ANBI informatie Oud-Castricum

ANBI Informatie RSIN8167.85.934

Conform de nieuwe fiscale wetgeving per 1-1-2014 is de volgende informatie van belang:

1. De naam van de Stichting is Stichting Werkgroep Oud Castricum

2. Het vestigingsadres is Geverweg 1b, 1901 NW Castricum

3. Het correspondentieadres is De Loet 294, 1902 BT Castricum

4. Het RSIN nummer van de stichting is 8167.85.934

5. Het bestuur

Het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • Voorzitter J.G. Hommes (John)
  • Secretaris F.A. Bangma (Folkert)
  • Penningmeester R. Buijsingh (Rick)
  • Bestuurslid A. Lourens (Albert)
  • Bestuurslid R. Zonneveld (Rino)

6. Het beleid

Oud-Castricum is een zeer kleine Stichting en kent ongeveer 40 actieve leden
inclusief het bestuur. Verder heeft Oud-Castricum circa 1200 donateurs. Oud-Castricum werkt conform de vastgelegde statuten en heeft in verband met de geringe omvang geen beleidsplan. Er wordt gewerkt volgens de in de statuten vastgelegde doelstelling zie punt 8.

7. Het beloningsbeleid

Binnen de stichting zijn geen medewerkers in loondienst werkzaam. Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt, het bestuur is onbezoldigd. Daar waar nodig worden gemaakte onkosten aan vrijwilligers vergoed.

8. De doelstelling

De doelstelling zoals in de statuten is vastgelegd is als volgt:
a. Het verrichten van onderzoek op historisch en archeologisch gebied
b. Het verzamelen en bewaren van voorwerpen geschriften en dergelijke die van belang zijn voor de historie van Castricum en Bakkum
c. Het verzorgen en meewerken aan publicaties over de geschiedenis van Castricum en Bakkum
d. Het bevorderen van het cultuurhistorisch erfgoed in Castricum en Bakkum, waaronder begrepen het voeren van juridische procedures en het aanwenden van rechtsmiddelen

9. Financieel jaarverslag

Als PDF bestand is het financieel jaarverslag van het afgelopen jaar te raadplegen.

Print Friendly, PDF & Email