Schenkingen aan de Werkgroep Oud-Castricum 2007 – 2008 (Jaarboek 31 2007 pg 109)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 31, pagina 109

Ook dit jaar heeft de oproep om voorwerpen en fotomateriaal met mogelijk historische waarde aan de werkgroep af te staan, weer bij vele personen een goed gehoor gevonden. De werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de schenkingen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. De schenkingen worden jaarlijks in het jaarboek vermeld.

Schenking van haar collectie ansichtkaarten over Bakkum en Castricum door mevr. A. de Graaf - Zuurbier in aanwezigheid van Piet Blom en Simon Zuurbier.
Schenking van haar collectie ansichtkaarten over Bakkum en Castricum door mevr. A. de Graaf – Zuurbier in aanwezigheid van Piet Blom en Simon Zuurbier.

Schenkingen juli 2007 tot en met juni 2008 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeld):

J.N.M. Steeman,IJmuiden: boek Steeman ’s vrachtdienst
W. Kley: 5 programma’s+boekje 10-jarig bestaan Castricums Oratorium Vereniging
IJ. van Amsterdam, Heemskerk: artikel ‘Mijn herinneringen aan Castricum’
J.P. Nijman: archeologische vondsten (potscherven, lepeltjes, penningen)
mevr. F. Beyerbach: serviesgoed met afbeelding van administratiegebouw Duin en Bosch
Th. de Weerd: boek ‘De jongens van tent 868’ (camping Bakkum)
J.A. van Wagtendonk: 9 ansichtkaarten
P. Koelewijn: boek ‘Egmond’s heden en verleden’ door Dom. A. Beekman
J. Kol: 6 prenten over Bakkum en Castricum
W.J. de Koning: doos met dia’s over Castricum
mevr. P.G. de Wolf, Egmond-Binnen: 14 ansichtkaarten
mevr. M.C. Feijen – Schrickx: kaart van Castricum (uitgave VVV), wandelkaart Noord-Hollands Duinreservaat
A.W. de Rooy, Limmen: diverse gereedschappen
Th. Kramer: 10 schriften met artikelen van M. Kramer; huishoudboek boerderij Cornelisse op Dorregeest, boek Gerrit van Doorn
G.C. Beentjes: flesje en Keuls potje
F.J .G. Rullens: kopie van aanbesteding woonhuis in Geelvinckstraat en van ontruimingsbevel van woonhuis in de Pernéstraat
C.G.M. Drost, Egmond-Binnen: 29 jaarboeken
mevr. A. de Graaf – Zuurbier: 350 ansichtkaarten over Castricum en Bakkum
A. Klaasse – Bos: luchtfoto Bakkum, jaarboeken
H.J.C. de Graaf: halve cent uit 1886
B .W. Wagenaar, Limmen: 2 originele proclamaties met betrekking tot de Slag bij Castricum, 1799
A.W. Brakenhoff: plattegronden van Castricum, schouwkaarten, tekeningen paviljoens Duin en Bosch
mevr. T. Kuijs: bouwtekening woning Beverwijkerstraatweg, kaart gemeentereiniging
mevr. R. Baars – Moll: diverse boeken met historische inhoud
mevr. L. Zonneveld – Lute: tegeltableau met historie autobedrijf Lute
N .P. Bönnekam: fles van de zuivelfabriek ‘De Holland’ te Castricum
N.A. de Graaf: feestuitgave Duin en Bosch; Nationale Hoogtijdagen Castricum
Drukkerij Tipos: 30 jaarboeken
A.C.M. Balink: programma’s van Kunstkring ‘Elkerlyc’; advertenties van Middenstand Castricum

Door vele personen werden foto’s geschonken of uitgeleend over o.a. de onderwerpen van de maandelijkse thematentoonstellingen in De Duynkant. Ook stelden meerdere personen bidprentjes beschikbaar.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties