3 november 2020

Kroniek 1986 van de gemeente Castricum (Jaarboek 10 1987 pg 49-51)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 10, pagina 49

Kroniek 1986
van de gemeente Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.815 inwoners, 82 meer dan op 1 januari 1985.

Deze barak is een deel van het clubgebouw van de Kennemer IJsbaan.
Deze barak is een deel van het clubgebouw van de Kennemer IJsbaan. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

5 Opening van het uitgebreide clubgebouwtje van de Kennemer IJsbaan door de voorzitter K. van der Molen.

11 Ter gelegenheid van het 15e seizoen van de plaatselijke Carnavalsvereniging wordt een 15-jarige kastanje aan het gemeentebestuur geschonken, die geplant wordt bij het gemeentehuis.

17 Cees de Ruijter treedt uit de CDA-fractie van de gemeenteraad en zal als onafhankelijk raadslid de raadsperiode voltooien.

Installatie van Burgemeester Schouwenaar. Hans Schwartz feliciteert mevrouw Schouwenaar. Links meneer en mevrouw van Neure Strop, Raadhuisplein 1 in Castricum.
Installatie van Burgemeester Schouwenaar. Hans Schwartz feliciteert mevrouw Schouwenaar. Links meneer en mevrouw van Neure Strop, Raadhuisplein 1 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

17 Installatie van mr. J.M. Schouwenaar als burgemeester van Castricum.

21 Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum ontvangt de heer Th. Hopman uit handen van de burgemeester de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

24 Kindertehuis St. Antonius neemt na een 28-jarige dienstverband afscheid van mevrouw M.L.E.P. Nijst.

25 Mevrouw Van Deelen-Klopman overleden. Zij was weduwe van de plaatselijke historicus Derk van Deelen en was ook zelf zeer actief op historisch gebied.

27 Cees de Ruijter richt een nieuwe plaatselijke partij op genaamd “Castricum Actief”, waarmee aan de komende verkiezingen zal worden deelgenomen.

Interieurfoto van het oude zwembad De Witte Brug dat door brand werd verwoest.Jacob Rensdorpstrata 1 in Castricum, circa 1980.

Interieurfoto van het oude zwembad De Witte Brug dat door brand werd verwoest.Jacob Rensdorpstrata 1 in Castricum, circa 1980. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

Februari

1 Het 12,5-jarig bestaan van het zwembad “De Witte Brug” wordt gevierd met een jubileum-feestweek.

6 Burgemeester Schouwenaar slaat de eerste paal voor de woningbouw in het plan Geesterduin 2.

8 Omvangrijke carnavalsoptocht van de Carnavalsvereniging De Windtrappers.

Gebouw Hoge Steeg, Parklaan in Bakkum.
Voorheen had dit paviljoen de naam Mannen 1. Toen de populatie van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Medemblik naar Bakkum kwam, heeft dit gebouw de naam Hoge Steeg gekregen. De naam is een herinnering aan Medemblik omdat het provinciaal ziekenhuis aldaar langs de Hoge Steeg gelegen was. Vanaf de jaren 1963 heeft dit paviljoen onderdak en bescherming geboden aan mannen met een chronisch-psychiatrische stoornis. Het gebouw stond op de nominatie om in 1985 gesloopt te worden. Het was afgekeurd door inspectie Volksgezondheid en er zou een nieuw gebouw gebouwd worden. In de winter van 1985 is het pand in brand gevlogen, naar alle waarschijnlijkheid is het aangestoken. Het nieuwe paviljoen heeft dezelfde naam gekregen. Oude Parklaan, Duin en Bosch in Bakkum. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

22 Een groot deel van het niet meer in gebruik zijnde paviljoen Hoge Steeg van het Provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch uitgebrand.

28 De gemeenteraad besluit tot instelling van een emancipatiecommissie.

Maart

19 Verkiezingen voor de gemeenteraad:
CDA 6 zetels;
PvdA/PPR 5 zetels (-1);
VVD 5 zetels (-1);
D’66 1 zetel;
Castricum Aktief 2 zetels (+ 2).

21 Eerste team van de Schaakvereniging Castricum gepromoveerd naar de hoogste klasse (promotieklasse).

22 Openbare schaaksimultaan georganiseerd door de schaakclub Castricum met de bekende internationaal meester Th. van Scheltinga.

De tankmuur bij begraafplaats Onderlangs in Castricum. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

27 Bestemmingsplan De Zanderij door de gemeenteraad vastgesteld. De tankmuur langs de toegangsweg naar de begraafplaats Onderlangs is in het plan opgenomen met de bedoeling de muur te behouden als symbool van de strijd tegen het fascisme.

27 De gemeenteraad besluit tot afstoting van het tennis– en squash-complex “De Bloemenbaan” aan Holland Sport Expl. B.V.
De Stichting Tennispark Noord-End, eigenaar van het complex wordt ontbonden.

28 Start van een grote actie van het Bonhoeffercollege om geld in te zamelen voor de slachtoffers van een aardbevingsramp in Mexico.

April

10 150 leerlingen van 13 basisscholen planten bomen in de nieuwbouwwijk Kooiweg-Noord.

16 A. van Veen ontvangt de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 40-jarig dienstverband bij de Nederlandse Middenstandsbank N.V. (later ING).

24 Afscheid wordt genomen van wethouder drs. Th. Rinkel en de raadsleden H. Veldt (CDA), Chr. van der Hoeven, J. Bijlenga, A. van Neure (PvdA/PPR), J. Korthouwer, J. Stevens, F. Emmaneel en mevrouw C. Bos (WD), die in de nieuw gekozen raad niet zullen terugkeren.

Winkel en woonhuis met torentje zijn gebouwd in 1924. Het pand stond bekend als De Spoorklok.Het heeft vanaf het begin dienst gedaan als bakkerij. De eerste bakker was Piet Groot. Het bakkersbedrijf van Groot werd in 1957 voortgezet door Petrus Bakker en daarna door Jacobus Bakker. In 1975 vestigde zich Wilhelmus Brakenhoff in het pand. Brakenhoff oefent er tot de dag van vandaag zijn bedrijf uit.
Winkel en woonhuis met torentje zijn gebouwd in 1924. Het pand stond bekend als De Spoorklok.Het heeft vanaf het begin dienst gedaan als bakkerij. De eerste bakker was Piet Groot. Het bakkersbedrijf van Groot werd in 1957 voortgezet door Petrus Bakker en daarna door Jacobus Bakker. In 1975 vestigde zich Wilhelmus Brakenhoff in het pand. Brakenhoff oefent er tot de dag van vandaag zijn bedrijf uit. Burgemeester Mooijstraat 34 in Castricum. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 Bakkerij Brakenhoff thans gevestigd in de Burgemeester Mooijstraat bestaat als familiebedrijf 150 jaar!

26 Het eerste team van de korfbalvereniging Helios is kampioen geworden.

29 De heren Chr. Hollaender, G. van Dongen, H. Mozes en drs. H. Kooter zijn Officier in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: de heren L. den Nieuwenboer en J. Willems. Aan de heer N. Leeflang is de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

29 Eerste bijeenkomst van de raad in de nieuwe samenstelling. Tot wethouders worden gekozen mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeijer (VVD), de heer J. Postma (PvdA/PPR) en de heer H. Wokke (CDA).


Jaarboek 10, pagina 50

Het interieur van drukkerij Boesenkool aan de Breedeweg 1 in Castricum.
Het interieur van drukkerij Boesenkool aan de Breedeweg 1 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Mei

1 Het Nieuwsblad voor Castricum is niet langer eigendom van de plaatselijke Drukkerij Boesenkool maar van de B.V. Noorderpers in Hoorn en is verhuisd naar een kantoor aan de Van Egmondstraat.

6 De Federatieve Vrouwenraad heeft besloten tot opheffing over te gaan.

De Dorpsstraat in Castricum is opengebroken voor het vernieuwen van het riool.
De Dorpsstraat in Castricum is opengebroken voor het vernieuwen van het riool. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

13 Start van omvangrijke rioleringswerken in de Dorpsstraat. Tot 4 juli wordt het doorgaand verkeer omgeleid.

17 Lentebeurs van de plaatselijke middenstand in sporthal De Bloemen door burgemeester Schouwenaar geopend.

23 In het bejaardencentrum De Boogaert werd door de aannemerscombinatie Geestbouw het geheel opgeknapte tuinhuisje van kapitein Rommel officieel overgedragen. De weduwe van kapitein Rommel knipte het roze lint door dat de toegang symbolisch afsloot.

De St. Clarahut van de scoutinggroep, circa 1980. Dit gebouw is in 1973 gebouwd en is door brand verwoest in 1985. Locatie van houten gebouw achter de Cuneraschool te Bakkum.
De St. Clarahut van de scoutinggroep, circa 1980. Dit gebouw is in 1973 gebouwd en is door brand verwoest in 1985. Locatie van houten gebouw achter de Cuneraschool te Bakkum. Foto Ad van de velde. Toegevoegd.

24 Heropening van de scoutinghut El Cabana van de St. Clara-groep aan de Vondelstraat. Het onderkomen was in oktober 1985 vrijwel geheel door brand verwoest.

29 H. Sterken is benoemd tot gemeentesekretaris als opvolger van W.P. de Kam.

Juni

7 Tien leden van de Schaatstrainingsgroep leggen een estafetteloop rond het IJsselmeer af in de tijd van 23 uur, 5 minuten en 57 seconden. Mevrouw Fanny Blankers-Koen loste het startschot.
Voor de Stichting Wereldkinderen wordt ruim 11.000 gulden bijeen gefietst.

7 Start van een feestweek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Pancratiuskerk.

Rechts het paviljoen De Jutter voorheen Duinzicht, en links het restaurant De Kim aan de Zeeweg in Castricum aan Zee.
Rechts het paviljoen De Jutter voorheen Duinzicht, en links het restaurant De Kim aan de Zeeweg in Castricum aan Zee. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

11 Het nieuwe restaurant op het strandplateau “De Kim” geopend.

14 Veel bezoekers bij de Castricumse Kunstmarkt, georganiseerd door het Creativiteitscentrum Cras.

19 Stemming over het ruilverkavelingsplan Limmen-Heiloo. Een grote meerderheid van de stemgerechtigden stemt voor het plan, dat grote veranderingen in het agrarisch gebied kan veroorzaken.

21 Een mini-WK voetbal tournooi, waartoe het initiatief werd genomen door het Bonhoeffercollege heeft 50.000 gulden aan sponsorgelden opgeleverd voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Mexico.

Nutsspaarbank aan de Torenstraat 64 in Castricum rond 1975. In die jaren heette dit plein nog niet Balaton Füredplein. De Nutsspaarbank ging later op in de VSB of SNS bank.
Nutsspaarbank aan de Torenstraat 64 in Castricum rond 1975. In die jaren heette dit plein nog niet Balaton Füredplein. De Nutsspaarbank ging later op in de VSB of SNS bank. Foto Ger van Geenhuizen. Toegevoegd.

21 Het vernieuwde kantoorgebouw van de Nutsspaarbank aan de Torenstraat heropend door burgemeester Schouwenaar.

26 Nadat een inspraakprocedure is doorlopen heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de herinrichting van de Dorpsstraat vastgesteld. De weg wordt 6 meter breed en krijgt een asfaltverharding. In 1988 zal met de werkzaamheden worden aangevangen.

27 Bij de gemeente wordt afscheid genomen van A. Plug, chef financiën, die met ingang van 1 augustus is benoemd tot gemeentesecretaris van Limmen.

Juli

3 In de tuin van de ouderlijke woning aan het Tulpenveld trof de 8-jarige Rik Sentveld een zeldzame gele mol aan. Hij heeft het dier aan bezoekerscentrum De Hoep geschonken.

3 Rinze Zwalua (16) en Casper Bloos (15) hebben het record dakzitten verbeterd door 55 uur op het dak van een Italiaans restaurant in Bakkum te blijven zitten.

9 Emeritus-pastoor W.G. Minnebo op 85-jarige leeftijd overleden.

15 In Leusden is overleden David Johannes Menno Asse Braakenburg van Backum in de ouderdom van 71 jaar. Hij was de 24e ambachtsheer van Bakkum, een titel die binnen de familie wordt overgedragen.

Strandpaviljoen Armeria met op de voorgrond de reddingsboot op het strand van Castricum aan Zee.
Strandpaviljoen Armeria met op de voorgrond de reddingsboot op het strand van Castricum aan Zee. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Augustus

1 Leden van de Castricumse Reddingsbrigade hebben twee kinderen uit een mui gered.

16 De Castricumse speerwerpster Ingrid Lammertsma stelt het Nederlands record speerwerpen scherper met een worp van 58 meter en 86 centimeter.

23 Grote manifestatie voor werkloze jongeren op het Bakkerspleintje.

27 Aan Bertus Beentjes, die al vijftig jaar in Castricum met groenten vent, is de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

30 Open dag van de Nederlandse Volksuniversiteit afdeling Castricum. Ruim 800 mensen hebben zich voor cursussen ingeschreven.

De Castricumse rijvereniging aan de Polderdijk.
De Castricumse rijvereniging aan de Polderdijk. Foto Ad van de velde. Toegevoegd.

September

7 Burgemeester Schouwenaar opent het nieuwe clubgebouw van de Rijvereniging Starrenburg.

10 De heer L.H. Scholten ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclecia et Pontifice.

13 In het gemeentehuis wordt door wethouder Postma de tentoonstelling “Honderden ogen zagen een model” geopend. Het betreft allemaal werk waarin het model Truus Trompert vereeuwigd werd.

18 Mevrouw M.M. Henstra van de Juliana van Stolbergschool 25 jaar in het onderwijs werkzaam.

19 Installatie van de emancipatiecommissie door wethouder Postma.

19 Wijkverpleegster zuster M. Weel neemt afscheid van de Kruisvereniging.

19 Twaalf authentieke postkoetsen doen Castricum aan. Het betrof een tocht van Groningen naar Leiden ter ere van het 100-jarig bestaan van de Leidse Drie Oktobervereniging.

20 Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van de landelijke Vredesweek, waaronder een lezing van professor Goudzwaard.


Jaarboek 10, pagina 51

25 De heren P. Dorreboom en J.M. Vecht zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

26 Hans van der Graaf en Monica Westera, twee fervente parachutespringers, dalen af per parachute bij het gemeentehuis om elkaar het ja-woord te geven.

Nadat Jan junior (1944-2009) vanaf zijn 17e de slagerij ruim tien jaar had gerund en in 1973 naar Huizen vertrok, nam zijn broer Aad (1952) het bedrijf over. Hij stak de slagerij begin jaren (negentien) tachtig in een nieuw jasje. De winkel van ‘Aad Cas’ werd voorgoed in 1988 gesloten, toen door de opkomst van de supermarkten de slagerij niet meer loonde. Breedeweg 16 in Castricum, november 1985.
Nadat Jan junior (1944-2009) vanaf zijn 17e de slagerij ruim tien jaar had gerund en in 1973 naar Huizen vertrok, nam zijn broer Aad (1952) het bedrijf over. Hij stak de slagerij begin jaren (negentien) tachtig in een nieuw jasje. De winkel van ‘Aad Cas’ werd voorgoed in 1988 gesloten, toen door de opkomst van de supermarkten de slagerij niet meer loonde. Breedeweg 16 in Castricum, november 1985. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

27 Aad Castricum stopt met zijn slagerij aan de Breedeweg. De zaak is daar 34 jaar gevestigd.

Rijksstraatweg (nu Dorpsstraat) met links doorrijstal en daarnaast café van Benthem.Een doorrijstal was bij vele herbergen te vinden. De stal was onderdeel van het links zichtbare bondscafé van de erven van Benthem. Vele verenigingen maakten druk gebruik van de toneelzaal. Tante Riek (van Benthem) was de eigenaresse. De tramrails zijn zichtbaar. Dorpsstraat 75 en 77 in Castricum, 1908.
Rijksstraatweg (nu Dorpsstraat) met links doorrijstal en daarnaast café van Benthem.Een doorrijstal was bij vele herbergen te vinden. De stal was onderdeel van het links zichtbare bondscafé van de erven van Benthem. Vele verenigingen maakten druk gebruik van de toneelzaal. Tante Riek (van Benthem) was de eigenaresse. De tramrails zijn zichtbaar. Dorpsstraat 75 en 77 in Castricum, 1908. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

Oktober

6 Honderd jaar geleden kreeg Lambertus van Benthem vergunning om een doorrijstal te bouwen bij zijn café thans “De Blauwe Stoep” geheten.
De werkgroep Oud-Castricum doet een oproep om een geschikte bestemming te vinden voor dit leegstaande pandje.

10 De heer C.J. van der Himst ontvangt de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Het clubgebouw van de rugbyclub Cas RC op Wouterland.
Het clubgebouw van de rugbyclub Cas RC op Wouterland. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

11 Officiële opening van de nieuwe accommodatie van de Castricumse Rugbyclub op het sportpark Wouterland. De club was 14 jaar aan de Duinenboschweg gevestigd.

17 Rugby-interland Nederland-Zweden voor dames en heren gespeeld op het sportpark Wouterland.

Op 25 oktober 1986 wordt door burgemeester Schouwenaar een geheel nieuw clubhuis met berging geopend. Slechts 10 jaar hebben beide gebouwen dienst gedaan; in augustus 1996 branden ze geheel af.
Op 25 oktober 1986 wordt door burgemeester Schouwenaar een geheel nieuw clubhuis met berging geopend. Slechts 10 jaar hebben beide gebouwen dienst gedaan; in augustus 1996 branden ze geheel af. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Officiële opening van het clubgebouwtje van de Amateur-tuindersvereniging Castricum op het tuincomplex “De Bloemen”.

31 Julia Wennekes neemt afscheid als tijdelijke beroepskracht van de gemeenschapsraad en Lian Smaal doet haar intrede.

November

1 De schaakvereniging Castricum bestaat 60 jaar.

1 Manifestatie in dorpshuis “De Kern” over het onderwerp “Bouwen en Vrouwen” door de stichting Vrouwen in Beweging.

Luchtfoto van gebouwencomplex Bonhoeffer college, Pieter Kieftstraat 20 in Castricum.
Luchtfoto van gebouwencomplex Bonhoeffer college, Pieter Kieftstraat 20 in Castricum. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

1 Reünie ter gelegenheid van het derde lustrum van het Bonhoeffercollege.

3 Presentatie van het negende jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum aan burgemeester Schouwenaar.

4 De heer Henk Heideman overhandigt een exemplaar van zijn nieuwe fotoboek over “De Duinkant” aan de 98-jarige Castricummer J. Beentjes.

December

12 Afscheidsbijeenkomst van de heer Gerrit Beentjes wegens pensionering bij de dienst gemeentewerken.

18 Eerste sleuteluitreiking voor appartementen in Geesterduin II door wethouder mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeijer.

21 Kerstsamenzang in de Pancratiuskerk, georganiseerd door de muziekvereniging Emergo.

In het atelier en op andere plaatsen zijn tientallen exposities van de schilderclub Perspectief gehouden.
In het atelier en op andere plaatsen zijn tientallen exposities van de schilderclub Perspectief gehouden. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 Opening door wethouder J. Postma van een kersttentoonstelling van de vereniging Perspectief in de oude Duinrandschool.

C.G. Bakker-van der Wolff
N.A. Kaan

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties