31 mei 2021

Kroniek 2000 van Castricum (Jaarboek 24 2001 pg 90-92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 24, pagina 90

Kroniek 2000 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.907 inwoners; 29 minder dan op 1 januari 1999.

Een recordaantal van ruim 250 enthousiastelingen heeft deelgenomen aan de traditionele nieuwjaarsduik bij Castricum aan Zee.

Het gemeentelijk computersysteem heeft de millennium-wisseling goed doorstaan; een crisisteam was paraat maar er hebben zich geen grote problemen voorgedaan.

De eerste baby van de eeuw in Castricum is Job Zoontjes. Hij wordt om 08.15 uur op nieuwjaarsmorgen geboren.

8 De gemeentelijke nieuwjaarsmanifestatie C 2000 staat in het teken van Europa en de komst van de Euro. Onder de bezoekers worden kaartjes verloot voor een busreisje naar het Europees parlement.

15 Huisarts Klaas Dekker neemt afscheid met een druk bezochte receptie. Dokter Coppoolse is zijn opvolger.

Februari

14 De heer Ton Borst wordt onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste van het Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB).

Brandweerman Cees Suurmond overhandigt de prijzen aan het nat. kampioenschap 10 engelse mijl voor brandweerlieden.
Brandweerman Cees Suurmond overhandigt de prijzen aan het nat. kampioenschap 10 engelse mijl voor brandweerlieden. Burgemeester Boreelstraat 1a in Castricum. Toegevoegd.

27 Het Nederlands kampioenschap hardlopen op de Engelse mijl voor vrijwillige brandweerlieden stond op het spel. Start en finish op het kampeerterrein Bakkum en de prijsuitreiking in de brandweerkazerne.

Maart

4 De jaarlijkse carnavalsoptocht trekt door het dorp. Na afloop wordt het gezelschap op het gemeentehuis ontvangen, waar onderscheidingen in de orde van de Luie Bul worden uitgereikt aan de commissaris van de Koningin dr. J.A. van Kemenade en aan maatschappelijk werker Pons Geenevasen.

17 Gedeputeerde De Boer verricht de opening van drie nieuwe paddentunnels in de Zeeweg. De voorziening heeft ruim 150.000 gulden gekost.

18 De tweejaarlijkse Culturele Manifestatie biedt vele plaatselijke koren, ensembles, solisten, toneelverenigingen enzovoorts. gelegenheid gedurende twee dagen hun prestaties voor het voetlicht te brengen.

20 De chauffeurs van twee vrachtwagens gunden elkaar geen voorrang op de spoorwegovergang van de Kramersweg met als gevolg een botsing van de intercity met een van de vrachtauto’s. Er waren vijf gewonden, waaronder de vrachtwagenchauffeur.

22 Mevrouw C. W. Dijkstra-Van Bovene wordt in het zonnetje gezet vanwege haar honderdste verjaardag.

Hans van Herwijnen, secretaris en later voorzitter van Perspectief.
Hans van Herwijnen, secretaris en later voorzitter van Perspectief. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

24 Hans van Herwijnen, de scheidende voorzitter van de schildersvereniging Perspectief, wordt verrast met de gemeentelijke legpenning.

24 De actiegroep ‘Laat de Kust met Rust’ verliest het kort geding tegen de afgifte van een vergunning voor een proefboring naar aardgas voor de kust van Castricum; de boorinstallatie zal spoedig aan de horizon verschijnen.

27 De oudste inwoonster van Castricum, mevrouw Aletta Jansen-Baarda, gedenkt haar 103e verjaardag.

April

17 De sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek nabij de Oude Haarlemmerweg is van start gegaan.

Grondwerkzaamheden in verband met sanering van gifgrond rond de gasfabriek aan de Gasstraat.
Grondwerkzaamheden in verband met sanering van gifgrond rond de gasfabriek aan de Gasstraat in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

20 Ter gelegenheid van de bekrachtiging van de fusie van de stichting Gemeenschapsraad, de stichting Dienstverlening Ouderen en de stichting Jongerencentrum reikt burgemeester Waal de gemeentelijke legpenning uit aan de voorzitters van de drie voormalige stichtingen respectievelijk mevrouw J. Plaisier, mevrouw A. de Nie en de heer F. Verbeek.

26 De heer Joop Zandbergen ontvangt een koninklijke onderscheiding. Hij is veertien jaar raadslid geweest en heeft deze functie om gezondheidsredenen opgegeven.

27 De heer P. Voulon wordt geïnstalleerd als nieuw benoemd raadslid.

30 De heren Arend Dijkhof en Maarten Voogt worden voor hun verdiensten voor de gemeenschap koninklijk onderscheiden.

Mei

7 De Castricumse Rugbyclub heeft na de landstitel en de beker nu ook het Nederlands kampioenschap behaald in de seven-a-side discipline.

24 De nieuwe bochtconstructie Beverwijkerstraatweg, Stationsweg en Dorpsstraat wordt door wethouder Lamme officieel in gebruik genomen.

24 De rooms-katholieke Paulusschool viert het 35-jarig bestaan.

Vrijwilligers van Stichting Welzijn in Castricum.
Vrijwilligers van Stichting Welzijn in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 De nieuwe stichting ‘Welzijn Castricum’ is gehuisvest in Geesterhage.

30 Het voorzitterschap van de Volksuniversiteit Castricum is overgegaan van Aart van de Maas naar Walter Driessen. De heer Van de Maas was 10 jaar voorzitter van de instelling die jaarlijks ruim honderd cursussen aanbiedt.


Jaarboek 24, pagina 91

Juni

16 In verband met een andere inrichting van de Burgemeester Mooijstraat is de weekmarkt verplaatst naar de Dorpsstraat. Wethouder Meijer opent de nieuwe locatie.

20 Manus Borst, Nico van der Park en Sjaak Grippeling worden bij hun afscheid van de brandweer koninklijk onderscheiden. Gezamenlijk hebben ze 63 jaar bij de brandweer gediend.

22 De gemeenteraden van Akersloot, Limmen en Castricum besluiten officieel tot samenvoeging van hun gemeenten per 1 januari 2002. De volgende stap is de goedkeuring van het wetsontwerp door de Tweede en de Eerste Kamer.

Nieuwbouw aan de linkerkant van de Duinenboschweg voor de entree van het terrein. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Nieuwe entree van het ziekenhuis Duin en Bosch aan de Zeeweg geopend.

Juli

1 Re├╝nie van oud-leerlingen van de Castricumse Montessorischool ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan.

De rotonde bij de C.F.Smeetslaan en de Geesterduinweg.
De rotonde bij de C.F.Smeetslaan en de Geesterduinweg in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

11 Wethouder Lamme opent de nieuw aangelegde rotonde in de CF. Smeetslaan en de nieuwe waterpartij langs deze weg.

11 Burgemeester Waal verricht de openingshandeling van een wandelroute over het Zeerijdtsdijkje in Bakkum-Noord. Een paneel aan het begin van de route geeft informatie over de historie en de ontwikkeling van het gebied.

12 Receptie ter gelegenheid van het afscheid van Els Behage als leerkracht aan de basisschool De Klimop.

16 Oscar Schermer verovert een gouden medaille bij het speerwerpen tijdens de Nederlandse atletiekkampioenschappen.

25 Vincent Dekker, geboren om 06.12 uur, is de 23.000ste inwoner van Castricum.

28 Biesterbos Planontwikkeling, het PWN en de gemeente ondertekenen een principeovereenkomst over de herinrichting van het strandplateau.

Augustus

15 Jelle van der Meulen, leraar aan het Jac. P. Thijsse College, houdt zijn vierde dichtbundel getiteld ‘Woorden in de wind’ en doop.

16 Alwin Hammer is overleden op 67-jarige leeftijd. Hij heeft in de afgelopen 14 jaar honderden bruidsparen in de echt verbonden.

21 Op de camping Bakkum is een informatiecentrum geopend, waarin plannen worden gepresenteerd voor de herinrichting van de camping.

24 J.C. Clarijs wordt benoemd tot ere-lid van de schaakvereniging Castricum. Hij is onder andere al 16 jaar redacteur van het clubblad.

Leden van de Castricumse Reddingsbrigade in actie.
Leden van de Castricumse Reddingsbrigade in actie aan het strand van Castricum. Foto Kees Brinkman. Toegevoegd.

28 De Castricumse Reddingsbrigade heeft tijdens een snelle actie drie mensen van een omgeslagen zeilboot gehaald.

September

10 Pastor Huisman van de Pancratiuskerk viert zijn 25-jarig jubileum.

Opening St. Wilfriedgebouw.
Opening St. Wilfriedgebouw van de scouting aan het Duinpad in Bakkum. Piet Hein met bijl en op de achtergrond Ben Admiraal, Nico Stet en Hans van der Loos. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Burgemeester Waal opent het nieuwe clubgebouw van de scoutinggroep St. Wilfried; aan mevrouw M.C. Portegies-Liefting die, naast vele andere activiteiten, al bijna vijftig jaar bij de scouting is betrokken, wordt een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

22 Met het doorknippen van een lint opent wethouder Van Gosliga de uitbreiding van de basisschool De Klimop.

23 Heropening van het gerenoveerde gebouw van het Rode Kruis.

26 Aart van Neure, actief als fractieassistent van Groen Links en gemeenteraadslid van 1984 tot 1986, is op 83-jarige leeftijd overleden.

27 Opening van het nieuwe kantoor van Vluchtelingenwerk IJmond-Noord in dorpshuis De Kern.

29 Afscheid van de commandant van de brandweer, Wim Beukers, die elders een functie heeft aanvaard.

Oktober

1 In de duinen van Castricum is de zeer zeldzame Izabelklauwier gesignaleerd.

6 Margreet Schiermann-Henstra neemt afscheid van het onderwijs. Zij heeft 39 jaar voor de klas gestaan, waarvan 36 jaar op de Juliana van Stolbergschool.

Leden en schutters van Schietsportvereniging De Vrijheid.
Leden en schutters van Schietsportvereniging De Vrijheid.  Korte Brakersweg 1 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

6 Receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Schietsportvereniging de Vrijheid.

11 Opening van het nieuwe gebouw van het Bonhoeffer College door de burgemeesters van Castricum, Limmen en Akersloot.

12 Receptie ter gelegenheid van de sluiting van Automobielbedrijf Fakkeldij. De garage was 31 jaar aan de Heereweg gevestigd.

14 Pastor L.H. Stuifbergen ontvangt een koninklijke onderscheiding.

18 In afwachting van de fusie van de CAL-gemeenten is Wim van Bruggen aangesteld als waarnemend commandant van de brandweer .

26 De voorzitter van de Werkgroep Oud-Castricum reikt het 23ste jaarboekje uit aan de oud-Bakkummer prof. Chr.M.G. ten Raa.

November

8 Mevrouw Hennina Jacoba van Bakel wordt door de burgemeester gefeliciteerd met haar 100ste verjaardag.

12 Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ herdenkt haar 75-jarig bestaan.

Het muziekkorps en de majorettes van Emergo.
Het muziekkorps en de majorettes van Emergo. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

20 Het fanfareorkest Emergo heeft het muziekconcours van de Koninklijke Nederlandse federatie van Muziekverenigingen gewonnen. Het orkest kwam uit in de vaandelafdeling, de hoogste op landelijk niveau.


Jaarboek 24, pagina 92

24 Wethouder Lamme en Adri Hopman, voorzitter van de winkeliersvereniging Castricum Centrum, openen de nieuw ingerichte Burgemeester Mooijstraat.

Jan Boesenkool met de Heidelberger aan het werk bij galerie Sopit.
Jan Boesenkool met de Heidelberger aan het werk bij galerie Sopit. Anna Paulownastraat in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 Voor Jan Boesenkool, voormalig directeur van drukkerij Boesenkool, is een groot verrassingsfeest georganiseerd ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Hij verzorgt overigens nog steeds drukwerk bij drukkerij Tipos.

December

14 Een rapportage van de restauratie van de Nederlandse hervormde kerk wordt officieel ter hand gesteld van de Werkgroep Oud-Castricum, door de samensteller de heer Fred van der Zande.

De overhandiging van het boekwerk door Fred van der Zande (rechts) aan Simon Zuurbier. voorzitter van de Werkgroep Oud-Castricum, in aanwezigheid van Wim Hespe, lid van de werkgroep.
De overhandiging van het boekwerk door Fred van der Zande (rechts) aan Simon Zuurbier. voorzitter van de Werkgroep Oud-Castricum, in aanwezigheid van Wim Hespe, lid van de werkgroep. Foto: Ronald Goedheer.

15 Sfeervolle kerstmarkt in de Tuin van Kapitein Rommel.

27 De secretaris van de Werkgroep Oud-Castricum en docent Wil Steeman op 52-jarige leeftijd overleden.

Anneke van der Kamp
Niek Kaan

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties