Kroniek 1997 van Castricum (Jaarboek 21 1998 pg 63-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 21, pagina 63

Kroniek 1997 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.680 inwoners; 37 meer dan op 1 januari 1996.

4 Ondanks de felle concurrentie van de televisie-uitzending van de Elfstedentocht, worden de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en de manifestatie C’97 druk bezocht. Het thema dit jaar is ‘wonen’.

12 De Carnavalsvereniging De Wind trappers viert het 25-jarig bestaan.

Ab Weda.
Ab Weda. Bakkummerstraat 96 in Bakkum, 1946. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

27 Ab Weda, een bekende Bakkummer, die in veel verenigingen en organisaties actief was, is op 77-jarige leeftijd overleden.

30 De gemeenteraad beslist dat cafetaria Family (Dorpsstraat 47) moet sluiten, omdat het pand geen horeca-bestemming heeft. De gemeente wacht een schadeclaim.

Februari

27 De gemeenteraad besluit aan de minima een koudetoeslag als tegemoetkoming in de hoge stookkosten toe te kennen.

27 Overgegaan wordt tot het instellen van een onderzoek jeugdbeleid en de oprichting van een Jeugd Advies Raad (JAR).

Maart

6 Tessa de Bree wordt Nederlands kampioen op de reuzenslalom.

8 Fanfareorkest Emergo is Nederlands kampioen geworden.

13 Castricumse vrijwilligers brengen een vrachtauto met overtollig schoolmeubilair naar BalatonfĂĽred.

18 Gedeputeerde De Zeeuw slaat de eerste paal voor een complex van 10 appartementen aan het Schoutenbosch.

19 In het kader van de Nationale Boomfeestdag worden door leerlingen van de Visser ’t Hooftscbool bomen geplant in de omgeving van het Schoutenbosch.

Overhandiging van het nieuwe jaarboekje van Oud Castricum door Simon Zuurbier aan Brandweer commandant Jaap Hartog.
Overhandiging van het nieuwe jaarboekje van Oud Castricum door Simon Zuurbier aan Brandweer commandant Jaap Hartog. Burgemeester Boreelstraat 1a in Castricum, 1998. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

22 Afscheid van Jaap Hartog als commandant brandweer en overdracht van het commando aan Wim Beukers.

April

14 Een deputatie van 50 personen uit BalatonfĂĽred bezoekt Castricum.

16 Ondertekening in het raadhuis van de overeenkomst tot verkoop van de machtiging tot exploitatie van het Castricumse kabelnet aan Casema. De gemeente ontvangt 2,9 miljoen gulden.

Foto van de Gestichtsweg, later Duinenboschweg genoemd, genomen in de richting van Duin en Bosch.
Foto van de Gestichtsweg, later Duinenboschweg genoemd, genomen in de richting van Duin en Bosch. Duinenboschweg in Castricum. 1907. Het pad links en rechts is mogelijk het Duinpad. Collectie Pennekamp. Toegevoegd.

16 In het ziekenhuis Duin en Bosch wordt het boek ‘Gesticht in de duinen’ gepresenteerd. Het behandelt de geschiedenis van de provinciale ziekenhuizen in de periode 1849-1994.

17 Inspraakavond ter voorbereiding van plannen voor herinrichting van de Burgemeester Mooijstraat.

20 Mevrouw Houwing-Heida woonachtig in Sans Souci is 100 jaar geworden en krijgt de burgemeester op bezoek.

23 De heren Van den Akker en Van Pelt worden in ’t zonnetje gezet bij hun afscheid als lid van het Sociaal Beraad.

29 De heer G. de Boer wordt voor zijn verdiensten op maatschappelijk gebied onderscheiden als lid van de Orde van Oranje Nassau.

Mei

15 Receptie en start van de festiviteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging Vitesse ’22. De werkgroep Oud-Castricum heeft een tentoonstelling ingericht over het verleden van de club.

De Beatixklok in ere hersteld.
De Beatixklok in ere hersteld.. Bakkummerstraat in Bakkum, 1996. Door de hoog opschietende taxusbomen was de klok niet meer van alle kanten af te lezen.Het nieuwe ontwerp van het plantsoen is met veel groen en vaste bloeiende planten in de kleuren rood wit en blauw. Hier krijgt wethouder Postma het ontwerp aangeboden aan de voet van de Beatrixklok.

19 De gerenoveerde Beatrix klok en omgeving wordt door burgemeester Schouwenaar officieel in ere hersteld. Met ondersteuning van het buurtcomitĂ© ’t Duintje zullen vrijwilligers het plantsoen onderhouden.

23 Het nieuwe pand van de ABN Amro Castricum wordt officieel geopend.

28 De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) viert het 35-jarig bestaan.

29 De gemeenteraad verklaart zich unaniem tegen iedere uitbreiding van Schiphol en ook tegen een tweede luchthaven in de Noordzee.

Juni

17 De Kruisvereniging Castricum is tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering officieel opgeheven. De taken worden thans door Thuiszorg IJmond uitgevoerd.

Moment tijdens het sportevenement onderdeel wielrennen 'de Dubbele Lus' van Castricum; sinds 2008 is het enkel een loopevenement.
Moment tijdens het sportevenement onderdeel wielrennen ‘de Dubbele Lus’ van Castricum; sinds 2008 is het enkel een loopevenement. Overtoom in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

25 De wielerronde ‘de Dubbele Lus van Castricum’ trekt vele deelnemers en er is een grote publieke belangstelling.

26 De raden van Akersloot, Limmen en Castricum besluiten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van samenwerking, dan wel fusie van de drie gemeenten.

28 De horeca-ondernemers zetten bussen in voor de afvoer van horecabezoekers nu de Nederlandse Spoorwegen wegens ongeregeldheden deze klanten weert. Na middernacht zijn de treinen verboden terrein voor het uitgaande publiek.

28 De heer Kees van Noort onder andere voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad op 67-jarige leeftijd overleden.

30 Presentatie van een gids met wandel- en fietsroutes door het bureau IJmond IJzersterk dat de ontwikkeling en versterking van het bedrijfsleven in de IJmond ten doel heeft.


Jaarboek 21, pagina 64

Juli

5 De fotoclub Castricum exposeert in de oude dorpskerk foto’s onder het motto ‘Castricums Monument in beeld’.

Nederlands hervormde kerk.
Nederlands hervormde kerk. Kerkepad 1 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

27 Volgens een onderzoek van de Consumentenbond is Castricum de gemeente met de laagste belastingen in Noord-Holland-noord.

Augustus

Boerderij van Piet Dam. Aquarel van Geert Middelveld.
Boerderij van Piet Dam. Aquarel van Geert Middelveld.

4 Bij een uitslaande brand is de tweehonderd jaar oude boerderij van de familie Dam in de Oosterbuurt geheel verwoest.

De boerderij van Jan Dam.
De boerderij van Jan Dam. Oosterbuurt 1 in Castricum. Jan de vader van de latere bewoner Piet staat vooraan achter het hek. Achter hem van links naar rechts Mantje Dam, Catharina Dam van de Park, en de broer van Jan Dam, Piet Dam. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.
De restanten van de boerderij van Piet Dam na de brand in augustus 1997, aan de Oosterbuurt 1, Castricum.
De restanten van de boerderij van Piet Dam na de brand in augustus 1997, aan de Oosterbuurt 1, Castricum.

10 Sprake is van een hittegolf. De Zeeweg wordt enkele uren afgesloten omdat er in de omgeving van het strand geen parkeerplaats meer te vinden is.

15 Dankzij een gezamenlijke inspanning van bank en gemeente heeft Bakkum nu ook een pinautomaat.

September

13 Ter gelegenheid van Open Monumentendag is in de uit 1904 daterende Duinrandschool een tentoonstelling ingericht over de bouwgeschiedenis en is er een expositie van Perspectief. In de Pancratiuskerk wordt orgelspel ten gehore gebracht en zingt Anneke Kraakman.

60 jaar Corso theater 17 september 1997.
60 jaar Corso theater 17 september 1997. Piet en Jenny Bettink. Dorpsstraat 70 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

17 De bioscoop Corso bestaat 60 jaar.

25 Wethouder Lamme opent het appartementengebouw Hendriksveld.

Oktober

4 Feestelijke bijeenkomst van de afdeling Castricum Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

5 Voor de 4e keer wordt het motorsportspektakel Bakkum Beach Cross gehouden.

10 Start van de campagne ‘Veilig Wonen’ van de politie.

De haringkar van Fred de Gans heeft jarenlang aan de Dorpsstraat in Castricum gestaan.
De haringkar van Fred de Gans heeft jarenlang aan de Dorpsstraat in Castricum gestaan. Foto Ger van Geenhuizen. Toegevoegd.

22 De heer Fred de Gans maakt na 25 jaar zijn laatste haring schoon in de bekende haringkar aan de Dorpsstraat/Overtoom.

23 Presentatie van het 20e jaarboekje van de werkgroep Oud-Castricum.

31 Jubileumshow van het koor ‘We Independent’ in De Clinghe. Het koor onder leiding van Leo Prinz heeft 25 jaar bestaan.

November

1 Start van een proefneming met verlaging van het waterpeil in de Castricumse sloten en vijvers. Onderzocht wordt of op die manier de overlast van het hoge grondwater in de bebouwde kom voorkomen kan worden.

3 De gemeenteraad stelt het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) vast. Het plan voorziet onder meer in nieuwbouw van het Bonhoeffer College en uitbreiding van het Jac P. Thijsse College.

Ravage na de brand in het Bonhoeffer college.
Ravage na de brand in het Bonhoeffer college. De brand legt meer dan derde deel van school in de as. Van de centrale hal bleef weinig over. Met stutten moesten de restanten overeind gehouden worden. Pieter Kieftstraat in Castricum, 1998. Foto Ronald Goedheer. Toegevoegd.

7 In totaal 8 lokalen en diverse bergruimten van het Bonhoeffer College zijn door brand verwoest.

11 Het predicaat ‘Kern met Pit’ toegekend aan het buurtcomitĂ© ’t Duintje.

17 De eerste van vier wijkavonden, waarin het gemeentebestuur met de burgers spreekt over alles wat hen bezighoudt.

20 Lezing door Hans van Weenen over bet Castricumse kasteel Kronenburg trekt honderden belangstellenden.

23 Organist de heer J. Boogers ontvangt een pauselijke onderscheiding.

December

11 Voorlichtingsavond in het gemeentehuis over voorgenomen proefboringen naar aardgas voor de kust van Castricum.

Tekening Leo Toepoel gemaakt op de muur van zijn cel.
Tekening Leo Toepoel gemaakt op de muur van zijn cel. Op de muren van de kluisruimte waar ze waren opgesloten, maakte Reyer een tekening van Leo. Van die tekening is na de oorlog een foto gemaakt. De handtekening van Reyer staat er onder en de datum 10 december 1944. Naar later zou blijken is de tekening drie dagen voor hun beider dood gemaakt. Velp, 1944. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

13 In Roozendaal is een monument onthuld op de plaats waar 8 verzetsstrijders, waaronder Leo Toepoel uit Castricum, gefusilleerd werden.

18 Nadat een grote meerderheid van de inwoners van Castricum, Akersloot en Limmen zich voor een fusie van deze drie gemeenten had uitgesproken, spreken ook de raden van Castricum en Limmen zich daar positief over uit. De raad van Akersloot zal later een zelfde besluit nemen.

19 Gedeputeerde mevrouw Van Diepen-Oost opent de tentoonstelling ‘Begraven dorp’ in het bezoekerscentrum De Hoep. De tentoonstelling geeft een indruk van de resultaten van de archeologische opgravingen in de Oosterbuurt.

28 Tot sportman van het jaar is de ultra-lange-afstandloper Ron Teunisse uitgeroepen. Bij de dames werd rugbyster Sascha van Baar winnares en bij de sportploegen de Castricumse Rugbyclub.

29 Mevrouw Antje Beltman – Roest Crollius, bekend onder andere als organisatrice van de bloedafname-avonden van het Rode Kruis, op 64-jarige leeftijd overleden.

31 Woningbeheer Noorderkwartier draagt alle taken van de gefuseerde woningbouwverenigingen St. Joseph en Goed Wonen over aan de nieuwe Woningbouwvereniging Castricum.

C.G. Bakker – van der Wolff
N.A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties