Kroniek 1996 van Castricum (Jaarboek 20 1997 pg 74-76)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 20, pagina 74

Kroniek 1996 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.643 inwoners; 84 meer dan op 1 januari 1995.

4 De gemeentelijke manifestatie C 96 over alle facetten van het wonen in Castricum en daaraan gekoppeld de nieuwjaarsreceptie trekt veel belangstelling.

5 Gladheid en ijzel hebben in Castricum voor problemen gezorgd, maar sneeuw en ijs zorgen ook voor het nodige plezier. Door de aanhoudende vorst is het ijs in de vijvers erg dik geworden en veel vissen zijn door zuurstofgebrek gestorven.

Koningsbosch, de eerste door de NJHC gebouwde jeugdherberg.
Koningsbosch, de eerste door de NJHC gebouwde jeugdherberg. Heereweg 84 in Bakkum, rond 2010. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

8 In de jeugdherberg Koningsbosch zijn tijdelijk twintig jeugdige asielzoekers ondergebracht.

10 Dankzij extra financiële steun van provincie en gemeente kan het archeologisch onderzoek in de Oosterbuurt worden voortgezet. Er wordt belangwekkende informatie over de bewoningsgeschiedenis vergaard.

20 Een wagen van een plaatselijk poeliersbedrijf wordt in brand gestoken. Het blijkt een aanslag te zijn, uit protest tegen dierenleed. De aanslag wordt opgeëist door het Animal Justice Front (AJF).

25 De gemeenteraad besluit de enquĂŞte Castricums Peil eens in de 3 Ă  4 jaar te herhalen. De inwoners blijken redelijk tevreden over de dienstverlening, maar zijn minder te spreken over het gemeentebestuur.

Februari

10 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Culturele Werkgroep Castricum treedt de Dutch Swing College Band op in De Clinghe.

Leden van Het Gilde - stichting Welzijn Castricum - voor locatie 'de Kern', Overtoom 15 in Castricum.
Leden van Het Gilde – stichting Welzijn Castricum – voor locatie ‘de Kern’, Overtoom 15 in Castricum, 10 september 1997. Deze foto is gemaakt naar aanleiding van de 1500ste bemiddeling van Gilde Castricum. Het Gilde stelt de kennis en ervaring die mensen in hun leven hebben vergaard beschikbaar aan belangstellenden. Van links naar rechts Tineke Moll-Twisk, Pim Mulder, Dik Ruffle en Ingeborg Schouten. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

14 Het Gilde Castricum heeft deze maand de duizendste hulpvrager aan een deskundige vrijwilliger geholpen.

Maart

12 Het Castricumse brandweerkorps wint de jaarlijkse hulpverleningswedstrijd van de regio Zuid- en Midden Kennemerland.

17 De Castricumse Oratoriumvereniging geeft een indrukwekkende uitvoering van de Mattheus Passion.

Het Rinkelven aan de Rooseveltlaan in Castricum, 1999.
Het Rinkelven aan de Rooseveltlaan in Castricum, 1999. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 De basisschool Het Rinkelven verdwijnt als laatste school van de protestants christelijke richting. De ouderraad verrast het schoolteam met een verwendag.

April

4 Het Corso-theater heropent zijn deuren met een compleet nieuw interieur.

Interieurfoto van bioscoop Corso.
Interieurfoto van bioscoop Corso. Dorpsstraat 70 in Castricum, 23 juni 1999. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

10 De gemeente Castricum moet van de Raad van State de zogenaamde ’30 km zones’ in de Prinses Beatrixstraat, de Van Oldenbarneveldweg en de Bakkummerstraat weer ongedaan maken.

13 Wethouder Postma opent de buurttuin aan de Prof. van der Scheerlaan. Het project is een initiatief van bet buurtcomitĂ© ’t Duintje.

20 Start van een Culturele Manifestatie in sporthal ‘De Bloemen’ waaraan medewerking wordt verleend door honderden deelnemers.

23 Het nieuwe VVV – ANWB kantoor in de Dorpsstraat wordt geopend door burgemeester Schouwenaar en ANWB-hoofddirecteur Nouwen.

27 Een groep Castricummers vertrekt naar BalatonfĂĽred in het kader van de jumelage met deze gemeente.

Mei

8 De heer C. Koppes groepscommandant van de rijkspolitie in Castricum neemt na 2,5 jaar afscheid van zijn standplaats. Zijn vertrek is het gevolg van de samenvoeging van de politieteams van Heemskerk, Uitgeest en Castricum.

9 De vijf welzijnsorganisaties voor ouderen in de IJmond hebben een overeenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking.

Juni

5 In het kader van de Nationale Straatspeeldag wordt de Oranjelaan afgesloten voor het verkeer.

6 Gewapende overval op de ABN-Amrobank aan de Dorpsstraat; de daders verdwijnen met een onbekend geldbedrag.

10 Het algemeen bestuur van het gewest IJmond stemt in met een nieuwe opzet. De belangrijkste wijziging is dat het orgaan voortaan een meer dienstverlenend orgaan in plaats van een sturend orgaan is.

10 Wethouder Lamme en gedeputeerde Tielrooij openen het natuur- en landschapspark Hendriksveld, dat een overgangszone vormt tussen de wijk Albert’s Hoeve en de Castricummer polder.

12 De heer E.J. Kortenoever, medewerker van het PWN, oprichter van het duinmuseum De Hoep en bekend bij velen als kenner van de flora en fauna, is in zijn woonplaats Heemskerk op 82-jarige leeftijd overleden.

17 Provinciale Staten besluiten tot een onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerking dan wel samenvoeging van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Opening van de Thuiszorg IJmond in Geesterhage.
Opening van de Thuiszorg IJmond in Geesterhage, Geesterduinweg in Castricum, 1995. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

20 De verzorgingshuizen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Thuiszorg IJmond, zodat er geen gaten meer vallen in het aanbod van de hulpverlening.


Jaarboek 20, pagina 75

22 De zeebotenvereniging De Salamander wordt Nederlands kampioen kleinbootvissen.

Het bestuur van de Zeehengelvereniging De Salamander.
Het bestuur van de Zeehengelvereniging De Salamander. Van links naar rechts M.Reijders, W.Schut, A.Veldt en P.Ooms. De 27e februari was een gedenkwaardige dag op deze dag vond de oprichting plaats van Zeebotenvereniging De Salamander. In de begin periode moesten ze zich behelpen met een klein vissersbootje van 3,60 meter. Het gebeurde dan ook regelmatig dat het bootje speelbal werd van de woeste zee. Dit leverde menig nat pak op. Castricum aan Zee, 1993. Foto Kees Blokker. Toegevoegd.

24 De ‘rijdende rechter’ heeft in het gelijknamige tv-programma gesteld dat het leeftijdscriterium voor woningtoewijzing in de IJmond in strijd is met de grondwet; dit naar aanleiding van een door een Castricumse ingezetene aangespannen zaak. Deze uitleg wordt tot nu toe niet gevolgd in de echte rechtszalen.

Juli

16 De reddingsbrigade heeft op zee een catamaran met bemanning in veiligheid gebracht. Het schip was ongeveer een kilometer voor de kust omgeslagen.

27 De gemeente Castricum blijkt een van de goedkoopste gemeenten van het land te zijn. Slechts vier gemeenten in Nederland zijn nog goedkoper.

Jos van Beest, musicus.
Jos van Beest, musicus. Bekend van trio Jos van Beest samen met Marielle Koeman en van Jazz op Bakkum bij hotel Borst. Als pianist is hij regelmatig op uitnodiging te zien en te horen in clubs en op festivals in West Europa. Ook met zeer grote regelmaat concerteert hij in de grote vooraanstaande concertzalen van Japan, waar hij een enorme populariteit geniet en als pianist zeer geliefd is. Foto Sascha van Esdonk Produkties. Toegevoegd.

28 In de dorpskom wordt een jazz en bluesfestival gehouden. Ook is er een show van motoren.

Augustus

4 Topdrukte op het strand door het extra mooie zomerweer.

5 In de nacht van 5 op 6 augustus ontsnapt Johanna’s Hof aan een ramp. Een brand in de naast gelegen paardenstal wordt net op tijd ontdekt.

18 De handbalvereniging CSV organiseert een groot toernooi waaraan door 78 teams van 25 verenigingen wordt deelgenomen.

Bij de opening op 22 augustus 1996 van de nieuwe ontmoetingsruimte in de Tuin van Rommel.
Bij de opening op 22 augustus 1996 van de nieuwe ontmoetingsruimte in de Tuin van Rommel.

22 Een nieuwe ontmoetingsruimte in de Tuin van Rommel wordt feestelijk geopend.

28 Een nieuwe Jeugd- en Techniekclub (JET) voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar is van start gegaan.

September

11 Informatiemarkt voor ouderen in Geesterhage georganiseerd door de Stichting Dienstverlening Ouderen Castricum.

14 Ter gelegenheid van de Open Monumentendag zijn de Nederlands hervormde kerk, de St. Pancratiuskerk, het museum van Duin en Bosch en de werkruimte van Oud-Castricum geopend.

20 Officiële bijeenkomst in verband met de oprichting van een stichting tot behoud van de oude dorpskerk. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt de heer F. van der Zande een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Nederlands hervormde kerk.

21 Afsluiting jubileumactiviteiten Culturele Werkgroep Castricum met een lezing van Kees van Kooten.

et strandplateau. Zeeweg, Castricum aan Zee, 1999.
Het strandplateau. Zeeweg, Castricum aan Zee, 1999. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 De gemeenteraad besluit tot aankoop van het strandplateau van de provincie.

27 Nieuwe gevelsteen in het dorpshuis De Kern onthuld door wethouder Van Hemert.

27 Van de geplande feestelijke heropening van de gerenoveerde Heereweg wordt afgezien, in verband met een vliegramp op 25 september waarbij 23 medewerkers van de provincie om het leven zijn gekomen. (Red: Een Dakota DC-3 stortte in de Waddenzee neer.)

Oktober

7 Start van een feestweek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Bonhoeffer College.

14 Jan Rozing, bekend uit het plaatselijk en regionaal verzet in de Tweede Wereldoorlog overlijdt op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Zaltbommel.

Dijkman Kaas, Kramersweg 7 in Castricum, rond 1970.
Dijkman Kaas, Kramersweg 7 in Castricum, rond 1970. Dit gebouw, gebouwd in 1952, was oorspronkelijk een veiling. Door inkrimping van de tuingronden werd besloten de veiling te sluiten en in 1970 kocht Dijkman Kaas dit pand. Later heeft Dijkman Kaas het gebouw verkocht aan Kaptein Kaas, die het gebouw verbouwde voor een kaaspakhuis. Sinds 2016 staat het gebouw leeg. Foto G. van Geenhuizen. Toegevoegd.

31 Presentatie van het 19e jaarboekje in het voormalige veilinggebouw thans kaaspakhuis Dijkman. Aan de heer Cor de Bakker, die veel materiaal heeft aangeleverd voor het hoofdartikel over de geschiedenis van de Castricumse veiling, wordt het eerste exemplaar overhandigd.

November

1 De oudste bewoner van De Santmark mevrouw A. van Dijk-Lemstra verricht de officiële heropening van zorgcentrum De Santmark.

Zicht op de westelijke gevel van de serviceflat Sans Souci.
Zicht op de westelijke gevel van de serviceflat Sans Souci. C.F. Smeetslaan in Castricum, rond 2000. De terrasflat links is de rechterhoek van de Ambassadeur. De foto is genomen vanaf de kleine parkeerplaats aan de C.F.Smeetslaan. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

8 Receptie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de verzorgingsflat Sans Souci.

9 Opening van het nieuwe politiebureau aan de Eerste Groenelaan door korpschef Straver.

9 Volksdans dag ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Igram.

10 Klederdrachtenshow van de organisatie voor migranten ‘Micas’ in de Maranathakerk.

14 Het nieuwe fotoboek, samengesteld door de Werkgroep Oud-Castricum, wordt op de donateursavond gepresenteerd.

15 Werkbezoek van de Commissaris van de Koningin aan Castricum. Hij bezoekt onder andere De Santmark en de Tuin van Rommel.

16 Ontvangst van Sint Nicolaas in Castricum. De heer Theo van der Himst wordt onderscheiden met een gouden speld, omdat bij dit jaar voor de 25e keer de honneurs heeft waargenomen.

19 Na lange procedures wordt de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van het bedrijfscomplex van Uniekaas Dijkman.

23 Open dag in het vernieuwde sociaal-cultureel centrum Geesterhage.

25 De woningbouwvereniging Castricum, tot stand gekomen door fusie van de woningbouwverenigingen ‘Goed Wonen’ en ‘St. Jozeph’, houdt de eerste algemene ledenvergadering.

December

3 Opening van een nieuw dienstgebouw op de begraafplaats Onderlangs.

6 Huldiging van de Castricumse vrijwilligers ter gelegenheid van de internationale vrijwilligersdag.

Openbare lagere school De Klimop aan de Henri Dunantsingel 156 in Castricum.
Openbare lagere school De Klimop aan de Henri Dunantsingel 156 in Castricum, 18 november 1998. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

7 Tweede locatie voor naschoolse opvang geopend in het schoolgebouw van De Klimop.

12 Ondertekening van een contract tussen gemeente en de Cramer Tervoort Groep voor de uitvoering van een service-taxidienst ingaande 1 januari 1997.


Jaarboek 20, pagina 76

18 De gemeenteraad bes1uit voorlopig tot handhaving van tweerichtingsverkeer in de Dorpsstraat en het treffen van een aantal verkeersmaatregelen.

18 De gemeenteraad besluit een reeds met toestemming van het gemeentebestuur geopend cafetaria aan de Dorpsstraat alsnog te doen sluiten, omdat het betreffende pand geen horecabestemming heeft.

20 De heer G.W. te Boekhorst neemt afscheid als bedrijfsleider van de Clinghe.

Creativiteitscentrum Cras aan de Willem de Zwijgerlaan in Castricum.
Creativiteitscentrum Cras aan de Willem de Zwijgerlaan in Castricum. Nadat de school over was werd het gebouw gebruikt voor meerdere doeleinden. Zo zat er heel veel creativiteit en muziek. Ook radio 105 is hier begonnen met zijn uitzendingen. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 Mats Marcker, aanvoerder van de Castricumse Rugbyclub, wordt gekozen tot sportman van het jaar. Sportvrouw wordt Tessa de Bree en sportploeg het 1e handbalteam van CSV. De organisatie was in handen van Radio 105.

C.G. Bakker – van der Wolff
N.A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties