6 november 2023

In memoriam Harry Vermanen (Jaarboek 45 2022 pg 95)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 45, pagina 95

In memoriam Harry Vermanen

Harry Vermanen
Harry Vermanen

Op 24 juni 2022 overleed Harry Vermanen die op 20 juli 1931 in Sneek werd geboren.

Hij was sinds 1971 vrijwilliger bij Oud-Castricum en jarenlang actief als amateurarcheoloog.

Door zijn kennis over archeologie heeft Harry veel bijdragen geleverd aan opgravingen en bijhorende verslagen. Meer dan dertig jaar stopte hij veel vrije tijd in de opgravingen en werkte voor de voeten van de aannemers uit, die de woningen van Molendijk-Zuid begonnen te bouwen. Voorbeelden hiervan zijn Arisven, Baartven en de hele zuidkant van de Ciebeek tot en met de Rietkamp.

Verder was hij betrokken bij opgravingen in 1977 langs de Heemstederweg en een jaar later bij grondboringen aan de oostzijde van de weg van Limmen naar Uitgeest. Op basis van deze boringen kreeg het betreffende terrein de status archeologisch monument.

Harry werkte in 1984 op de locatie van vroeger De Rustende Jager en in 1985 bij verkenningen rond Albert’s Hoeve. Door boringen te zetten tegenover Rietkamp is hij aanjager geweest bij het betrekken van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Dit leidde in 1995 tot de grote Oosterbuurtopgraving. Daar heeft hij onder andere het skelet van een jonge vrouw gevonden, die later ‘Hilde’ werd genoemd. Het huidige archeologisch museum ‘Huis van Hilde’ heeft daar zijn naam aan te danken. In 1996 was hij aanwezig bij de vondst van een waterput bij de Bakkummerduintjes, in 2005 bij opgravingen in de Schoolstraat, in 2006 op het Bakkersplein en in 2012 bij verzorgingshuis De Boogaert.

Harry maakte voor het Provinciaal depot bodemvondsten in Wormer (nu Huis van Hilde) overdrachtslijsten van de vondsten, bracht die voor Oud-Castricum in beeld op overzichtskaarten en hield een kaartenbak bij met alle vondstkaartjes die we nog steeds raadplegen.

Ook als bestuurslid van Oud-Castricum heeft Harry bijna 25 jaar zijn bijdrage geleverd. De laatste tien jaar was Harry door zijn afnemende gezondheid minder actief, maar zeker niet minder enthousiast.

Als nestor en mentor bleef hij overtuigd van het feit dat er in elke molshoop een scherfje kan zitten … Wij zullen Harry erg missen en zijn hem veel dank verschuldigd voor datgene wat hij voor Oud-Castricum en voor velen van ons persoonlijk heeft betekend.

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties