26 augustus 2020

Kroniek 1977 van de gemeente Castricum (Jaarboek 01 1978 pg 23-24)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 1, pagina 23

Kroniek 1977 van de gemeente Castricum

 
Januari

1 Aantal inwoners gemeente Castricum bedraagt 22.658.
3 Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur in Geesterhage.
27 De gemeenteraad besluit een gemeenschappelijke regeling voor de gasvoorziening aan te gaan.
Tevens wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de heroprichting van de “Beatrixklok”. Dit monumentje werd in 1938 geschonken door de Oranjevereniging ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix. Ongeveer 9 jaar geleden werd het tengevolge van een verkeersongeval vernield.
31 Slotbijeenkomst in Dorpshuis “De Kern” van de inspraakprocedure inzake de uitgangspunten voor een bestemmingsplan dorpskom Castricum

Februari

4 Afscheid van D. Kaper als voorzitter van de woningbouwvereniging “Goed Wonen”.
10 Vaststelling door de gemeenteraad van een nota inzake het toekomstig bouw en huisvestingsbeleid in de gemeente.
19 Grote Carnavalsoptocht onder auspiciën van de Carnavalsvereniging “De Windtrappers”. Eregast in Pieperduin Staatssecretaris Mertens.

Maart

11 De gemeenteraad besluit beroep aan te tekenen bij de Kroon tegen het besluit van het college van gedeputeerde staten om goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Beverwijkerstraatweg.
16 De P.P.R. brengt de nota “Verkeer Inkeer” uit.
16 Nationale boomfeestdag. Schoolkinderen planten in de “bloemenbuurt” van de wijk Noord-End meer dan 200 bomen.
26 Officiële opening van het sportpark van de voetbalvereniging C.S.V. door Locoburgemeester Wokke. Burgemeester Van Boxtel was wegens ziekte plotseling verhinderd de opening te verrichten.
30 De raad besluit ten behoeve van de uitbreiding van de gemeente in oostelijke richting tot aankoop van de boerderij aan de Molendijk en nagenoeg alle grond (27.5 ha.) van de Stichting Albert Asjesfonds.

April

2 Officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne door locoburgemeester Wokke. Burgemeester Van Boxtel is wegens ziekte verhinderd.
14 Eerste bijeenkomst van het bestuur van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Castricum.
24 Gerda Stam van de Gymnastiekvereniging VIOS, Nederlands kampioene damesturnen van de Kon. Ned. Katholieke Bond.
25 Oprichtingsvergadering 2e tennisvereniging te Castricum.
27 De bibliotheek begroet de 10.000e lezer.
29 Uit handen van locoburgemeester Wokke ontvingen drie inwoners Koninklijke onderscheidingen.
De heer W.C. Brouwer is de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van de Oranje-Nassau toegekend.
De heer H. Karsten ontving de eremedaille in goud, terwijl de heer R.W.F. Kreps is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mei

4 Dodenherdenking bij het monument voor de gevallenen aan de Provincialeweg.
5 Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de gemeentesecretaris de heer A.G.M. Mok.
13 Openbare hoorzitting van de gemeente over het doorgaand verkeer in Castricum en Bakkum. Actie middenstand Bakkum tegen plannen tot gedeeltelijke afsluiting van de Bakkummerstraat.
25 De werkgroep Oud-Castricum doet bodemvondsten en 3e eeuw tijdens opgravingen op het terrein van afgebroken hotel “De Rustende Jager“.
26 Principe-besluit gemeenteraad inzake de start van bereidingen voor de bouw van een nieuw raadhuis.
29 De heer G. Louter oud-gemeentesecretaris is op 72-jarige leeftijd overleden.

Juni

9 Officiële ingebruikneming luifel in de Torenstraat en aanvang viering 20-jarig bestaan Winkeliersvereniging Torenstraat.
11 Officiële opening van de atletiek akkommodatie op het voormalige CSV-terrein aan de Zeeweg, door de wethouder onderwijs en cultuur Mevr. P. Scholtz-Brand.
30 De gemeente besluit niet over te gaan tot gedeeltelijke afsluiting van de Bakkummerstraat en de omleiding van het verkeer op zon- een feestdagen via de Ruiterweg te handhaven. Tevens wordt besloten de Soomerwegh de versmallen door plaatsing van bloembakken, ter beperking van de snelheid van het verkeer.
30 1e Braderie van het zomerseizoen in de Burgemeester Mooijstraat, Dorpsstraat en Torenstraat met een optreden van de Volksdansgroep Igram.

Juli

26 Burgemeester en wethouders besluiten de panden Dorpsstraat 75 en 75a (D’Oude Schimmel + doorrijstal) en een uit de 17e eeuw daterende boerderij Overtoom 21 op de monumentenlijst te plaatsen.

Augustus

1 Officiële opheffingsdatum van de Petrusschool en de Pius X-school.
16 Start aktiviteiten van de Castricumse Invaliden Sportvereniging i.o.
20 Rommelmarkt Jongerencentrum “De Bakkerij” op de Brink.
24 Restauratie van het pand Dorpsstraat 36 van de heer A. de Rooij voltooid. Het pand was eens de ambtswoning van burgemeester Jan Mooy (1888-1918).

September

14 Oprichting startgroep plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk.
21 Eerste fase renovatie en uitbreiding sportpark De Puikman gerealiseerd.
21 Burgemeester Van Boxtel vraagt om gezondheidsredenen ontslag met ingang van 1 november 1977.

Oktober

3 Officiële ingebruikneming vergader- en magazijnruimte Rode Kruis in de voormalige Duinrandschool aan de Van Oldenbarneveldtweg.
19 Karakteristiek pand Dorpsstraat 85 is onder de slopershamer gevallen. Destijds was in dit pand een bakkerij gevestigd.
27 De raad schenkt uitgebreid aandacht aan het afscheid van Burgemeester Van Boxtel.


Jaarboek 1, pagina 24

27 De gemeenteraad besluit tot vaststelling van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van een plan voor de dorpskom. Hierbij wordt het rapport van de stichting Werkgroep Oud-Castricum eveneens betrokken. Tal van aanbevelingen daaruit worden overgenomen.

November

17 De Commissaris der Koningin is in de raadsvergadering aanwezig en neemt kennis van de profielschets voor een nieuwe burgemeester.
17 De gemeenteraad stelt een procedure vast voor de ontwikkeling van een bouwplan voor een nieuw gemeentehuis.

December

6 Jonge zeehond op het strand aangetroffen. Met de dierenambulance wordt hij naar een opvangcentrum in Pieterburen gebracht.
7 Onthulling door wethouder mevr. P. Scholtz-Brand van een kunstwerk van Rien Goené bij de sporthal De Bloemen.
20 Vaststelling gemeentebegroting 1978.

Deel dit bericht
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties