhuis van de hockeyclub op het sportpark Wouterland.

10 Vitesse ‘22 opent officieel de nieuwe kleedkamers, die dankzij de medewerking van veel vrijwilligers gerealiseerd zijn.

15 Het clubhuis van de Tafeltennisvereniging Castricum is door brand verwoest.

17 De ‘Uitmarkt van Castricum’, waarbij diverse organisaties hun programma presenteren, vindt plaats in de bibliotheek.

17 ‘Castricum Culinair’: zes restaurants schotelen het publiek op het pleintje in Bakkum hun specialiteiten voor.

22 Een bonte parade van mensen die verbonden zijn met de lokale duurzame energiecoöperatie CALorie, trekt door de componisten- en zeeheldenbuurt om iedereen attent te maken op energiebesparende maatregelen.

25 Dartspeler Jimmy Hendriks verovert de wereldtitel voor jeugdspelers.

28 Ernst Mooij presenteert zijn boek ‘Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad’, waarin de verschillende landschapstypen in de gemeente worden beschreven.


Jaarboek 35, pagina 124

Oktober

8 Officiële opening van het nieuwe raadhuis. De locatie Limmen en het paviljoen De Loet worden niet meer gebruikt. Tijdens het open huis kan ook kennis worden gemaakt met burgemeester Mans.

Officiële opening van het nieuwe raadhuis door Johan Remkes, commissaris van de koningin.
Officiële opening van het nieuwe raadhuis door Johan Remkes, commissaris van de koningin.

11  Fons Mooijman, oud-raadslid, is overleden.

12  Hans Kramer neemt afscheid van de gemeente. Hij was er sinds 1978 werkzaam in diverse leidinggevende functies.

15 Feestelijke viering in de kerk Maria ten Hemelopneming in Bakkum ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

19 Piet Borst, die in het dorp bekend stond als ‘de aardbeienman’, is overleden.

Piet Borst in de moderne aardbeienkas achter de boerderij.
Piet Borst in de moderne aardbeienkas achter de boerderij. Bleumerweg 20 in Bakkum, 2003. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30 Carnavalsvereniging De Windtrappers wordt na veertig jaar opgeheven. Het resterende batig saldo gaat naar het Sociaal Carnaval.

November

2 Allerzielen op de begraafplaats van Onderlangs, waarbij graven worden verlicht en gedecoreerd als eerbetoon aan de overledenen.

5 Gerard Veldt, Harry de Water en Frank Bruggeling nemen afscheid van de vrijwillige brandweer.

9 De gemeente Castricum is winnaar van de CO2-besparing Award.

17  In Geesterhage is een Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd. Wethouder Meijer verricht de opening.

18  De Stichting Welzijn Castricum organiseert, als dank voor de inzet van de vrijwilligers in de gemeente, een feestelijke bijeenkomst in het Jac.P. Thijsse College.

20  Het jubileumjaar van de Sint Pancratiuskerk is officieel beëindigd met een plechtige viering. Aan het einde van de viering wordt het Jubileumboek ‘100 jaar Sint Pancratiuskerk 1911-2011’ gepresenteerd.

21  Negen organisaties in de gemeente ontvangen een bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds voor doeleinden variërend van speeltoestellen tot leescafé.

26  Het geheel vernieuwde PWN-bezoekerscentrum De Hoep is heropend.

Bezoekerscentrum De Hoep.
Bezoekerscentrum De Hoep. Johannisweg 2 in Bakkum, 2000. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

27  John Heideman presenteert zijn boek ‘Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

29 Bij het Groot Castricums Dictee, dat voor de vijfde keer wordt gehouden, nemen scholieren het op tegen een ploeg ouderen. Han Peusken schreef het dictee en Geert van Diepen, schrijver en muzikant, draagt het voor.

December

1 In het raadhuis is een expositie te zien over het leven en werk van architect Jan Stuyt, ontwerper van het oude raadhuis en de Sint Pancratiuskerk.

5 De gemeente en de ondernemers zetten hun handtekening onder de instelling van een Ondernemersfonds dat wordt gevoed door heffing van reclamebelasting en bestemd is voor het aantrekkelijker maken van het winkelgebied.

8 Er komt toch geen glasvezelnet in de gemeente. Ondanks maandenlange actie van de initiatiefnemer is het aantal aanmeldingen te gering en een netwerk dus niet rendabel.

24 Kerstsamenzang op Bakkums pleintje met begeleiding van de muziekvereniging Emergo.

30 Opening van het ‘Strandvondstenmuseum’ van Menno Twisk aan de Geversweg. De verzameling van strandvonder Thijs Bakker is daar onder andere te zien.

Jeanne GroentJes-Vleugel
Niek Kaan

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties