Kroniek 1995 van Castricum (Jaarboek 19 1996 pg 62-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 19, pagina 62

Kroniek 1995 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.559 inwoners; 114 minder dan op 1 januari 1994.

Marktmeester J.Admiraal op de markt.
Marktmeester J.Admiraal op de markt. 22 jaar marktmeesterschap is iets waar hij zijn schouders bij ophaalt maar reden genoeg voor de kooplui van de markt om officieel afscheid te nemen in café De Stiefel. Foto Kees Blokker. Toegevoegd.

6 De marktkooplieden nemen afscheid van marktmeester Jan Admiraal. Zijn opvolger is Gerard Kabel.

6 Terwijl in de hele IJmond de kerstboomverbranding uit milieu-overwegingen is afgeschaft, wordt in Castricum de traditie in ere gehouden.

13 Officiële ingebruikneming van het uitgebreide kantoor aan de Cieweg van Woningbeheer Noorderkwartier, de gezamenlijke beheersorganisatie van de twee Castricumse woningbouwverenigingen.

14 Cees Brugman viert zijn 25-jarig jubileum als directeur van de Stichting Kunstzinnige Vorming Castricum.

18 Het Rode Kruis, afdeling Castricum bestaat 60 jaar.

25 Leden van de Castricumse Reddingsbrigade bieden hulp in Limburg, waar als gevolg van de hoge waterstand van de Maas overstromingen plaatsvinden.

26 De heer Cees de Ruijter neemt na 20 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Februari

10 De Agrarische School in Castricum neemt een door de veiling Aalsmeer geschonken veilingklok in gebruik.

11 Receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer. Ondercommandant C.P. van der Laan ontvangt in verband met zijn afscheid een koninklijke onderscheiding.

Hevige wateroverlast in de Van Ginhovenstraat.
Hevige wateroverlast in de Van Ginhovenstraat. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

21 Informatieavond van Castricum Actief over de wateroverlast. Onder de inwoners van Castricum is grote ongerustheid ontstaan over de hoge grondwaterstand.

25 Opnieuw is de carnavalsvereniging erin geslaagd een optocht te organiseren.

Maart

7 Een Tracing Centrum van het Rode Kruis voor de regio’s Midden- en Noord-Kennemerland is geopend. Het centrum helpt bij het herstellen van contacten tussen vluchtelingen uit oorlogsgebieden en hun verwanten.

10 Met de ondertekening van een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de Exploitatie Maatschappij Egmond (EME) kan met de deelplannen E en F in de wijk Albert’s Hoeve worden begonnen.

13 Provinciale Staten verklaren de bezwaren van de IJmond-gemeenten tegen eventuele uittreding van Castricum uit het gewest ongegrond.

18 Een kleine delegatie uit Balatonfüred onder leiding van burgemeester Laszlo Szalay op bezoek in Castricum.

Wateroverlast op de Brink.
Wateroverlast op de Brink, 1995. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

21 Gemeenten, provincie en PWN zullen een studie naar de wateroverlast onder de woningen laten verrichten. Een aantal parkeerterreinen in het duingebied wordt als gevolg van de wateroverlast afgesloten.

28 Radio Continu Castricum start zijn uitzendingen vanuit gebouw Toonbeeld van de S.K.V.C.

30 Na een emotionele discussie, die vele maanden in beslag heeft genomen, besluit de gemeenteraad de openbare basisschool De Duinrand per 1 augustus op te heffen en te fuseren met De Sokkerwei.

30 Verzetsvrouw Gesina Veldt (tante Sientje) wordt geëerd door haar naam te verbinden aan een nieuw aan te leggen straat.

April

8 De grootscheepse renovatieklus van de duplexwoningen aan de Poelven is afgerond.

18 Vacatures van bet arbeidsbureau zijn voortaan ook in het gemeentebuis te raadplegen.

20 De heer C.G. Dijkman scheidend directeur van Uniekaas Dijkman BV is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

21 De heer W. Steeman, secretaris van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum en docent aan het Bonhoeffer College, geeft aldaar een lezing over Castricum in de oorlogsjaren.

De feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van de wereldwinkel op 22 april 1995.
De feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van de wereldwinkel op 22 april 1995 werd opgeluisterd door Emergo. C.F. Smeetslaan in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

22 Viering van het 25-jarig bestaan van de Wereldwinkel.

22 Viering van het 25-jarig jubileum van de Lions club Castricum/Heemskerk.

27 Wethouder J.M. Postma en de heer T.A.J. Rouwhorst worden in ’t zonnetje gezet vanwege hun 12-jarig raadslidmaatschap.

30 Ter gelegenheid van Koninginnedag ontvangen mevrouw H. v. Arkel-Wynne, mevrouw M. van Maldegem-De Die en de heren F. Schreuder, J. Zijlstra, G. Meijne en H. Marcker, N. Woudt en J. Peppelman een koninklijke onderscheiding.

Mei

4 De eerste Woningkrant verschijnt in de IJmond. Voortaan moeten woningzoekenden reageren op het aanbod aan huurwoningen in deze krant.

Burgemeester Schouwenaar helpt mee en geeft een officieel tintje aan het planten van een vrijheidsboom.
Burgemeester Schouwenaar helpt mee en geeft een officieel tintje aan het planten van een vrijheidsboom (bevrijdingsboom) op het plantsoentje hoek Wilhelminalaan-Dorpsstraat in Castricum. Foto Henk Honing. Toegevoegd.

5 Ter gelegenheid van de viering van de bevrijding wordt een bijzondere herdenkingsdienst gehouden in de Pancratiuskerk. Burgemeester Schouwenaar en de heer G. van Weel planten een vrijheidsboom. In de Nederlands hervormde kerk opent de burgemeester een grote tentoonstelling van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. De festiviteiten op Bevrijdingsdag worden afgesloten met een vuurwerk.


Jaarboek 19, pagina 63

12 Officiële overdracht van een kunstwerk van Bart Drolenga op het Raadhuisplein.

Het kunstwerk op het Raadhuisplein in Castricum.
Het kunstwerk op het Raadhuisplein in Castricum werd op 12-05-1995 onthuld. De maker van het kunstwerk met de naam Parabool is Bart Drolenga. Het is opgebouwd uit ronde stalen elementen afgerond met een halve bol fungerend als waterreservoir. Door draaiing van de bol vloeit water langs het kunstwerk, symbolisch voortgezet in de gecirkelde bestrating. Het kunstwerk is bron van water en licht. Het water bleek een probleem op te leveren. Het maakte veel geluid en de mensen op hun balkon hadden daar veel last van. Daarnaast verdween er bij wind het nodige water en dat moest dan worden aangevuld. Ze hadden de toevoer echter aangesloten op het waterleidingnetwerk van het gemeentehuis. Als er water werd toegevoegd vroeg dat zoveel waterdruk dat ze in het gemeentehuis de WC niet konden doortrekken. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

15 Castricum maakt bij wijze van experiment kennis met het instituut dorpswacht. Er zijn vijf dorpswachten aangesteld.

17 De heer A. Lamme, die onder andere 14 jaar voorzitter was van bet bibliotheekbestuur, wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

19 Opening van de nieuwe dagkliniek Marelsdal van het ziekenhuis Duin en Bosch.

28 De 11-jarige Willem Prins is winnaar geworden van een tekenwedstrijd in het thema van de vrede uitgeschreven door de Nationale Lions serviceclub en ontvangt zijn prijs uit handen van de minister van Verkeer en Waterstaat A. Jorritsma.

Juni

16 Vanwege zijn verdiensten voor het sociaal werkvoorzieningsschap De Tunnel wordt de heer K. Groenewoud koninklijk onderscheiden.

25 Bijna 1.000 deelnemers aan het Bakkum Beach Volleybaltoernooi.

Juli

3 Start van het Van Keeken tennistoernooi van de TC Bakkum.

12 Hotel Kornman heropent onder de naam Restaurant Civan.

Het bezoekerscentrum de Hoep stond in 1995 aan de Zeeweg links van de oprit naar de parkeerplaats van de camping en werd ook wel het Weg Wijs Museum genoemd.
Het bezoekerscentrum de Hoep stond in 1995 aan de Zeeweg links van de oprit naar de parkeerplaats van de camping en werd ook wel het Weg Wijs Museum genoemd. Het was het levenswerk van E.J. Kortenoever, die veel lezingen gaf, excursies in de duinen leidde en jaarlijks een paddenstoelententoonstelling organiseerde. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

22 Het bezoekerscentrum De Hoep ontvangt de honderdduizendste bezoeker.

28 Een laag overkomende hete luchtballon veroorzaakt grote opwinding in het dorp. Politie, brandweer en ambulance worden gealarmeerd, maar het loopt allemaal goed af.

29 De heer C.M. Hageman wordt koninklijk onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap.

Augustus

1 In Bakkum wordt bet natuurproject ‘de Hooge Weide’ met subsidie van de provincie Noord-Holland door de heer J. de Ruijter ontwikkeld.

Natuurontwikkelingsproject Hooge Weide.
Bomen worden verwijderd: ze groeien in het afwateringskanaal naast de Zeeweg. Die afwatering heet het Koningskanaal. Het water kan dan weer ongestoord stromen naar de rotonde. Daar gaat het onder de weg door naar het land van het natuurontwikkelingsproject Hooge Weide. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

13 De NZH onderhoudt de dienst met het strand met een gedeeltelijk open bus, wat goed van pas komt in de tropisch hete zomer.

24 Sfeervol zomeravond-concert in de Tuin van Rommel.

26 Viering 50-jarig bestaan van de Scoutinggroep St. Wilfried.

27 Een klas van de rooms-katholieke basisschool Cunera heeft voorlopig onderdak gevonden in het cursuscentrum ‘De Plaats’, nu de school door opheffing van de Duinrandschool te klein is geworden om alle leerlingen te herbergen.

September

9 Receptie ter gelegenheid van de heropening van de bibliotheek na een ingrijpende verbouwing en herinrichting.

23 Start van de grootse viering van het 75-jarig bestaan van de Augustinusschool.

De Betlehemkerk uit Geesterhage werd ondergebracht bij de Pancratiuskerk.
Geesterhage werd gebouwd in 1975. De rooms-katholieke Bethlehemkerk was er in ondergebracht alsmede de bibliotheek (links op de foto). In 1985 werd het pand verbouwd. De Betlehemkerk werd ondergebracht bij de Pancratiuskerk. In 1995 kwam thuiszorg IJmond in het pand. In 2017 werd het geheel verbouwde pand geopend. Het heeft nu een culturele bestemming. Foto G. Van Geenhuizen. Toegevoegd.

24 Voor het laatst wordt in Geesterhage de mis gevierd. Geesterhage wordt een sociaal-cultureel centrum.

27 Vanwege zijn maatschappelijke activiteiten, onder andere voorzitter van het Rode Kruis Castricum, wordt de heer B.W. Wagenaar koninklijk onderscheiden.

28 Bewoners van de Cieweg en Het Strengh bieden de gemeenteraad driehonderd handtekeningen aan van tegenstanders van een mogelijke uitvalsweg tussen Het Strengh en de Beverwijkerstraatweg. De gemeenteraad besluit nog twee varianten te laten onderzoeken.

Oktober

1 Als predikant van de gereformeerde kerk wordt dominee J . Tulp bevestigd.

1 De Betlehem parochie en de Pancratius parochie gaan op in de Parochiegemeenschap Castricum met als kerkgebouw de Pancratiuskerk.

6 Concert van bet Toonbeeld koor dat deze maand ook een aantal concerten in Israël zal geven.

De onthulling van de vriendschapsbank.
De onthulling van de vriendschapsbank. Op de onderste rand van de bank staan de wapens van beide gemeenten en op bovenste rand staat zowel een Hongaarse als Nederlandse tekst. Torenstraat in Castricum, 1994. Foto Dagblad Kennemerland. Toegevoegd.

8 Delegatie uit Balatonfüred bezoekt Castricum in het kader van de jumelage.

9 In het bijzijn van de Hongaarse gasten wordt het naambordje van het Balatonfüred plein onthuld.

12 Opening van het uitgebreide winkelcentrum Geesterduin. Tegelijkertijd wordt bekend dat de onderhandelingen over winkeluitbreiding in de oude dorpskern (plan Matser) zijn afgebroken.

13 Opening van het nieuw gebouw van Thuiszorg IJmond, Stichting Dienstverlening Ouderen Castricum en Algemeen Maatschappelijk Werk, dat verrezen is tussen de bibliotheek en Geesterhage.

17 Bij een opgraving nabij de Rietkamp in samenwerking met de werkgroep Oud-Castricum, heeft de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek het complete skelet van een jonge vrouw uit de Romeinse tijd gevonden. Om de hals werd een ketting met kralen van gouddruppels aangetroffen. De opgravingen worden nog enige maanden voortgezet.

22 Afscheid van de heren K.W. Koster en C.D. Liefting, respectievelijk directeur en leerkracht van de Sokkerwei.

23 Het rustieke Duinmeer van Bakkum is tijdelijk drooggelegd in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Brandweercommandant J. Hartog (rechts) ontvangt op 26 oktober 1995 het eerste exemplaar van het 18e jaarboekje uit handen van voorzitter S.P.A . Zuurbier van 'Oud-Castricum'. In dit boekje wordt tweehonderd jaar brandweergeschiedenis beschreven.
Brandweercommandant J. Hartog (rechts) ontvangt op 26 oktober 1995 het eerste exemplaar van het 18e jaarboekje uit handen van voorzitter S.P.A . Zuurbier van ‘Oud-Castricum’. In dit boekje wordt tweehonderd jaar brandweergeschiedenis beschreven.

26 Het achttiende jaarboekje, gewijd aan de geschiedenis van de plaatselijke brandweer wordt overhandigd aan de commandant van de brandweer Jaap Hartog.


Jaarboek 19, pagina 64

November

4 De eerste steen is gelegd voor de bouw van een nieuwe kleedaccommodatie van de korfbalvereniging Helios.

10 De commissaris van de koningin J. van Kemenade opent het nieuwe gebouw van het Jac. P. Thijsse College. De naam van wethouder J. Postma wordt verbonden aan de bestuurskamer in de nieuwe school, die bijna 1.400 leerlingen telt.

Motorcrosswedstrijden op het strand van  Castricum aan Zee.
Motorcrosswedstrijden op het strand van Castricum aan Zee. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

12 Een motorcross op het strand onder de naam Bakkum Beach Cross is zodanig succesvol verlopen. dat er een jaarlijks evenement van gemaakt zal worden.

17 Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het PWN is er een boek verschenen onder de titel ‘Bewogen Kustlandschap’.

20 Vrijmetselaarsloge Branding viert het 20-jarig bestaan. Door burgemeester Schouwenaar wordt een gedenkteken aan het Schubertplantsoen onthuld.

30 De gemeenteraad stelt een subsidieregeling vast ter stimulering van herstel en restauratie van beeldbepalende panden en andere objecten.

December

4 Uit de resultaten van een grote enquête onder de inwoners van Castricum blijkt dat er redelijke tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente bestaat. De vele verkeersdrempels en hondenpoep wekken ergernis op.

5 Op het strand is een maanvis aangespoeld. De vis komt normaal alleen in oceanen voor.

7 De Internationale Vrijwilligersdag is door de Vrijwilligers Centrale Castricum met een gevarieerd programma gevierd.

De Maranathakerk.
De Maranathakerk met de uitbouw aan de westzijde. Prins Hendrikstraat 1 in Castricum, 1989. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

16 Het eerste exemplaar van een jubileumboek ter ere van het 40-jarig bestaan van de Maranathakerk is door Willem van Doorn en Bram Kuperus aan de voorzitter van de kerkenraad overhandigd.

20 De gemeenteraad besluit het oude raadhuis aan de Dorpsstraat te verkopen aan de Stichting Noordhollands Landschap. Verder wordt besloten uit financiële en landschappelijke overwegingen geen nieuwe uitvalsweg te realiseren.

20 Kerstconcert van de Poolse Nachtegalen in de Pancratiuskerk.

C.G. Bakker-van der Wolff
N.A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties