16 november 2020

Kroniek 1988 van de gemeente Castricum (Jaarboek 12 1989 pg 46-48)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 12, pagina 46

Kroniek 1988 van de gemeente Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.433 inwoners, 84 minder dan op 1 januari 1987.

2 De heer H.A. Geerts ontvangt een Koninklijke onderschei­ding ter gelegenheid van zijn pensionering.

Agrarische school Noord-Kennemerland bestaat 20 jaar.
Agrarische school Noord-Kennemerland bestaat 20 jaar. Oranjelaan 2a in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

16 De Agrarische school te Castricum bestaat twintig jaar.

17 Na een thuiswedstrijd tegen het Leidse Diok herovert de Castricumse Rugbyclub de landstitel.

19 Een naaktschilderij van Arthur van den Berg dat door de kunstenaarsvereniging Perspectief als blikvanger voor een tentoonstelling in het gemeentehuis was opgehangen moet op last van het gemeentebestuur worden verwijderd. Het rel­letje wordt vervolgens landelijk nieuws.

30 Duizend oud-scholieren van de Cuneraschool beleven een grote reünie.

Februari

1 Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van koningin Beatrix zijn door leden van het college van burgemeester en wet­ houders linden geplant in het plantsoen aan de Schelgeest en in de groenstrook bij het gemeentehuis.

13 Met een optocht en een feest in het gemeentehuis werd het Castricums Carnaval geopend. Drie Castricummers kregen de Orde van de Luie Bul uitgereikt. Dat waren Ben Manshan­den trainer van de Rugbyclub, G. Beukman van het provinci­aal ziekenhuis Duin en Bosch en C.G. van Keeken, scheidend directeur van het bejaardentehuis De Santmark.

13 Het insigne voor 20 jaar brandweerdienst is uitgereikt aan de heren A. Sprengers, J. Brakenhoff en J. Weda. De heren A. Bijman, A. Houtenbosch en H. Veldt ontvingen een ere­teken voor 15 jaar trouwe dienst.

23 Oprichtingsvergadering van de vereniging van Patiëntenbe­langen.

Infiltratiegebied in de duinen van Castricum.
Infiltratiegebied in de duinen van Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

24 P.W.N. start met aanleg project diepte infiltratie in het duinge­bied.

Maart

6 Viering vijftien jarig bestaan van de Castricumse damesvoetbalvereniging.

10 Periodiek werkbezoek van de Kamer van Koophandel, waar­ bij van de kant van de ondernemers wordt gepleit voor mo­dernisering van de beide campings en grootschaliger recreatievoorzieningen.

13 Viering 15-jarig bestaan van de judo vereniging Castricum.

Asfalteringswerkzaamheden in de Dorpsstraat na de renovatie door historische stoomwalsen.
Asfalteringswerkzaamheden in de Dorpsstraat na de renovatie door historische stoomwalsen. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

18 Burgemeester Schouwenaar bestuurt een antieke stoomwals in de Dorpsstraat, waarmee officieel een start wordt ge­maakt met de uitvoering van de herinrichting van deze straat.

19 De Projectgroep Arbeidsuitgeschakelden viert het tienjarig bestaan met onder andere een informatie- en rommelmarkt.

23 De 83-jarige mevrouw A. Poel-Duijn, geassisteerd door de net 4 jaar geworden tweeling Robert en Richard Veldt oudste respectievelijk jongste (ex) kleuter verrichten de heropening van de ge­heel verbouwde Augustinusschool.

26 Leden van de Nederlandse jeugdbond van de Natuurstudie houden een schoonmaakactie op het strand.

30 Leerlingen van “De Klimop” adopteren het oorlogsmonu­ment voor de gevallenen.

Sloop van de oude melkfabriek De Holland aan de Breedeweg 1 in Castricum.
Sloop van de oude melkfabriek De Holland aan de Breedeweg 1 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

30 Het pand van de oude melkfabriek “De Holland” aan de Breedeweg hoek Schoutenbosch, waarin laatstelijk de drukkerij Boesenkool was gevestigd, is gesloopt. Op deze plaats komt een appartementen gebouw.

April

5 Ruim 17.000 bezoekers heeft de derde Castricumse Lentebeurs getrokken.

6 De heer Jaap Beentjes ex-tuinder is honderd jaar geworden. De heer Beentjes is een groot fan van Toon Hermans en hij ontving tot grote verrassing van deze cabaretier een per­soonlijk voor hem geschreven gedicht.

Openbare kleuterschool de Kinderkaravaan aan de Mendelssohnlaan, nu het Rode  kruisgebouw.
Openbare kleuterschool de Kinderkaravaan aan de Mendelssohnlaan, nu het Rode  kruisgebouw. Van Speykkade 61 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd..

8 Het nieuwe onderkomen van het Castricumse Rode Kruis in de voormalige kleuterschool Kinderkaravaan is door wet­houder Postma geopend.

9 Tentoonstelling en ruilbeurs ten gevolge van het 40 jarig bestaan van de Postzegelvereniging.

12 Officiële opening door de burgemeester van het nieuwe ge­bouw van de rooms-katholieke basisschool Cunera in Bakkum. De nieuwe school verving de zogenaamde Finse noodschool, een gebouw dat ruim 39 jaar dienst heeft gedaan.

15 Receptie ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw Etty Mader oprichtster en negentien jaar lang directrice van het Castricums Creativiteitscentrum.

Het feestprogramma hield onder andere een receptie in en de opvoering van het bekende stuk en grote productie 'Vadertje Langbeen' in De Clinghe op 15 en 16 april.
Het feestprogramma hield onder andere een receptie in en de opvoering van het bekende stuk en grote productie ‘Vadertje Langbeen’ in De Clinghe op 15 en 16 april. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 Toneelvereniging Forento viert 25-jarig bestaan met een groot jubileumstuk.

19 Ontvangst van 150 Hongaarse gasten in het kader van de jumelage met Balatonfured. Zij worden ondergebracht bij gast­ gezinnen en hun wacht een uitgebreid programma.

22 Wethouder mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeijer slaat de eer­ste paal voor de woongemeenschap van ouderen aan de Prins Hendrikstraat.


Jaarboek 12, pagina 47

23 Jumelage-overeenkomst wordt ondertekend door de burge­meesters van Balatonfured en Castricum.

Burgemeester Schouwenaar voor de strandtent Albatros, rechts Klaas Ulder eigenaar van de Albatros. Links zijn vrouw Bep Ulder-Valk.
Burgemeester Schouwenaar voor de strandtent Albatros, rechts Klaas Ulder eigenaar van de Albatros. Links zijn vrouw Bep Ulder-Valk. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 De familie Ulder herdenkt het feit dat al 25 jaar een strandrestaurant wordt geëxploiteerd.

30 De heer Bas Bruinsel ontving een Koninklijke onderschei­ding voor zijn inzet tijdens vele koninginnendagen en voor de toneelvereniging Forenta.

30 De heren J.H. van Eersel, J.M. Boogers, W.C. Broomans en E.L. Bart worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mei

Surfcentrum Freakwave op het strand van Castricum aan Zee.
Surfcentrum Freakwave op het strand van Castricum aan Zee. Foto Ad van de velde. Toegevoegd.

3 Branding surfvereniging Freakwave opgericht.

4 Taxicentrale Tervoort stopt met de uitvoering van de ambu­lancedienst. Deze dienst wordt overgenomen door de Ambu­lancedienst Kennemerland.

6 Open dag op het bedrijfsterrein Castricummer Werf ter gele­genheid van de opening van 5 nieuwe bedrijfspanden.

14 Tijdens de nationale twirl kampioenschappen in Arnhem wordt Paulien Ras nationaal kampioene.

De winkel en rijwielherstelplaats van Joop en Simon Zijlstra aan de Mient 53 in Castricum, 1958.
De winkel en rijwielherstelplaats van Joop en Simon Zijlstra aan de Mient 53 in Castricum, 1958. Voor de winkel staat een Solex en nog enkele bromfietsen.  Gerard Steeman vertelt: Zijlstra was voor ons DE fietsenmaker in onze tijd, ook omdat Hannie Zijlstra (zus van Joop) mijn tante was (en nog is). Ooit kwam ik dus bij Zijlstra  met mijn fiets die gerepareerd moest worden met de uitspraak “m’n fiets is te barsten”, waarop Joop zei: “waaat?” Toen zei ik dat mijn fiets “kapoerewiete” was, en het antwoord werd “wahaat?, waar heb je het over?” Toen had ik maar in beter Nederlands gezegd dat mijn fiets stuk was. Ja, dat krijg je als je het op z’n Castricums probeert uit te leggen…..

15 De rijwielhandel van J.H. Zijlstra aan de Mient bestaat 50 jaar.

15 De organist van de Nederlands hervormde kerk Jan Vesseur wordt gehuldigd wegens zijn 25-jarig jubileum.

15 Een weekend met temperaturen omstreeks 25 graden Celsius. Lan­ge files op de Zeeweg en duizenden mensen op het strand.

De Duinrandschool.
De Duinrandschool. Van Oldebarneveldweg 37 in Bakkum. Foto Ad van de velde. Toegevoegd.

19 De openbare Duinrandschool is na een verbouwing in ver­band met integratie met de kleuterschool Kleuterduin door wethouder Postma heropend.

Juni

9 Afscheid van de heer Chr. C. van Keeken als directeur van De Santmark. Tijdens de receptie ontvangt de heer Van Kee­ ken een groot bedrag dat overeenkomstig zijn wens wordt besteed voor de adoptie van een kind via het Foster Parents Plan.

11 De Montessorischool viert het 12,5-jarig bestaan.

18 Voor de zesde keer in 18 jaar tijd werd de wereldwinkel her­opend; deze keer in verband met het feit dat het documenta­tiecentrum geheel is vernieuwd.

Na weken van spanning kreeg de directeur het langverwachte bericht dat per 1 augustus de school een volledige vwo-afdeling gaat krijgen. Trots werd nog dezelfde middag het nieuwe bord onthuld. Vanaf nu heet dit onderwijsinstituut Jac.P. Thijsse College voor mavo, havo en vwo.
Na weken van spanning kreeg de directeur het langverwachte bericht dat per 1 augustus de school een volledige vwo-afdeling gaat krijgen. Trots werd nog dezelfde middag het nieuwe bord onthuld. Vanaf nu heet dit onderwijsinstituut Jac.P. Thijsse College voor mavo, havo en vwo. Bakkummerstraat 14a in Bakkum. Foto Henk Honing. Toegevoegd.

24 Receptie ter gelegenheid van de uitbreiding van Jac.P. Thijssecollege met een vwo-afdeling. Ruim 20 jaar is er door ouders, directie en gemeentebestuur voor geijverd.

25 Het Nederlands elftal is Europees kampioen geworden. Er ontstaat in heel het land een uitbundige feestvreugde. Ook in Castricum gaat iedereen de straat op, vooral in de Dorpsstraat was het groot feest.

30 Een door 5.840 handtekeningen ondersteunde petitie om tot een spoedige herbouw van het zwembad te komen wordt voor de raadsvergadering aan het gemeentebestuur aange­boden.

Juli

14 Mevr. C.H.J. Seignette en de heer W. Schutz beiden werk­zaam op het gemeentelijk bureau huisvesting verlaten de ge­meentedienst wegens vervroegde uittreding.

De melkhandel van P.Bos.
De melkhandel van P.Bos. En rechts daarnaast bakkerij van Th.Uljee. Dorpsstraat 78, 80 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 Zuivelhandel Bos vestigde zich 50 jaar geleden aan de Dorpsstraat.

18 Na een onderbreking van bijna 2 jaar zal er weer een eigen ziekenomroep van start gaan in het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch.

19 Exploitanten van de strandpaviljoens zijn ten einde raad van­ weg het slechte weer.

27 Mevrouw J. Bron-Bruinsma vierde haar honderdste verjaardag.

31 Zuid-Amerikaans festival waaraan een negental horecabedrij­ven in de Dorpsstraat meedoen.

Augustus

20 De heer P.C. Oudhoff viert zijn 40-jarig zakenjubileum.

20 NCRV’s Kerkepad trekt duizenden bezoekers langs kerken en kapellen in de kuststrook, waaronder de Nederlands hervormde kerk in Castricum.

21 De Kampeervereniging Bakkum viert haar 40-jarig bestaan met een druk bezochte kermis op het sportveld van het kam­peerterrein.

September

1 De heer G. van Geenhuizen ontvangt een Koninklijke onder­scheiding in verband met zijn afscheid van Alpha Enginee­ring te Beverwijk. De heer T.J.A. Dijkman eveneens ter gelegenheid van zijn vertrek bij de bloembollenkwekerij van J. Valkering & Zonen te Limmen.

De verschillende activiteiten van kunstzinnige vorming samen onder een dak met Toonbeeld.
De verschillende activiteiten van kunstzinnige vorming samen onder een dak met Toonbeeld. Jan van Nassaustraat- Juliana van Stolbergstraat 6 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

2 Na een proces van enkele jaren is via een notariële akte de fusie gerealiseerd tussen de Stichting Muziekschool Castri­cum en de Stichting Creativiteitscentrum. Eveneens bij de fu­sie betrokken zijn de Culturele Werkgroep Castricum en de commissies Kunstzinnige Vorming basisonderwijs en voort­gezet onderwijs. De naam van de nieuwe stichting luidt Stichting Kunstzinnige Vorming Castricum.

4 De heer J.A. Middelhoff, ere-burger van Castricum is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was bijna 32 jaar in dienst van de gemeente Castricum en vervulde vele functies in di­verse besturen.

9 Overdracht van een bronsplastiek van de beeldhouwer Arthur Spranken aan het gemeentebestuur. Het beeld wordt geplaatst bij het gemeentehuis.

17 De Nederlands hervormde kerk is te bezichtigen in het kader van de landelijke Monumentendag.

Huldiging van Ingrid Lammertsma en Hans Spaan.
Huldiging van Ingrid Lammertsma en Hans Spaan. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

23 Tijdens een informele bijeenkomst in het gemeentehuis wor­den twee sportkampioenen gehuldigd. Dit waren de houdster van het Nederlands record speerwerpen Ingrid Lammertsma en de Nederlands kampioen motorrijden in de 125 cc klasse Hans Spaan.


Jaarboek 12, pagina 48

Oktober

1 Afscheidsreceptie ter gelegenheid van het vertrek van de heer T. de Vries als directeur van de protestants christelijke basisschool De Kandelaar. De nieuwe directeur wordt de heer De Wispelaere en adjunct-directeur mevrouw Nijk.

8 Afscheidsreceptie ter gelegenheid van het vertrek van mevrouw Truus Dijkstra die 20 jaar het secretariaat van de gymnastiekvereniging DOS heeft gevoerd.

Leden van de Castricumse Reddingsbrigade in actie aan het strand van Castricum aan Zee.
Leden van de Castricumse Reddingsbrigade in actie aan het strand van Castricum aan Zee. Foto Kees Brinkman. Toegevoegd.

14 Viering van het 40-jarig jubileum van de Castricumse Red­dingsbrigade De Strandlopers. De scheidende voorzitter de heer P.A. Veldt ontvangt een koninklijke onderscheiding.

21 Gedeputeerde G. de Boer slaat de eerste paal voor een bij­ zonder project de zogenaamde zonnewoning van het provinciaal Bureau voor Energiebesparing. Het huis zal door toepassing van zonnecellen volledig onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet.

28 De heer L.H. Scholten neemt na 42 jaar bestuurslid en hoofdtechnische dienst te zijn geweest, afscheid van de rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Joseph. De heer Scholten wordt geëerd met het ere-bestuurslidmaatschap van de vereniging.

November

1 Opening Vrijwilligers Vacaturebank van de Gemeenschaps­raad.

1 Tijdens de jaarvergadering van de brandweer worden door de burgemeester onderscheidingen uitgereikt aan J. Hartog en P. Zomerdijk voor respectievelijk 25 jaar en 20 jaar brandweer­dienst.

3 Officiële opening van 11 nieuwe winkels in het winkelcen­trum Geesterduin.

4 De super-langeafstandshardloper Ron Teunissen wordt op het gemeentehuis gehuldigd voor zijn tweede plaats in de “Spartathlon”, een 255 kilometer lang parcours tussen Athe­ne en Sparta.

5 Manifestatie in de Maranathakerk over vrouw en werk van de 5-jarige stichting “Vrouwen in Beweging”.

11 De poppenspeelster Marijke Meijer krijgt de Jan Nelissen-prijs uitgereikt voor haar productie “Klaasje, Ergens An­ders”.

50 jaar bestaan Stengs in 1988.
50 jaar bestaan Stengs in 1988. Van links naar rechts vader Jan Stengs, moeder Guurtje, Jaap Stengs, Marie Stengs-Swelt, Jacqueline Beentjes, Henk Stengs, Sandra van Zonderen en Nico Scheerman. Burgemeester Mooijstraat 36 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

18 De groente– en fruitwinkel van de familie Stengs bestaat 50 jaar.

Feestelijkheden bij de herinrichting van de Dorpsstraat. Emergo speelt op het pleintje bij de dorpskerk in een muziektent. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 Officiële opening van de vernieuwde Dorpsstraat door het gemeentebestuur met hulp van Sint Nicolaas.

22 Afscheid van de heer J. Joosse van personeel en bewoners van het bejaardencentrum De Santmark. Hij was vanaf 1964 voorzitter van het bestuur. Zijn opvolger wordt mr M.W.H. van Eekhout.

25 Afscheid van de heer P.L. Breetveld van de dienst gemeente­werken na een 35-jarig dienstverband.

30 Door wethouder mevrouw Postelmans-Blankemeijer wordt de sleutel uitgereikt aan de toekomstige bewoners van het pro­ject van 53 premie-huurwoningen van Delta Lloyd in de wijk Alberts Hoeve.

December

1 Oprichtingsbijeenkomst van een actiegroep voor herbouw van het zwembad op de locatie waar eens “De Witte Brug” stond.

2 De parkeergelegenheid bij het station is uitgebreid met 90 plaatsen aan de westkant.

9 Mevrouw G. Ruijter-Bot viert haar honderdste verjaardag.

Dokter van Leesten (rechts). Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

16 De huisarts C.A. van Leesten valt een overweldigend af­scheid ten deel. Maar liefst 1.400 mensen drukken hem de hand. De scheidende dokter wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

22 Mevrouw J. Bedeke-Schoen viert haar honderdste verjaardag.

24 Opening 2-jaarlijkse kersttentoonstelling van Perspectief door Julia Wennekes.

28 Bij zijn afscheid van het provinciaal ziekenhuis wordt de activiteitenbegeleider de heer W. van Willigen koninklijk on­derscheiden.

Het Postkantoor aan de C.F. Smeetslaan 232 in Castricum.
Het Postkantoor aan de C.F. Smeetslaan 232 in Castricum. Het kantoor is in 2009 gesloten. Foto Wil van de Leygraaf. Toegevoegd.

29 Na een ingrijpende verbouwing wordt het postkantoor hero­pend.

C. G. Bakker-van der Wolff
N. A. Kaan

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties