Kroniek 2002 van Castricum (Jaarboek 26 2003 pg 94-96)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 26, pagina 94

Kroniek 2002 van Castricum

Januari

1 Castricum maakt nu deel uit van een nieuwe gemeente, samen met de gemeenten Akersloot en Limmen.
Het inwoneraantal van Castricum en Bakkum bedraagt 23.346. Dat is 214 meer dan op 1 januari 2001.

1 In het bijzijn van waarnemend burgemeester W. Kozijn is in het Castricumse politiebureau de politiezorg voor Castricum door het korps Kennemerland overgedragen aan het korps Noord-Holland-Noord. De nieuwe politiechef in Castricum is Jurrien Zondervan.

2 Een nieuw logo van de gemeente wordt in het bijzijn van het gemeentepersoneel onthuld door het aansnijden van een taart van drie vierkante meter.

2 Een bekende dorpsfiguur Jan de Wildt is op 65-jarige leeftijd overleden. Hij leidde een min of meer zwervend bestaan.

10 De Rijdende Rechter in het gelijknamige televisieprogramma oordeelt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat zich voor het huis van een Castricummer niet meer dan 12 ganzen ophouden.

Voorbereidingen voor de aanleg van rotonde aan de Zeeweg in Bakkum.
Voorbereidingen voor de aanleg van rotonde aan de Zeeweg in Bakkum, 2002. Er moesten ook duikers gelegd worden om het Koningskanaal aan te sluiten. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 De Vereniging Castricum Veilig slaagt er niet in de bestuursrechter te bewegen over te gaan tot schorsing van de aanleg van een rotonde op de Zeeweg.

19 Castricumse raadsleden winnen de IJmond schaaktrofee.

25 W. de Reus en D. Hilbers ontvangen een koninklijke onderscheiding bij hun afscheid van de brandweer. Zij hebben zich respectievelijk 21 en 37 jaar voor de brandweer ingezet.

Februari

7 De brandweer rukt uit voor een brandje in zwembad De Witte Brug. De schade wordt geschat op 25.000 euro.

9 De vier kerken in Castricum houden een oecumenische jongerendag in de Maranathakerk.

9 Een grote carnavalsoptocht met vier muziekkorpsen trekt door Pieperduin onder leiding van Prins Overkoker de Eerste. Het is alweer de dertigste keer dat de optocht wordt gehouden.

9 De Langste Hole heet het door plaatsgenoot Pieter Storms mede georganiseerde golfevenement dat op het strand tussen Castricum en Egmond aan Zee plaatsvindt. De opbrengst is bestemd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.

15 Een archeologisch onderzoek in het duingebied brengt sporen aan het licht van de noordelijke uitstroming van de Rijn, het Oer-IJ.

22 Mevrouw Stam-Zwaan is 101 jaar geworden. Burgemeester Kozijn is natuurlijk van de partij.

Opening Historisch Informatie Centrum De Duynkant in 2002. Geversweg 1b in Castericum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Wethouder Peter Ko╠łnst en oud-wethouder Bert Meijer openen het Historische Informatie Centrum aan de Geversweg van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Maart

2 De kringloopwinkel van de Stichting Muttathara trakteert haar klanten op een gratis kopje koffie omdat de omzet over 2001 met bijna 58.000 gulden is gestegen. Er is ruim 545.000 gulden overgemaakt voor 48 projecten in India ten behoeve van onderwijs aan kansarme kinderen.

16, 17 De tweejaarlijkse Culturele Manifestatie in het Jac.P. Thijsse College heeft zo’n drieduizend bezoekers getrokken die hebben genoten van zang, dans, toneelspel en beeldende kunst.

19 Tijdens een ledenvergadering van de woningbouwverenging Castricum is ingestemd met een statutenwijziging, waardoor bestuursbevoegdheden in handen van de directeur worden gelegd onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Logo FC Castricum.
De nog prille vereniging FC Castricum ging in de zomer van 2002 ambitieus van start. Eerst werd het bestaande clubhuis van CSV grondig verbouwd. Er kwamen nieuwe vergaderruimtes bij en een grote kamer voor de vervaardiging van het clubblad. In de kantine werd op twee opvallende muren het fraaie logo van de nieuwe club geplaatst. Bas Mulder, ontwerper van dit logo, liet zich hiervoor inspireren door de leeuw in het Castricumse gemeentewapen. Voor het tenue werd gekozen voor een shirt met verticale blauwe en witte banen, een combinatie van de clubkleuren van de twee opgeheven verenigingen. De broek bleef wit en de kousen waren in principe effen blauw of blauw-wit gestreept. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 Na een eerdere afwijzing zijn de leden van voetbalvereniging CSV alsnog akkoord gegaan met een fusie met Sportclub Castricum. De nieuwe naam is F.C. Castricum.

22 Het tweede team van de Schaakvereniging Castricum is kampioen geworden van de 2e klasse C en promoveert hierdoor naar de eerste klasse.

24 De jeugdherberg Koningsbosch bestaat zeventig jaar. Castricummers die in 1932 zijn geboren, worden voor de festiviteiten uitgenodigd.

31 In de buurt van het infiltratiegebied is ongeveer 1 hectare duingebied verbrand.

31 Huibert Wijker, mede-oprichter en ere-lid van de Castricumse Reddingsbrigade, is overleden.

April

1 De overkoepelende organisatie van alle ondernemersverenigingen in de gemeente hebben een Economisch Actieplan aan burgemeester en wethouders overhandigd.

6 Het eerste herenteam van zwem- en waterpolovereniging Aquafit is kampioen van de derde klasse geworden.

20 Mevrouw Houwing-Heida wordt 105 jaar en is daarmee de oudste inwoner van de provincie boven het Noordzeekanaal.

20 Negen organisaties houden voor de eerste keer een Landschapsdag. Gidsen vertellen op verschillende punten in de gemeente aan deelnemers over de bijzonderheden van het landschap.

21 De mini’s van de Castricumse Rugbyclub zijn kampioen van Nederland.


Jaarboek 26, pagina 95

25 Mevrouw A. Emmens-Knol, burgemeester van Eibergen, is benoemd tot burgemeester van Castricum.

29 De Castricummers J. Brouwer en H. Eijkman ontvangen een koninklijke onderscheiding.

Mei

9 Start van de viering van het 80-jarig bestaan van Vitesse ’22 met een reu╠łnie.

30 Met 13 stemmen voor en 9 tegen heeft de gemeenteraad ingestemd met een extra bedrag van 91.000 euro voor een kunststof atletiekbaan, waardoor de realisering is veilig gesteld.

Juni

2 Officie╠łle opening van de nieuwe strandpost van EHBO en Castricumse Reddingsbrigade.

5 Het vernieuwde strandplateau wordt in gebruik gesteld door wethouder Voulon, procesmanager Govers van liet PWN en projectontwikkelaar T. Biesterbos.

6 Massale vaccinatie van jongeren tegen meningokokken in sportcentrum De Bloemen.

9 Dominee Maas Breitler doet zijn intrede bij de hervormde gemeente.

9 De 71-jarige atleet Arend Koet heeft tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor veteranen zijn Nederlands record hoogspringen verbeterd. Verder werd hij kampioen op de 200 meter en op het onderdeel polsstokhoogspringen.

13 De gemeenteraad benoemt drs. L.P. ’t Hart tot gemeentesecretaris. Hij zal de interim-gemeentesecretaris mevrouw drs. H.C. Witbraad-Wiltink opvolgen.

13 Receptie ter gelegenheid van het afscheid van waarnemend burgemeester W. Kozijn.

15 Arend de Jong ontvangt uit handen van gedeputeerde Wildekamp de Zilveren Maanprijs voor zijn bosuilenonderzoek.

17 Installatie van burgemeester A. Emmens-Knol.

21 De heer Van der Oord, bewoner van De Boogaert, wordt gefeliciteerd door de nieuwe burgemeester met zijn 102e verjaardag. De heer en mevrouw Van der Oord zijn het oudste echtpaar van Nederland. Zij vieren in augustus hun 73-jarig huwelijksfeest.

Bezoekerscentrum De Hoep.
Bezoekerscentrum De Hoep. Gebouwd in 1999 door de PEN. Johannsweg 2 in Bakkum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 De burgemeester opent in De Hoep de fototentoonstelling ‘Groeten uit Bakkum’, die een kijkje geeft op het dagelijks leven op het kampeerterrein Bakkum.

Juli

1 De gemeenteraad neemt met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen het historische besluit dat de naam van de nieuwe gemeente ‘Castricum’ zal zijn.

7 Het Dutch Junior Open tennistoernooi kent alleen Nederlandse winnaars in het jongensdubbelspel.

De Rabobank aan de Dorpsstraat 62 in Castricum.
De Rabobank aan de Dorpsstraat 62 in Castricum, 1990. De rond 1909 verbouwde Rustende Jager heeft nog geen 65 jaar bestaan, want in 1973 verkocht Endstra zijn bedrijf aan de Rabobank, die reeds geruime tijd kantoor hield in het naastgelegen pand op Dorpsstraat 60. Er was nog hoop dat De Rustende Jager na de nodige aanpassingen als bankkantoor zou kunnen blijven bestaan, maar dit bleek een illusie. Er werden nog wel acties gevoerd tot behoud van het karakteristieke pand, maar in oktober 1976 viel het ten prooi aan de slopershamer. In 1977 werd het nieuwe kantoor van de Rabobank, dat dit gedeelte van de Dorpsstraat domineert, geopend. In 2020 werd de Rabobank in Castricum gesloten. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

10 Het omstreden bouwplan van de Rabobank op de hoek van de Torenstraat en de Dorpsstraat is aangepast in samenspraak met de Initiatiefgroep Dorpsstraat Ons Dorp.

17 Van alle door de Fietsersbond onderzochte gemeenten komt de voormalige gemeente Castricum als meest fietsvriendelijk uit de bus.

28 Start van de zomertournee van het Ricciotti Ensemble met een openluchtconcert bij Het Oude Theehuis van Duin en Bosch.

28 Topdrukte op het strand en een verkeerschaos op de Zeeweg.

29 Mevrouw Van Arkel-Wijne ontvangt een gouden erespeld voor haar werk als consul voor de Oorlogsgravenstichting. Zij volgde in 1976 mevrouw Van Nievelt op.

Augustus

9 De dertigste editie van het Timmerdorp Castricum wordt afgesloten met een groot kampvuur.

Afsluiting van het timmerdorp.
Afsluiting van het timmerdorp. Castricum 1999. Voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Op het weiland achter Visser ’t Hoofd school. En op de laatste dag de fik erin. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

10 De televisiebekendheid Bob de Bouwer opent de Castricumse kermis.

14 Jan Graafland, betrokken bij de stichting Muttathara en de stichting Zawite, is overleden.

17 Viering van het 25-jarig bestaan van de rijvereniging Starrenburg.

20 De vernieuwde website van de gemeente wordt in gebruik gesteld.

27 De heer drs. B.J. Fink is benoemd als raadsgriffier in de gemeente Castricum.

31 Viering van het 40-jarig bestaan van de korfbalvereniging Helios gelijktijdig met de opening van de nieuwe accommodatie op sportpark Noordend.

September

2 Mevrouw T.A. Molenaar-Langeveld heeft uit handen van de voorzitter van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam een koninklijke onderscheiding ontvangen onder andere voor haar wetenschappelijk onderzoek.

14 De burgemeester maakt een fietstocht door de gemeente tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag.

15 Nazomerfeest van Micas, netwerk voor migranten, in de Tuin van Rommel.

15 Installatie van pastor Luis Vergara Fernandez voor de parochies Castricum en Bakkum. Afscheid wordt genomen van deken A.M. Cassee.

15 Reu╠łnie van de Tennisvereniging Castricum in het kader van het 25-jarig bestaan.

Clusius college.
Verbouwing van het Clusius college. Oranjelaan 2a in maart 1999. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

20 Afscheid van Dik Wokke als directeur van het Clusius College.

28 De Vrijwilligers Centrale en het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk voeren actie op de Castricumse markt voor de werving van vrijwilligers.


Jaarboek 26, pagina 96

25 Wethouder Van Gosliga opent het mantelzorgcafé in het Rode Kruisgebouw Castricum.

29 De tienjarige Mark Schoenmaker is Nederlands kampioen karting geworden.

Oktober

4 Op zijn afscheidsreceptie krijgt de heer C. Zonneveld een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de voetbalvereniging Vitesse ’22.

18 Brandweerkorpsen van de fusiegemeente Castricum komen bijeen, waarbij kennis wordt gemaakt met de nieuwe commandant Burgering.

20 Korte felle brand in de woonvorm Klaverland zorgt voor grote consternatie.

Voorzitter Simon Zuurbier overhandigt het eerste exemplaar van het 25e jaarboekje aan de nieuwe burgemeester A. Emmens - Knol.
Voorzitter Simon Zuurbier overhandigt het eerste exemplaar van het 25e jaarboekje aan de nieuwe burgemeester A. Emmens-Knol.

23 Presentatie van het 25e jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum door aanbieding aan de burgemeester.

Atletiekvereniging AVC .
Atletiekvereniging AVC aan de Zeeweg 4 in Bakkum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

26 Viering van het 40-jarig bestaan van Atletiek Vereniging Castricum (AVC) en opening van de nieuwe kunststof atletiekbaan.

27 De zwaarste storm sinds 1990 heeft veel schade veroorzaakt en tientallen bomen geveld.

November

6 Wethouder P. Ko╠łnst heeft uit handen van de jongerenwerkers een nieuw informatieboekje voor jongeren ontvangen.

11 Reu╠łnie van oud-vrijwilligers van het Rode Kruis.

Openbare basisschool de Sokkerwei.

Openbare basisschool de Sokkerwei. Oranjelaan 2 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

12 Officie╠łle opening van de eerste duurzame school van Nederland, De Sokkerwei.

18 Netty Ruijter wordt ter gelegenheid van haar 65-jarig lidmaatschap van de Tennisclub Bakkum benoemd tot Lid van Verdienste.

23 Receptie in verband met het afscheid van huisarts D.H. Dijkstra.

23 Presentatie van een nieuwe fotoboek van Henk Heideman ‘School- en Jeugdherinneringen 1940-1959’.

25 Vier ambtenaren uit Balatonfu╠łred lopen stage bij de gemeente Castricum.

27 Piet Duin en Henk Zoontjes worden benoemd tot erelid van schietvereniging De Vrijheid.

Ontmoetingscentrum De Clinghe.
Ontmoetingscentrum De Clinghe. Dit gedeelte, gebouwd in 1910, was vroeger het ziekenhuis voor het personeel waar, indien nodig, ook operaties werden uitgevoerd. In 1967 is de Clinghe verbouwd tot ontmoetingscentrum. Er is ook een toneelzaal bij gebouwd. Deze deed dienst als toneel- en filmzaal. Ook werden er congressen gegeven. Dit gebouw was ook in gebruik als pati├źntenrestaurant. De meeste pati├źnten aten tussen de middag hier hun warme maaltijd. Patienten die opgenomen waren op een gesloten afdeling aten daar en kregen ’s avonds hun warme maaltijd op afdeling. In de Clinghe was ook de geestelijke verzorging gehuisvest, een pati├źntenbibliotheek en een internetcaf├ę waar men zich kon vermaken. In 2014 is dit pand gesloopt. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Heropening van het gerenoveerde sociaal-cultureel centrum De Clinghe. Duin en Bosch in Bakkum.

December

6 De Rabobank en de Vrijwilligers Centrale hebben de Vrijwilligersprijs 2002 uitgereikt aan het bestuur van het Jongerenpastoraat Castricum: Jesse Huisman, Marieke Neervoort en René Hennequin.

9 Het voormalig hoofd van de Augustinusschool, Pieter Bouwen, is op 85-jarige leeftijd overleden.

14 Officie╠łle onthulling van acht beelden langs de C.F. Smeetslaan. Het is de bedoeling dat de beelden na maximaal twee jaar door andere worden vervangen.

Witte kerkje. Duin en Bosch in Bakkum.
Witte kerkje. Duin en Bosch in Bakkum. Schilder: Hans Goedhart. Foto Jacques Schermer. Toegevoegd.

26 Levende kerststal in het witte kerkje van ziekenhuis Duin en Bosch.

Anneke van der Kamp
Niek Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties