Kroniek 1993 van Castricum (Jaarboek 17 1994 pg 63-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 17, pagina 63

Kroniek 1993 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.541 inwoners, 159 meer dan op 1 januari 1992.

16 Het nieuwe gebouw van de tweedehands goederen winkel van de stichting ‘Castricum helpt Muttathara’ officieel geopend.

25 Wethouder De Wolf opent de reeks van activiteiten in het kader van het Europees Jaar van de Ouderen.

Villa Doornduyn na de brand in 1993 aan de Duinweg 2 in Castricum.
Villa Doornduyn na de brand in 1993 aan de Duinweg 2 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

30 Een uitslaande brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag de villa Doornduyn aan de Duinweg in de as gelegd.

Februari

18 Mevrouw C.G. Bakker-van der Wolff opent in het bezoekerscentrum De Hoep de tentoonstelling ‘Castricum en zijn bewoners’ van de werkgroep Oud-Castricum.

De orde van de luie Bul van de Carnavalsvereniging De Windtrappers,.
De orde van de luie Bul van de Carnavalsvereniging De Windtrappers, 1989 met P.Q. van Daalen. Foto van Kees Blokker. Toegevoegd.

21 Jaarlijkse Carnavalsoptocht met vier fanfarekorpsen en zeven praalwagens. Jan Groenland en de leden van de werkgroep Oud-Castricum, Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld, werden onderscheiden in de Orde van de Luie Bul.

25 De gemeenteraad besluit meer aandacht te gaan besteden aan toeristisch-recreatieve voorzieningen in Castricum.

Maart

8 Presentatie van het nieuwe boek ‘de Pijnvogel’ van plaats genoot Peter Pollet.

15 Jonge zeehond op het strand gevonden en afgevoerd naar zeehondenopvangcentrum in Pieterburen.

Zeebotenvereniging De Salamander moest zich in de begin periode met een klein vissersbootje van 3,60 meter.
Zeebotenvereniging De Salamander moest zich in de begin periode met een klein vissersbootje van 3,60 meter. Foto Kees Blokker. Toegevoegd.

20 De botenvereniging De Salamander bestaat 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een nationale zeehengelwedstrijd georganiseerd.

25 De gemeenteraad besluit de realisering van een milieu-natuurtuin op het terrein bekend als de ‘Tuin van Rommel’ financieel te steunen.

28 De oude veilingklok van de bloemenveiling Aalsmeer is aan de Agrarische school geschonken en wordt daar weer ‘bedrijfsklaar’ opgehangen.

31 Het jeugdteam van de schaakvereniging Castricum sleept in de categorie tot en met 20 jaar de nationale titel in de wacht.

April

6 Klaas en Bep Ulder nemen afscheid als exploitanten van het strandpaviljoen ‘Albatros’.

12 De politie vangt in de wijk Molendijk een vos, die voorzien is van een zendertje. Steeds meer klachten worden vernomen over de overlast van vossen.

13 Groep van 60 personen uit BalatonfĂĽred door de Stichting Jumelage en de gastgezinnen hartelijk ontvangen. Tot 18 april wordt een uitgebreid programma afgewerkt.

18 De heer P. Alkemade ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor zijn vele werk ten behoeve van de parochie Maria ten Hemelopneming.

Het spirituele centrum van de Stichting Jan 17.
Het spirituele centrum van de Stichting Jan 17 aan de Noorderstraat in Bakkum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 Bij de monastieke academie ‘Jan 17’, gevestigd in de oude boerderij Zeeveld, zijn door scoutinggroepen 190 bomen geplant.

22 De heer A. Dijkstra treedt af als voorzitter van het stichtingsbestuur van het zwembad.

24 De oudste inwoonster van Castricum mevrouw Nieuwkoop-Druif is 102 jaar geworden.

25 Grote kunstveiling van de Stichting Castricum-Zawite heeft, mede dankzij de medewerking van Frans van Dusschoten als veilingmeester, 11.000 gulden opgebracht.

29 Ter gelegenheid van Koninginnedag werden ir. W.J.A. Hoenselaar, ir. F. Hollander en B. Castricum koninklijk onderscheiden.

30 In het jongerencentrum De Bakkerij is De Nacht van het Nederlandstalige Lied een succes geworden.

Mei

2 Burgemeester Schouwenaar heeft 3.273 handtekeningen in ontvangst genomen, die het resultaat zijn van een actie van de Bakkumse ondernemers tegen voornemens van de gemeente om de toegang tot Bakkum af te sluiten voor verkeer vanaf de Zeeweg.

De Kramersweg met het kaaspakhuis van Uniekaas in het oude veilinggebouw.
De Kramersweg met het kaaspakhuis van Uniekaas in het oude veilinggebouw. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

8 Open dag ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Dijkman-Uniekaas.

15 Oud-wethouder Abraham Kooiman op 83-jarige leeftijd overleden.

16 Met de opening van de post van de Castricumse Reddingsbrigade door Klaas Ulder is het strandseizoen officieel begonnen.

26 Voorzitter B .W. Wagenaar en secretaris A. van Elst nemen afscheid van het afdelingsbestuur van het Rode Kruis.

Juni

1 In het Jongerencentrum De Bakkerij is vanaf heden het gebruik en de handel in drugs verboden.

De 21 kinderen van groep vier van de Cuneraschool, stapten in optocht naar het cursuscentrum De Plaats, dat de school als noodopvang kreeg aangeboden.
De 21 kinderen van groep vier van de Cuneraschool stapten in optocht naar het cursuscentrum De Plaats, dat de school als noodopvang kreeg aangeboden. Foto Ronald Goedheer. Toegevoegd.

12 Cursuscentrum De Plaats in Bakkum feestelijk geopend.

17 Ruim 2000 deelnemers aan de 50e avond-vierdaagse feestelijk ingehaald.


Jaarboek 17, pagina 64

21 De heer T.P. Buitenwerf wordt ter gelegenheid van het afscheid van zijn werkgever Radio Holland koninklijk onderscheiden.

22 Op basis van een woningbehoefte onderzoek is het gemeentelijke bouwprogramma opnieuw bezien. Het bouwtempo van zo’n 100 woningen per jaar wordt gehandhaafd. In 2005 zal het laatste uitbreidingsplan Albert’s Hoeve geheel zijn volgebouwd.

Park Noordend aan de bloemen bij het Jac. P. Thijsse college.
Park Noordend aan de bloemen bij het Jac. P. Thijsse college. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

24 De raad besluit het nieuwe Jac.P. Thijsse College op een van de velden van het sportpark Noordend te laten bouwen.

28 Een groep van 12 protestantse en 12 katholieke jongeren uit Noord-Ierland is drie weken te gast in Castricum.

Juli

8 Vijf bewoners van de woonvorm voor lichamelijk gehandicapten Klaverland zijn er in geslaagd de afstand Castricum-Brugge per fiets af te leggen.

Optreden van de 'Joseph LAM Jazzband' in de Burgemeester Mooijstraat te Castricum.
Optreden van de ‘Joseph LAM Jazzband’ in de Burgemeester Mooijstraat te Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

24 Jazz-weekend in Castricum.

Augustus

it huis is volgens zeggen het café van Bet van Floor, ook wel café 'Het Haasje' geweest.
Hier is op 6 oktober 1799 tijdens de Slag bij Castricum Neeltje Groentjes doodgeschoten. Dit huis is volgens zeggen het cafĂ© van Bet van Floor, ook wel cafĂ© ‘Het Haasje‘ geweest. Daarvoor zou de familie Groentjes er gewoond hebben. Heereweg 8 in Bakkum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

10 Een van de oudste huizen van Castricum, het voormalige cafe ’t Haasje aan de Heereweg, waar Neeltje Groentjes tijdens de Slag bij Castricum werd doodgeschoten, wordt helaas afgebroken.

September

4 Op zijn 70e verjaardag ontving de heer M. Marcker een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de Castricumse rugbyclub.

9 Kleine windhoos op het strand van Castricum waargenomen.

10 De rooms-katholieke basisscholen Molenweid en De Hoeksteen gaan samen onder de nieuwe naam De Toermalijn.

13 Mevrouw Smeets-Koot, weduwe van oud-burgemeester Smeets overleden.

22 Een patiënt van het ziekenhuis Duin en Bosch om het leven gebracht.

23 Mevrouw M. Postelmans-Blankemeijer neemt ontslag als lid van de gemeenteraad.

Bouw van het nieuwe bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Bakkum.
Bouw van het nieuwe bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Bakkum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

30 Start van de bouw van het nieuwe PWN-bezoekerscentrum De Hoep in Bakkum.

Oktober

Uitzicht over het latere Bakkerspleintje.
Uitzicht over het latere Bakkerspleintje. De foto is genomen in 1935 vanaf de oude Dorpskerk. Op de voorgrond de Rustende Jager. Rechts de PernĂ©straat en links de Geelvinckstraat. De Henry Schuitstraat moet nog bebouwd worden. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

5 De Winkeliersvereniging Castricum Centrum presenteert een plan tot uitbreiding van het winkelgebied op het Bakkerspleintje. Bewonersgroepen verzetten zich tegen de omvang van de gedachte uitbreiding.

5 Het politiek vormingsinstituut M50 organiseert samen met de gemeente het project ‘Wegwijs op het gemeentehuis‘. Ruim zestig leerlingen van het Jac.P. Thijsse College oefenen in politieke besluitvorming.

5 De heer A. Dijkstra, oud-voorzitter van het bestuur van het zwembad, oprichter en ere-lid van Aquafit, overleden.

8 Informatiesysteem LOKET in de bibliotheek in gebruik genomen.

29 Wethouder P. de Wolf neemt een verkeersnota in ontvangst, die is opgesteld door zeven organisaties van Castricumse ondernemers en middenstanders, de Vereniging Castricum Veilig en Veilig Verkeer Nederland. Hierin wordt aanleg van een ringweg bepleit.

November

4 Mevrouw Hoogendijk-van Leeuwen, mede-oprichtster van de woongemeenschap ‘Op de Kordewagen’, overleden.

12 Op informele wijze heeft de heer Hans Schwartz afscheid genomen als directeur van de Duinrandschool. Hij wordt voorlichter van de gemeente Castricum.

Het Fanfare orkest Emergo bij de vroegere ingang van het gemeentehuis.
Het Fanfare orkest Emergo bij de vroegere ingang van het gemeentehuis, Raadhuisplein in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 Alle 45 leden van Castricums fanfare hebben een gemeente das ontvangen wegens het behalen van het kampioenschap van de Muziekbond.

19 Jubileumconcert Castricumse Oratorium Vereniging. Het koor bestaat 25 jaar.

25 De heer J.D. Beltman volgt voor de VVD mevr. Postelmans-Blankemeijer op als lid van de gemeenteraad.

25 Bewoners en personeelsleden van ziekenhuis Duin en Bosch voeren actie tegen de bezuinigingen op de ziekenhuis-budgetten.

December

7 In het kader van de Internationale Vrijwilligers Dag presenteert de Vrijwilligers Centrale zich als opvolger van de Vrijwilligers Vacature Bank.

16 De gemeenteraad besluit met algemene stemmen Provinciale Staten te verzoeken Castricum in te delen in het gewest Noord-Kennemerland.

18 Het gemeentehuis wordt opengesteld voor een inzamelingsactie ten behoeve van de bewoners van Bosnië-Herzegovina in het voormalige Joegoslavië.

20 Beleidsplan Verkeer door de gemeenteraad vastgesteld. Er zullen proefnemingen worden gedaan met eenrichtingverkeer in de Dorpsstraat; de wegen Stationsweg, Mient, Ruiterweg, Kleibroek, Oranjelaan en Soomerwegh worden ingericht als route voor doorgaand verkeer.

22 Raadslid Alex van de Ven, uitgetreden uit de fractie van het CDA, is voor de raadsverkiezingen in 1994 verkiesbaar gesteld door Castricum Actief.

Bronzen beeld genaamd “De Dans”, gemaakt door Peter Erftemeijer, aan de Van der Mijleweg in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

29 De burgemeester onthult bronsplastiek ‘De Dans’ van kunstenaar Peter Erftemeijer, als afronding van de renovatie van het centrum van Bakkum.

C.G. Bakker-van der Wolff
N.A. Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties