Kroniek 2008 van Castricum (Jaarboek 32 2009 pg 110-112)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 32, pagina 110

Kroniek 2008 van Castricum

Januari

1 De kern Castricum – Bakkum telt 22.754 inwoners. Op 1 januari 2007 waren er 22.920 inwoners, zodat het aantal met 166 is verminderd.

2 Wijnand Veldman, oud loco-secretaris en voorlichter van de gemeente Castricum, is overleden.

4 Brand verwoest een woning aan de Goudenregenlaan.

5 Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente in Akersloot. De heer Hans Rook mag namens de Stichting ‘Castricum Helpt’ Muttathara de gemeentelijke waarderingsspeld en oorkonde in ontvangst nemen.

5  Galaconcert van muziekvereniging Emergo ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 2008.

6  Het duingebied wordt overspoeld door vogelaars op zoek naar de zeldzame kortteenleeuwerik.

6 Bij de sportverkiezingen worden tot sportkampioen 2007 uitgeroepen: Sven Jonker (rolstoeltennis), Bo Wullems (zwemmen), Hilda Kibet (lange afstand hardlopen) en Rutger Smith (discuswerpen en kogelstoten). De Castricumse Rugbyploeg krijgt de onderscheiding als sportploeg van het jaar. Ralph Tuijn is een bijzondere prijs toegekend vanwege zijn grote prestaties als oceaanroeier.

11 Drogisterij Vaalburg aan de Pernéstraat wordt na zeventig jaar gesloten.

20 Een verdubbeling van het aantal deelnemers bij het tweede sociaal carnaval in een grote tent op de Brink inspireert het bestuur om alweer plannen te maken voor het volgende jaar.

25 Martin ten Blanken, directeur van het PWN, presenteert zes nieuwe wandelroutes in het Noord-Hollands Duinreservaat.

Februari

2 Schitterend opgebouwde wagens van de carnavalsvereniging trekken door Pieperduin. Pieter Kooiman is onderscheiden met de Luie Bul.

5  Oud-huisarts F.J.A.J. Spuls is overleden.

6  Uit een gezondheidsonderzoek van de GGD Noord- Kennemerland blijkt dat 44 procent van de Castricummers aangeeft dat de slaap wordt verstoord door vliegtuigen.

14 Frans Duffhues volgt Piet Blom op als voorzitter van de Werkgroep Oud-Castricum.

20 Gemeentesecretaris Leo ’t Hart legt zijn taken neer.

24 Geestelijk verzorger Jan Tulp neemt afscheid van Dijk en Duin. Zijn opvolgster is Angelique Rijlaarsdam.

29 Een oude luiklok wordt uit de R.-K. Sint-Pancratiuskerk gehaald en vervangen door een uit Den Bosch afkomstige, uit 1948 daterende klok, die de Sint-Jacob wordt genoemd.

Maart

4 Presentatie van de plannen voor het Kultuurhuis. Inwoners worden uitgenodigd een passende naam voor het nieuwe centrum te bedenken.

4 Door burgemeester en wethouders is een register van beschermde, gemeentelijke monumenten vastgesteld.

8 Opening van een tweedaagse Culturele Manifestatie in sporthal De Bloemen door burgemeester mevrouw A. Emmens – Knol.

15 Theodorus ‘Dick’ Baltus overleden. Hij was onder meer vele jaren voorzitter van Toonbeeld.

19 Er is een intentieverklaring getekend voor een fusie tussen de woningcorporaties Kennemer Wonen en De Wonerij. Het hoofdkantoor komt in Alkmaar.

28 Drukkerij Tipos, opgericht in 1986 en een gedeeltelijke voortzetting van Handelsdrukkerij Boesenkool, gaat samen met Drukkerij Ter Burg en vestigt zich in Alkmaar.

31 De gemeente en het Rode Kruis Castricum organiseren een thema-avond over klimaatverandering: ‘Castricum in zee?’.

April

4 Woonvoorziening De Weid aan de Walstro herdenkt het 25-jarig bestaan.

12 De Vogelwerkgroep Castricum viert het 50-jarig bestaan met o.a. een fototentoonstelling en een diapresentatie in bezoekerscentrum De Hoep. De nieuwe naam voor de organisatie wordt ‘Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland’.

21 Een bezoek aan Balatonfüred stond in het teken van het 20-jarig bestaan van de stedenband. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan.


Jaarboek 32, pagina 111

28 Burgemeester A.Emmens – Knol is bij Koninklijk Besluit herbenoemd tot burgemeester van Castricum.

29 Cor Boot, het oudste lid van voetbalvereniging FC Castricum, is op 86-jarige leeftijd overleden

30 Traditiegetrouw blaast Emergo Castricum op Koninginnedag wakker vanaf de toren van de dorps- kerk.

30 Ton Borst, aannemer en Rob Brandsma, bestuurslid van de stichting Jumelage Balatonfüred, ontvangen een koninklijke onderscheiding.

Mei

1 De VVV Castricum is opgegaan in de stichting Regio VVV Schiereiland Noord-Holland Midden. De dienstverlening van de VVV – ANWB wordt ongewijzigd voortgezet.

6 Een meerderheid van de raad stemt in met een plan om van de Dorpsstraat een ‘fietsstraat’ te maken.

9 Als naam voor het toekomstige sociaal-cultureel centrum is gekozen voor ‘Nieuw Geesterhage’.

9 De rotonde Zeeweg – Soomerwegh is in gebruik genomen.

20 Oud-wethouder mevrouw M.J. Postelmans – Blankemeijer is overleden.

30  Het keurmerk de ‘Blauwe Vlag’ wordt gehesen op het Castricumse strand. Het wordt toegekend aan stranden die voldoen aan strenge eisen op het gebied van milieu en veiligheid.

31  Wielrenners en lopers nemen weer deel aan de Dubbele Lus van Castricum.

Juni

6 Feestelijke bijeenkomst in Geesterhage ter viering van het 25-jarig bestaan van de Stichting Castricum helpt Muttathara.

18  Wethouder Christel Portegies, geassisteerd door oud- wethouder Lamme en wethouder Ber Hes, geeft het startschot voor de bouw van het Bakkerspleintje.

19  Woningcorporatie De Wonerij deelt de bewoners van de Hoogevoort mee dat zij de woningen aldaar wil slopen en wil vervangen door nieuwbouw. De bewoners zijn van plan actie te ondernemen.

21 Oud-strandexploitant Klaas Ulder is overleden.

26 Oud-wethouder Peter Könst neemt afscheid als raadslid voor GroenLinks. In zijn afscheidsspeech bekent hij: “Van politiek heb ik geen kaas gegeten.”Hij zal door Aart Waterman worden opgevolgd.

27 De gemeente Castricum houdt de eerste lokale Veteranendag.

29 Het internationale jeugdtennis barst weer los op de banen van de Tennisclub Bakkum. Raemon Sluiter en John van Lottum spelen een demonstratiepartij.

Juli

1 De Castricumse bibliotheek fuseert met die van Alkmaar en Heerhugowaard. De nieuwe naam is bibliotheek ‘Kennemerwaard’.

13 Zomerbraderie op het strandplateau, georganiseerd door een groep strandexploitanten, die zich hebben verenigd in de stichting ‘Frisse Wind’.

15 Dijk en Duin is gefuseerd met de Parnassia Bavogroep. Er worden nieuwe zorgprogramma’s ontwikkeld.

26 Carla 3 wordt gehuldigd. De vijftienjarige melkkoe van veehouder Jan de Graaf uit Bakkum heeft meer dan 10.000 kilo vet en eiwit geproduceerd door 122.237 liter melk af te leveren.

29 Wethouder Ber Hes opent de strandbibliotheek, waar boeken geleend kunnen worden en voorleesuurtjes, theatervoorstellingen en lezingen plaatsvinden.

Augustus

9 De burgemeester opent het eerste kunstgrasveld van FC Castricum. Daarop volgt een week met veel sportieve activiteiten.

16 Strandhuisjesbezitters tooien hun huisjes met tientallen waxinelichtjes. Overigens wordt nog steeds actie gevoerd tegen het slaapverbod.

17 Patiënten van Dijk en Duin worden onthaald op een Mexicaans tuinfeest. Het restaurant Apicius verzorgt de maaltijd.

20 Presentatie van een kalender met foto’s over het Noord- Hollands Duinreservaat, gemaakt door Peter Zwitser.

24 Tijdens Kunst & Koningsduin worden allerlei kunstvormen gepresenteerd door kunstenaars die op hun eigen manier een band hebben met het duingebied. De dichteres Elly de Waard is één van de deelnemers.

27 Ger Foeken, hoofd afdeling VROM, neemt afscheid na ruim 37 jaar bij de gemeente Castricum werkzaam te zijn geweest.

30 Het 60-jarig bestaan van de Tafeltennisvereniging Castricum wordt gevierd met een receptie en een jubileumfeest.

30 De Castricumse Rugbyclub viert het 40-jarig jubileum met een reünie en de presentatie van een jubileumboek.

September

1 Het gemeentebestuur is tijdelijk verhuisd naar gebouw De Loet op het terrein van Duin en Bosch. De publieksbalies zijn gehuisvest in het voormalig


Jaarboek 32, pagina 112

gemeentehuis van Limmen, dit alles in afwachting van de ‘vernieuwbouw’ van het raadhuis.

1 De Stichting Omroep Castricum begint met televisie-uitzendingen. Onder de naam C-TV zijn nieuwsberichten te zien.

16 Michel Mooij, biologisch melkveehouder, Bertho Janssen en Marth Rosendaal van de stichting Tuin van Rommel en Jos Teeuwisse voormalig directeur van Landschap Noord-Holland, krijgen een ‘Duurzame opsteker’ vanwege hun bijzondere verdiensten op het gebied van duurzaamheid en milieu.

20 Gezinshuis voor verstandelijk gehandicapten ‘Het Kronendak’ aan de Alkmaarderstraatweg wordt geopend. Verschillende acties hebben de realisering van dit huis mede mogelijk gemaakt.

25 Oud-voorzitter van FC Castricum Peter van Splunter wordt benoemd tot erelid.

Oktober

6 Pauline van Vliet heeft een film gemaakt over de geschiedenis van Johanna’s Hof ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Alle medewerkers worden voor een eerste vertoning uitgenodigd.

18 De Castricumse Reddingsbrigade viert het 60-jarig bestaan met een open dag en een receptie in het vernieuwde winterverblijf bij sportpark Wouterland.

20 Tot gemeentesecretaris is benoemd mevrouw mr. C.A. Peters, griffier van Provinciale Staten van Noord-Holland.

21 Wim Emmens, de echtgenoot van burgemeester A. Emmens – Knol, is overleden.

31 De Koninklijke Marinierskapel geeft een concert in de Pancratiuskerk. De opbrengst is bestemd voor een replica van een kunstwerk dat vroeger de gevel van de basisschool De Kandelaar sierde.

November

1 Landschap Noord-Holland heeft het oude raadhuis verlaten. Het gebouw is te koop.

2 Wethouder Ber Hes onthult het logo van peuterspeelzaal ‘De Springplank’, na de fusie met ‘Dikkertje Dap’.

6  Het Groot Castricums Dictee, opgesteld door oud-leraar Han Peusken, wordt voorgelezen door kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper.

7 De gemeenteraad besluit in meerderheid het slaapverbod op het strand te heroverwegen.

13 De bloembakken op de Soomerwegh, die jarenlang als wegversmalling dienst deden, zijn verwijderd.

13 De scheidende voorzitter van de Castricumse Rugbyclub, Martin Kat, wordt tot erelid benoemd. Zijn opvolger is Niek Valk.

14 Feestelijke bijeenkomst voor 350 vrijwilligers in theater ‘De Dansende Duinen’.

20 Stengs herdenkt het 70-jarig bestaan van zijn groentewinkel.

20 Ernst Mooij overhandigt zijn nieuwe boek ‘Het Castricumse landschap … een geschiedenisboek’ aan burgemeester A. Emmens – Knol.

28 Siem Scheerman, bekend van de vroegere Anita-Bar in de Torenstraat, is overleden.

December

9 Marco Meerdink vertrekt als bestuursvoorzitter van GGZ Dijk en Duin. Zijn opvolger is Hans de Veen.

11 Modezaak Esclusivo in de Burgemeester Mooijstraat is voor de derde keer in vijf weken overvallen.

15 Ter gelegenheid van Nationale Naturalisatiedag worden 28 nieuwe Nederlanders op het gemeentehuis ontvangen.

20 Nog meer Schotse Hooglanderkoeien worden losgelaten in de duinen. Er zijn honderden meters rasterwerk geplaatst.

24 De winter-kunstroute is door wethouder John Hommes geopend. Op verschillende plaatsen in Castricum en Heiloo zijn exposities te zien.

28 Onderwijzer Hans Groot neemt na 28 jaar afscheid van de Paulusschool. Hij wordt directeur van de Binnenmeerschool in Uitgeest.

Jeanne Groentjes – Vleugel
Niek Kaan


Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties