31 oktober 2022

Jaarverslag 2020 (Jaarboek 44 2021 pg 118-119)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 44, pagina 118

Jaarverslag 2020

De Tentoonstellingsruimte van Werkgroep Oud-Castricum.
De Tentoonstellingsruimte van Werkgroep Oud-Castricum. Geversweg 1b in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het beloofde een mooi 2020 te worden. Nederland was 75 jaar geleden bevrijd van de bezetters. Dit werd ook bij Oud-Castricum gevierd. Hoogtepunten waren een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in De Duynkant, een fietstocht langs bijzondere locaties die te maken hadden met de oorlog, georganiseerd met de zusterorganisaties uit Akersloot, Limmen en Uitgeest, en de uitgifte van het ‘Oorlogsdagboek van de kapelaans te Castricum’.

Maar een pandemie trof de wereld. De tentoonstelling werd uitgesteld en kon in het weekend van 8 september wel doorgaan. Verder moesten de gebruikelijke activiteiten als open dagen worden geschrapt en werkten de vrijwilligers voornamelijk achter de schermen.

Tentoonstellingen

Het team Tentoonstellingen organiseerde in 2020 de exposite ‘100 jaar Brandweer’ met veel materieel in combinatie met een film van Anton Visser, waarin interviews met oud-brandweerpersoneel. Jolanda Out stelde een poster samen met daarin alle gezichten van de Castricumse brandweerlieden verwerkt.

Daarnaast was er de tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding’, met als basis het dagboek van een boerin, van de kapelaans en van Annie van Nievelt. Geselecteerde dagboekfragmenten stonden centraal, met op de achtergrond foto’s van Jolanda Out.

Deze stencilmachine was te zien tijdens de tentoonstelling ’75 jaar bevrijding’.
Deze stencilmachine was te zien tijdens de tentoonstelling ’75 jaar bevrijding’. Foto Henk de Reus.

Kwartierstaten, dia’s en films

Folkert Bangma werkt aan een groot genealogisch bestand, waarin personen en hun voorouders worden opgenomen die geboren zijn of gewoond hebben in Castricum. Vanuit het programma kunnen met ‘één druk op de knop’ uitgebreide familieoverzichten worden gemaakt. Op www.oud-castricum.nl/genealogie/kwartierstaten staan er van tweehonderd personen dergelijke overzichten.

Marja Lute-Stet heeft de door oud-voorzitter Van Geenhuizen geschonken diacollectie uitgezocht en gedigitaliseerd. Er is ook een start gemaakt om alle aanwezige films, die we op dvd of ander materiaal hebben, op de mediaserver NAS te zetten. Hierdoor is het afspeelbaar blijven gewaarborgd.

De redactie

De redactie van het jaarboek Oud-Castricum, bestaande uit Anneke Zonneveld, Hans Boot en Ria Hopman, is enthousiast aan de slag gegaan in 2020. Uiteindelijk is er een prachtige 43e editie verschenen. Helaas was het niet mogelijk om het jaarboek op feestelijke wijze te presenteren. Als alternatief werd het eerste exemplaar geheel coronaproof uitgereikt aan Tiny Hemstede-Gorter. Haar leven wordt dit keer beschreven in de rubriek ‘Achter de voordeur’. Ondertussen heeft Nico Lute de plaats ingenomen van Ria, omdat zij het redactiewerk niet meer kon combineren met andere activiteiten.

PR en communicatie

In januari 2019 is Gert-Jan Bremer als vrijwilliger bij Oud-Castricum gekomen. Al snel werd hij gevraagd om de taakgroep PR en communicatie te gaan leiden. In dit team wordt de interne en externe PR met onder andere de website, Facebook, Twitter en de nieuwsbrief verzorgd. Het team bestaat verder uit Nico Lute, Rino Zonneveld en Margreet van den Berg. Ted Telleman verzorgt de digitale verwerking van de jaarboeken.

Cultuur en Monumenten

Deze taakgroep heeft zich in 2020 beziggehouden met de gemeentelijke erfgoednota, het project Zanderij-Zuid,


Jaarboek 44, pagina 119

Duin en Bosch, de Dorpskerk en andere gemeentelijke monumenten, diverse bouwplannen, de omgevingsvisie, de monumentenraad, het CasGis project, het groenbeleidsplan en de restauratie van het schilderij Salomons Oordeel, dat nu in de raadszaal hangt.

Het schilderij Salomons Oordeel.
Schilderij het Salomons Oordeel is vermoedelijk al 400 jaar in bezit van de gemeente Castricum. Volgens overlevering hing het in het kantoor van de schout. In 1780 werd Joachim Nuhout van der Veen door Mr. Joan Geelvinck tot schout van Castricum en baljuw en schout van Bakkum benoemd. Het origineel is van Peter Paul Rubens, dit schilderij is van een navolger van Rubens. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Archeologie

De vrijwilligers hebben door het jaar heen diverse activiteiten verricht, binnen en buiten de gemeente.

Munt van Floris V.
Munt van Floris V. Foto Rino Zonneveld.
 • In Bakkum werd in januari een tweede-eeuwse kapfibula gevonden en in maart een geknipte Willem I. Deze munt behoorde tot het Graafschap Holland en dateert van ongeveer 1213-1222.
 • In juni is er begeleiding geweest bij de aanbouw van een woning aan de Hollaan. Er is een zeer diep putje aangetroffen, een munt van Willem I uit 1827 en een koperen knoop.
 • In juli kwam in Limmen bij bouwwerkzaamheden aan het licht dat er mogelijk een grafheuvel was ontdekt. In dezelfde maand werd opnieuw een munt van Floris V in Egmond gevonden.
 • In augustus verleende Oud-Castricum assistentie bij een onderzoek in Heemskerk naar ijzertijdscherven.
 • In oktober is er begeleiding geweest bij het graven van een duinafwatering aan de voet van de Papenberg. Dit heeft een melkbus zonder deksel opgeleverd. Tussen de spoorlijn en de Westerweg in Heiloo is een pottenbakkersoven uit de Bronstijd gevonden.

Archiefonderzoek

Al meerdere jaren wordt gewerkt aan de beschrijving van de geschiedenis van alle huizen die er in Castricum en Bakkum in het jaar 1898 stonden. In dat jaar is er door de gemeente Castricum een lijst aangelegd ter voorbereiding van een nieuw bevolkingsregister per 1 januari 1900, waarbij elk huis weer een nieuw huisnummer kreeg. Die nummering was niet per straat, maar een oplopend nummer voor elk gebouw: huis, schuur of stal en liep in 1898 van 1 tot en met 550. Het unieke van deze lijst is nu dat naast de naam van de hoofdbewoner ook het kadasternummer is vermeld van het gebouw, waarmee nauwkeurig de locatie is te bepalen en het zogeheten artikelnummer, waarmee via het Kadaster de eigenaar van het gebouw kan worden vastgesteld.

De doorlopende nummering was ondergebracht in de wijken A tot en met F, waarin toen de gemeente was verdeeld:
wijk A Kerkbuurt
wijk B Oosterbuurt
wijk C Duinderbuurt
wijk D is het duingebied gesplitst in een zuidelijk deel: Brabantsche landbouw en een noordelijk deel: Duinontginning;
wijk E is Bakkum, toen gelegen ten noorden van de Zeeweg, gesplitst in Noord- en Zuid-Bakkum en
wijk F gesplitst in Schulpstet en Noordeind.

Die beschrijving van elk huis loopt dan vanaf de start van het Kadaster in 1832 tot na de Tweede Wereldoorlog en vermeldt van elk huis of het perceel waarop het huis is gebouwd, het bouwjaar, de opeenvolgende eigenaren en/of bewoners met de namen, de jaren van geboorte, huwelijk en overlijden, de namen van de partner, het aantal kinderen, de bouw of verbouw van de woning, datum van koop of boedelscheiding en de locatie van het pand met behulp van kadastrale hulpkaarten.

De gegevens worden onder andere via de archieven in Alkmaar en Haarlem opgespoord.

In het verslagjaar is in de archieven ook gewerkt aan de reconstructie van de Castricumse families van voor 1811, aan de geschiedenis van de families Van Velzen en Admiraal en aan de rubriek met de gebeurtenissen honderd jaar geleden.

Nieuwe externe contacten

Met de Stichting KIST en de Stichting Alkmaardermeer-omgeving zijn separaat gesprekken gevoerd, waaruit blijkt dat onze doelstellingen op veel punten overeenkomen. Met beide stichtingen is afgesproken dat we elkaar zullen ondersteunen als dat gewenst en noodzakelijk is.

Voorkant wandel- en fietsboekje 75 jaar bevrijding.
Voorkant wandel- en fietsboekje 75 jaar bevrijding.

Het bestuur

In het najaar liet Peter Sibinga weten zijn voorzittershamer per 1 januari 2021 te willen neerleggen. John Hommes heeft aangegeven dat hij deze taak op zich wil nemen. Ook Cor Smit heeft per 1 januari 2021 zijn bestuurstaak neergelegd. Hij blijft wel actief voor Oud-Castricum.

Op 31 december 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • Peter Sibinga, voorzitter;
 • Folkert Bangma, secretaris;
 • Theo Admiraal, penningmeester;
 • Rino Zonneveld, coördinator extern;
 • Rob van Weert (ad interim), coördinator intern;
 • Cor Smit, projecten.

Oud-Castricum is een gezonde stichting, waarvan het donateursaantal licht stijgt en op 31 december 2020 op 1.250 staat. Het bestuur dankt iedereen die hierbij een rol heeft gespeeld.

Folkert Bangma

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties