Kroniek 1998 van Castricum (Jaarboek 22 1999 pg 71-72)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 22, pagina 71

Kroniek 1998 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.750 inwoners; 70 meer dan op 1 januari 1997.

3 De gemeentelijke manifestatie C’98 ter gelegenheid van de jaarwisseling staat in het teken van vrije tijd en recreatie. Verschillende muziek- en dansgroepen treden op. Burgemeester Schouwenaar houdt een nieuwjaarstoespraak waarin hij vooruitblikt op de op stapel staande samenvoeging met Akersloot en Limmen.

22 Officiële installatie van de Jongeren Advies Raad door wethouder Van Hemert.

Guurtje Stuifbergen in haar sigarenwinkel aan de Dorpsstraat 93 in Castricum.
Guurtje Stuifbergen in haar sigarenwinkel aan de Dorpsstraat 93 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

28 Het oude sigarenwinkeltje van Guurtje Stuifbergen wordt in verband met een nieuwbouwplan gesloopt.

Februari

7 Vanwege ongeregeldheden in de afgelopen weekenden wordt discobezoekers uit Heiloo en Alkmaar vanaf 23.00 uur de toegang tot de treinen geweigerd. De horeca zet bussen in.

Marjan Toepoel, bedrijfsleidster en barvrouw van café de Stiefel, ziet niets in de discobus.
Marjan Toepoel, bedrijfsleidster en barvrouw van café de Stiefel, ziet niets in de discobus. De vaste klanten komen uit Castricum lopend of op de fiets en zitten niet te wachten om met een bus vol schreeuwende jongeren thuis te worden gebracht. Foto Kees Blokker. Toegevoegd.

17 Mevrouw Van Dijk-Lemstra viert in de Santmark haar honderdste verjaardag.

21 De heer Cees Bruggeman neemt afscheid als directeur van de stichting Kunstzinnige Vorming Castricum.

27 Overlijden van de heer G.J. Korrelboom, voormalig directeur van het Jac.P.Thijsse College.

Maart

2 Het wagenpark van de gemeente Castricum is twee voertuigen rijker. Wethouder A. Lamme neemt twee elektro-karren vooral voor het ophalen van zwerfvuil in gebruik.

4 Verkiezingen voor de gemeenteraad. De VVD en Groen Links boeken twee zetels winst. Castricum Actief wordt gehalveerd. Het CDA en de PvdA behouden hun drie zetels.

Het gevelpaneel geeft aan dat op deze plek en in de omgeving archeologische opgravingen zijn gedaan.
Het gevelpaneel geeft aan dat op deze plek en in de omgeving archeologische opgravingen zijn gedaan. Het laat opgravingstekeningen zien in verschillende kleuren: de restanten van opgravingen uit vijf perioden, vanaf de 1e eeuw tot de late middeleeuwen. Klapweide 39-41 in Castricum, 11 maart 1998. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

6 Onthulling van een plaquette op de gevel van het appartementengebouw aan de Klapweide ter herinnering van de archeologische vondsten in dit gebied.

7 Lijsttrekker J. Zandbergen keert zijn partij Castricum Actief de rug toe en gaat op persoonlijke titel verder.

10 De brandweerlieden H. Hemmer, R. Sprengers, J. Brakenhoff en H. Langeveld nemen afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

21 Reünie ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de muziekvereniging Emergo.

24 Culturele manifestatie van 25 groepen/instellingen in het Jac.P. Thijsse College.

26 Buitengewone raadsvergadering in de Nederlands hervormde kerk waarbij afscheid wordt genomen van de raadsleden die niet in de nieuwe raad zullen terugkeren. Het zijn mevrouw A.C.M.T. Deen, mevrouw G.A.M. Duinmeijer-Beentjes, mevrouw M. Beens-Jansen, en de heren J.P. van Hemert, J.M. Postma, B.A. Tempelman, P.G.B. de Wolf, A.B. Visser en T.A.J. Rouwhorst.

April

3 Afscheid van de burgemeester J.M. Schouwenaar die per 7 april benoemd is tot burgemeester van Maarssen.

5 Vincent Veldt wordt Nederlands jeugdkampioen biljarten.

Installatie van (waarnemend) burgemeester Cees Waal door wethouder Van Hemert.
Installatie van (waarnemend) burgemeester Cees Waal door wethouder Van Hemert. Raadhuisplein 1 in Castricum, 1998. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

8 In verband met de fusieplannen wordt een waarnemend burgemeester benoemd. De heer C.J.D. Waal wordt in een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd.

10 Burgemeester verricht samen met medewerkster Lobke Boot de opening van de Juma-winkel in de Dorpsstraat: een cadeauwinkel van De Tunnelbedrijven in samenwerking met de stichting Dagcentra IJmond.

14 De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Tot wethouders worden benoemd de heren A. Lamme (VVD), E. Meijer (PvdA) en IJ. van Gosliga (CDA).

16 Staatssecretaris Erica Terpstra legt de eerste steen voor wooncentrum Sciebeek aan Het Strengh.

22 Historisch ja-woord in de trouwzaal van Castricum in het kader van ‘geregistreerd partnerschap’. De heren W. Harmelinck en E. Paepe beloven elkaar trouw.

22 Riet de Klaver al 26 jaar actief binnen de Dierenbescherming ontvangt de eremedaille van de bond.

De twee glasvezelkabels uit Amerika zijn in Castricum aan land getrokken.
De twee glasvezelkabels uit Amerika zijn in Castricum aan land getrokken. Een van de twee kabels is voor het telefoonverkeer in Noord-Duitsland de andere bedient via een omweg de Engelse markt. Collectie dagblad Kennemerland. Toegevoegd.

25 Een glasvezelkabel uit Amerika voor telefoonverkeer wordt op het Castricumse strand aan land getrokken.

26 De Castricumse Reddingsbrigade viert het 50-jarig jubileum. Op het sportpark Wouterland wordt een eigen onderkomen in gebruik genomen.

30 Niet minder dan acht koninklijke onderscheidingen worden door de burgemeester uitgereikt. Mevrouw Van de Kieft, mevrouw Van Tergouw, mevrouw Riethorst-Nijhuis, Frans van Dusschoten, Henny Huisman, Jeep ter Heide en Hans van Herwijnen worden geëerd.

Mei

6 Verkiezingen voor de Tweede Kamer. Plaatsgenote mevrouw Corrie Hermann, voormalig directeur van de GGD, wordt voor Groen Links gekozen in de Tweede Kamer.


Jaarboek 22, pagina 72

9 De reconstructie van de bocht Stationsweg-Beverwijkerstraatweg en proeven met eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat worden uitgesteld. De bestuursrechter heeft de Vereniging Castricum Veilig gelijk gegeven in een procedure tegen de gemeente. De gemeente gaat in beroep.

Juni

4 Officieel afscheid van de oud-wethouders Jan Postma (PvdA) en Jan van Hemert (Castricum Actief).

De Kramersweg in Castricum met het kaaspakhuis van Uniekaas in het oude veilinggebouw.
De Kramersweg in Castricum met het kaaspakhuis van Uniekaas in het oude veilinggebouw. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

5 Opening van het uitgebreide bedrijfspand van kaasgroothandel Uniekaas van de firma Dijkman aan de Kramersweg.

Het pand van maaltijden express Family aan de Dorpsstraat.
Het pand van maaltijden express Family aan de Dorpsstraat 47 in Castricum. 4 december 1996. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

11 De gemeente wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan het Family-concern, omdat ten onrechte toestemming was verleend een cafetaria te vestigen in een pand dat geen horeca bestemming heeft.

Juli

1 Ringsteek-wedstrijd in Bakkum weer een groot succes.

Ringsteken op de Van der Mijleweg in Bakkum.
Ringsteken op de Van der Mijleweg in Bakkum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

12 Grote drukte op de toeristenmarkt in het dorpscentrum.

15 Een groot deel van het Bonhoeffer College wordt door brand verwoest. In alle vroegte branden zestien lokalen, vier kantoorruimten en de schoolbibliotheek geheel uit.

Augustus

26 Met hutten bouwen en weer slopen, met voetballen en spelletjes vermaken 246 kinderen zich tijdens het 26e timmerdorp-festijn.

Timmerdorp in Castricum.
Timmerdorp in Castricum, 29 maart 1995. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 De Nuhout van der Veenstraat herdenkt het 60-jarig bestaan met een groots straatfeest.

September

18 Van de twintig ontsnapte damherten uit het hertenkamp van Duin en Bosch zijn er nog zes zoek.

Opening door Henny Huisman (TV presentator) van het speeltuintje op het Vitesse terrein.
Opening door Henny Huisman (TV presentator) van het speeltuintje op het Vitesse terrein. Foto Ronald Goedheer. Toegevoegd.

19 Een nieuwe speeltuin op het terrein van Vitesse ’22 wordt geopend door televisiepresentator Henny Huisman.

24 De gemeenteraad besluit een verkennend onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijkheden voor de realisering van een multifunctioneel centrum.

26 Viering 50-jarig jubileum van de vereniging vrijwillige brandweer.

Oktober

22 Wethouder Lamme krijgt de sleutels overhandigd van een nieuwe containervrachtwagen.

Jeugd rugbyclub Castricum CASRC.
Jeugd rugbyclub Castricum CASRC. Wouterland, Bakkum, 20 november 1999. Foto Wim Peperkamp. Toegevoegd.

28 De Castricumse Rugbyclub maakt zijn reputatie als cupfighter waar en wint in de bekerfinale van de Haagse Rugbyclub.

29 Presentatie van het 21e jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum.

November

2 De gemeenteraad stelt 1,1 miljoen gulden beschikbaar voor de eerste fase van een plan dat een einde moet maken aan de wateroverlast in Castricum.

5 Wethouder A. Lamme slaat de eerste paal voor de bouw van 183 woningen in het noordelijk deel van de wijk Albertshoeve in opdracht van de woningbouwvereniging Castricum.

10 De atletiekvereniging Castricum biedt de wethouder voor sportzaken, de heer Bert Meijer, een nota aan waarin wordt gepleit voor de aanleg van een kunststofbaan.

18 In Breda overlijdt de voormalige burgemeester van Castricum, W.C.A.M. van Boxtel, op 79-jarige leeftijd. Hij vervulde deze functie van 1 januari 1969 tot 1 november 1977.

19 In het bezoekerscentrum De Hoep wordt een boek gepresenteerd over de invasie van de Engelsen en Russen in 1799. Gedeputeerde J. Verburg en PWN-directeur E. Vreedenburgh krijgen de eerste exemplaren uitgereikt.

De Castricumse migrantenorganisatie Micas had de Maranathakerk omgebouwd tot Grand Cafe. Er hangt indaad een exotische kruidige lucht waardoor je als bezoeker je even in verre oorden waant.
De Castricumse migrantenorganisatie Micas had de Maranathakerk omgebouwd tot Grand Cafe. Er hangt een exotische kruidige lucht waardoor je als bezoeker je even in verre oorden waant. Koning Willemstraat in Castricum, 23 november 1998. Foto Kees Blokker. Toegevoegd.

22 Multiculturele manifestatie van Micas, een Castricumse organisatie van migranten. Er is dans, muziek en zang en er kan authentiek voedsel uit vele landen worden geproefd.

29 Het raadslid Volkert Keijsper overleden.

December

10 Op initiatief van de plaatselijke afdeling van Amnesty International wordt het pad langs het oorlogsmonument Mensenrechtenpad genoemd, ter herdenking van de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948.

16 De heer J. Bijlenga wordt benoemd tot lid van de raad.

Het bekende verhaal 'Scrooge' van Charles Dickens werd, als jubileumstuk ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan, gespeeld onder leiding van de toen zeer jonge regisseur Jordi van Venrooij.
Het bekende verhaal ‘Scrooge’ van Charles Dickens werd tijdens de kerstfdagen, als jubileumstuk ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan, gespeeld onder leiding van de toen zeer jonge regisseur Jordi van Venrooij. Van links naar rechts Bert Wiggers, Frank Edam en Chris de Groot. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 Met een bijzondere uitvoering van het stuk “Ebenezer Scrooge” zet de toneelvereniging Forento het 35-jarig jubileum luister bij.

Niek Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties