6 oktober 2020

Kroniek 1982 van de gemeente Castricum (Jaarboek 06 1983 pg 45-47)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 6, pagina 45

Kroniek 1982 van de gemeente Castricum

Januari

1 Het aantal inwoners bedraagt 22.638.
Het aantal inwoners is met 89 inwoners afgenomen.

6 De nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders in „Geesterhage” werd druk bezocht.
De receptie stond tevens in het teken van het afscheid van wethouder Ritzer, die is benoemd tot burgemeester van de gemeente Onderbanken.

18 Vaststelling door Provinciale Staten van een nieuw streekplan Noord-Kennemerland.
Omvang oostelijke uitbreiding wordt beperkt tot 45 hectare. Voormalige eendenkooi als begrenzing aangemerkt.

29 Receptie ter gelegenheid van 25-jarig dienstverband van mej. Ans Bos als docente aan de L.H.N.O.-school „de Santcroft”.

 Februari

2 Gemeenschapsraad tekent protest aan tegen huurverhoging gemeentelijke accommodaties.

14 Vanaf de kansels van de drie R.K.-scholen wordt medegedeeld dat de bisschop van Haarlem heeft besloten de pastorale zorg voor geheel Castricum toe te vertrouwen aan een team, bestaande uit de pastores Brandsen, van Dinteren en Vis.

Carnavalsoptocht in de Dorpsstraat.
Carnavalsoptocht in de Dorpsstraat. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

20 Grote carnavalsoptocht onder aanvoering van prins Psychodemus de Eerste van de carnaval vereniging “de Windtrappers”.

26 Receptie ter gelegenheid van het afscheid van zuster M.E. de Pijper van de Stichting Ambulante Gezondheidszorg Noord-Kennemerland.

27 Open huis Gemeenschapsraad ter gelegenheid van de ingebruikname van een nieuwe kantoorruimte aan de Brakersweg.

 
Maart

3 Onderzoek Provinciale Waterstaat wijst uit:
Terrein voormalige gasfabriek moet worden afgegraven in verband met chemisch verontreinigde grond.

12 Oud-wethouder N. Veldt legt de eerste steen van het nieuwe gemeentehuis, waarvan de bouw inmiddels het hoogste punt heeft bereikt.

15 Installatie door de burgemeester van een adviescommissie voor welzijnszaken, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren van het verenigingsleven.

15 Receptie in het gemeentehuis ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw.

20 Receptie van gymnastiekvereniging DOS ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
Door locoburgemeester Wokke werd de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver uitgereikt aan mevrouw T. Hemstede-Gorter, gedurende 37 jaar penningmeester van deze vereniging.

25 De heer P. de Wolf (C.D.A.) is gekozen als opvolger van wethouder Ritzer.

26 De eerste paal voor het nieuwe gemeentecentrum van de Hervormde Kerk is geslagen door de heer A. J. W. Honhoff, oud-voorzitter van de kerkvoogdij.

 
April

4 Het eerste team van de Castricumse Rugbyclub is kampioen in de promotieklasse geworden, hetgeen betekent dat het team nu in de hoogste ere-klasse van de Nederlandse Rugbybond zal uitkomen.

21 Oud-wethouder ir. H. van der Velde plotseling overleden.

26 De eerste paal wordt geslagen voor een gezinsvervangend tehuis aan de Walstro en de Stichting Samenwerkende Instellingen voor Geestelijk Gehanicapten.

27 De burgemeester verricht de opening van het biljartcentrum aan de Jac. Rendorpstraat.

28 Bouw in Kooiweg-Noord vordert gestaag.
Eerste casco-woningen aan de bewoners overgedragen. Afbouwfase kan nu van start gaan.

30 Viering Koninginnedag met allerlei festiviteiten. Vijf Castricummers ontvangen een Koninklijke onderscheiding t.w. de heren J.A. Cretier, E.J. Eshuis, B. Lute, Ch. H.F. Ploegaert en N. Scheerman.

 
Mei

2 Open dag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de jeugdherberg Koningsbosch.

11 Receptie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de R.K.S.V. „Vitesse ’22”.

12 De eerste grondwerkzaamheden verricht voor de lang verbeide nieuwbouw van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en bosch.

27 De gemeenteraad kiest een nieuwbouwplan bij het winkelcentrum Geesterduin van de plaatselijke aannemerscombinatie Geestbouw.


Jaarboek 6, pagina 46

 
Juni

2 Uitslag verkiezingen gemeenteraad Castricum:
C.D.A. – 6 zetels – 3678 stemmen
V .V .D. – 6 zetels – 3573 stemmen
PvdA/P.P.R. – 6 zetels – 3227 stemmen
D’66 1 zetel- 881 stemmen
Gemeentebelangen – O zetels – 382 stemmen

11 Wethouder H.P. Wokke legt de eerste steen voor het nieuwe gebouw van de Agrarische school.

12 Afscheid van de heer A.F. Settels, de commandant van de vrijwillige Brandweer. Hij wordt opgevolgd door de heer J. Hartog.

13 Viering zilveren priesterjubileum Pastoor Brandsen.

17 Burgemeester Gmelich Meijling heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het fotoboek “De oude generatie van Castricum en Bakkum” uit handen van de samensteller de heer Henk Heideman.

24 De gemeenteraad besluit het oude raadhuis aan de Dorpsstraat te verhuren aan de muziekschool.

 
Juli

8 Wielerronde en stratenloop in de dorpskern trekt veel belangstelling.

13 Motorcoureur Spaan nationaal kampioen in de 50 cc.

22 Eerste braderie-avond in een serie van 5 trekt duizenden bezoekers.

 
Augustus

16 Duits echtpaar voor de 25e maal in Castricum op vakantie. Speciale ontvangst met bloemen op het gemeentehuis.

 
September

1 Een door samenwerking van een aantal verenigingen tot stand gekomen centrum voor biljart- en bridgeclubs aan de Stetweg is in gebruik genomen.

7 Installatie nieuwe raad in Geesterhage.
Tevens benoeming van 3 wethouders: mevr. M.J. Postelmans-Blankemeijer (VVD) en de heren Chr. van der Hoeven (PvdA/PPR) en H.P. Wokke (CDA).

16 Timmerdorp aan de Koekoeksbloem voor de 10e keer van start.

22 Bar-dancing „’t Klokkie” Dorpsstraat 22 geheel uitgebrand.

27 Afscheid genomen van 8 raadsleden, die niet meer in de nieuwe gemeenteraad zullen terugkeren te weten:
H. Poeze en mevr. P. Scholtz (beiden ook oud-wethouders), R. Rieke, A. Mostert, mevrouw H.A. Kortbeek, mevrouw G. Wentink, mevrouw L. Mooyman en C. van Noort.

24 Afscheid van de heer P. Bouwen, hoofd van de Augustinus-Bernadetteschool wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Maranathakerk, Prins Hendr1kstraat 1 in Castricum.
Maranathakerk, Prins Hendr1kstraat 1 in Castricum.

25 In het kader van de vredesweek is een grote vredesmanifestatie gehouden in de Maranathakerk.

25 Officiële opening door de burgemeester van het gezamenlijk kantoorgebouw aan de Cieweg van de woningbouwverenigingen Goed Wonen en St. Joseph.

30 Gemeenteraad akkoord met een bouwplan voor het terrein tussen de Beverwijkerstraatweg en de Oude Haarlemmerweg.

 
Oktober

16 Viering 10-jarig bestaan van de zanggroep „We Independent”.

20 Castricum telt nu ruim 100 jeugdige werklozen.
Er zijn momenteel plusminus 20 werkloze jongeren in het kader van het project vrijwilligerswerk met behoud van hun uitkering.

21 De gemeenteraad heeft voor het laatst vergaderd in Geesterhage. Besloten werd onder meer om vanwege noodzakelijke bezuinigingen de aula op de begraafplaats Onderlangs aan een particuliere ondernemer over te dragen.

29 Voltrekking laatste huwelijk in het oude raadhuis.

 
NOVEMBER

1 Alle afdelingen zijn verhuisd naar het nieuwe raadhuis.

12 Officiële opening van het nieuwe Hervormde gemeentecentrum aan de Overtoom door mevr. V. Zweeden, voorzitter van de kerkeraad.

Fasering van tariefverhoging.
Gemeente accepteert compromis ministerie.

17 Officiële opening van het nieuwe raadhuis door de commissaris der Koningin in Noord-Holland, drs. R. de Wit.

18 Veel belangstelling voor het open huis annex receptie in het raadhuis.

20 De jubilerende gymnastiekvereniging DOS organiseerde als afsluiting van de viering van haar 50-jarig bestaan in “de Bloemen” de Nederlandse kampioenschappen trampolinespringen.

24 Spontane acties voor Polen vinden veel weerklank. Meerdere voedsel- en kledingtransporten staan op stapel.

Dijkman kaashandel.
Dijkman kaashandel. Vroeger was het de Groenteveiling maar nadat deze gesloten werd heeft Dijkman zich daar gevestigd. Sinds 2016 staat het gebouw leeg. Foto Ger van Geenhuizen. Toegevoegd.

24 De burgemeester opent het nieuwe bedrijf van Kaasunie Dijkman aan de Kramersweg.

25 Begroting 1983 door gemeenteraad vastgesteld.
Voor activiteiten voor jeugdige werklozen wordt 10 mille extra uitgetrokken.
De huurverhoging voor de sociale-culturele accommodaties worden ten gunste van de acties van de gemeenschapsraad onder andere in de richting van het Ministerie van Economische Zaken door de gemeenteraad grotendeels ongedaan gemaakt.


Jaarboek 6, pagina 47

 
DECEMBER

15 Vrouwencafé houdt op te bestaan wegens gebrek aan belangstelling per 1 januari 1983.

17 Officieel afscheid van de heer G. de Groot, hoofd van de bouwkundige afdeling van de dienst gemeentewerken.

26 Opening door wethouder Chr. van der Hoeven van de tentoonstelling van amateurschildersclub Perspectief in de voormalige school aan de Van Oldenbarneveldtweg.

29 Fiets/voetgangerstunneltje onder de Provincialeweg Limmen-Uitgeest in gebruik genomen. Het maakt een einde aan gevaarlijke oversteek Castricummerweg-Uitgeesterweg.

31 Castricum telt 600 werklozen.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties