26 augustus 2020

Informatie over de Werkgroep Oud-Castricum (Jaarboek 01 1978 pg 17)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 1, pagina 17

Informatie over de Werkgroep Oud-Castricum

De doelstellingen van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum zijn als volgt omschreven:

 1. het bevorderen van het behoud van zo veel mogelijk zaken, welke voor de herinnering aan en de kennis van het verleden van de gemeente Castricum van belang zijn;
 2. het verrichten van onderzoek op historisch en archeologisch gebied;
 3. het houden van lezingen, excursies en andere bijeenkomsten;
 4. het uitgeven van geschriften, die op vorenstaande betrekking hebben;
 5. het samenwerken met andere organisaties, die soortgelijke doelstellingen als de stichting beogen;

 
Duynkant

De werkgroep beschikt over een werk-/expositieruimte genaamd ‘De Duynkant‘. Dit gebouwtje is gelegen op de hoek van de Geversweg en de Duinenboschweg. In het winterseizoen worden werkavonden gehouden. Iedere dinsdagavond vanaf ongeveer 20.00 uur komen de leden bijeen voor historisch onderzoek, voor restauratiewerkzaamheden of zomaar voor de gezelligheid.

Tijdens het zomerseizoen wordt de inrichting geheel afgestemd op de functie van expositieruimte. Buiten de openstelling in de zomermaanden worden ook groepen ontvangen, met name scholen uit Castricum, voor wie de geschiedenisles over hun eigen woonplaats bijzonder aanspreekt. Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt met mevr. Steeman-Borst, telefoon 50136.

 
Activiteiten Werkgroep historie en archeologie

Vanaf de in gebruikname van het tentoonstellingsgebouw, annex werkruimte ‘De Duykant’ aan de Geversweg is de werkgroep Oud-Castricum opgesplitst in twee groepen, te weten:

– de archeologische groep:

deze groep houdt zich voornamelijk bezig met:

 • archeologisch onderzoek
 • het uitvoeren en coördineren van opgravingen in Castricum
 • het restaureren van vondsten

 
– de historische groep:

deze groep houdt zich voornamelijk bezig met:

 • verder onderzoek naar de geschiedenis van Castricum, onder andere door onderzoek in diverse archieven
 • het opzetten van een bibliografie ten dienste van de plaatselijke geschiedbeoefening
 • het verzamelen van voorwerpen, die van belang zijn voor ‘oud Castricum’, ten behoeve van de huidige en latere generaties. Voorwerpen zoals: foto’s, bidprentjes, tekeningen, schilderijen, verenigingspapieren, prentbriefkaarten, wandelkaarten, oude kranten (knipsels), alle betrekking hebbende op de geschiedenis van Bakkum of Castricum.

Voor dit laatste doet de historische groep een beroep op alle plaatsgenoten. Wanneer U iets mocht hebben dat U zou willen afstaan, zijn de leden graag bereid het bij U te komen afhalen. De werkgroep stelt het eveneens erg op prijs om in de gelegenheid te worden gesteld van foto’s of akten die voor Castricums verleden interessant zijn, kopieën te mogen maken. Vanzelfsprekend staat de werkgroep er garant voor dat de betreffende zaken onbeschadigd worden geretourneerd. Een telefoontje aan een van de bestuursleden is voldoende.

Belangstellenden voor deelneming aan de activiteiten van de werkgroep zijn ook van harte welkom. Nadere informatie zal graag door het bestuur worden gegeven. De bestuurssamenstelling is als volgt:
G. van Geenhuizen, Kon. Julianastraat 15, tel. 53806;
N.A. Kaan (secretaris), Tormentil 10, tel. 50009;
S.P.A. Zuurbier (penningmeester),Het Wamellant 27, tel. 50364;
E. Mooy, Oude Haarlemmerweg 10, tel. 51451;
F. Baars, Het Wamellant 22, tel. 51919;
H. Vermanen, Nansenlaan 31, tel. 51791.

WORDT LID OF DONATEUR VAN DE WERKGROEP OUD CASTRICUM

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties