Kroniek 1992 van Castricum (Jaarboek 16 1993 pg 62-63)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 16, pagina 62

Kroniek 1992 van Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.541 inwoners, 159 meer dan op 1 januari 1991.

1 Het Samenwerkingsverband van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum is gepromoveerd tot een officieel Gewest IJmond.

9 De naam van de Districtsgezondheidsdienst Midden-Kennemerland wordt omgedoopt in Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, afgekort GGD Midden-Kennemerland.

16 Burgemeester mr. J.M. Schouwenaar is voor een tweede ambtstermijn herbenoemd.

Zicht op De Boogaert vanaf een flat van De Loet.
Zicht op De Boogaert vanaf een flat van De Loet. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

17 Opening van het geheel vernieuwde bejaardencentrum De Boogaert; hierbij wordt tevens het grootste zonneboilersysteem van Noord-Holland officieel in gebruik gesteld.

27 Tijdens de algemene ledenvergadering van het Castricums Ondernemers Verbond draagt de heer Rob van Keulen de voorzittershamer over aan Gerard de Zeeuw.

Februari

4 Wethouder Rouwhorst overhandigt de Castricumse milieu oorkonde 1991 aan de Scoutinggroep RA-72 en aan de Gymnastiekvereniging Vios, vanwege de grote hoeveelheid oud papier, die deze instellingen in dat jaar hebben ingezameld. In het bijzonder wordt de inzet van de 78-jarige Willem Korsman geroemd.

14 Het eerste boek van plaatsgenoot Peter Pollet ‘600 dagen stilt’ wordt officieel gepresenteerd.

Bejaardenhuis De Hooghe Aert, Dorpsstraat 111 in Castricum.
Bejaardenhuis De Hooghe Aert, Dorpsstraat 111 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

17 De deuren van het verzorgingstehuis ‘Op de Hooghe Aert’ zijn definitief gesloten. Over de bestemming van het voormalige klooster moet door het kerkbestuur van de Pancratius-parochie nog een beslissing worden genomen.

Maart

4 De vijftienjarige Milo Heerkens uit Castricum heeft uithanden van prinses Diana in Londen de onderscheiding ‘Children of Europe’ ontvangen. Het was een beloning voor zijn doorzettingsvermogen: vanaf zijn tweede jaar heeft hij talrijke operaties moeten ondergaan. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft Milo voorgedragen.

26 De gemeenteraad heeft na jarenlange voorbereidingen een bestemmingsplan voor het Buitengebied vastgesteld.

De Heemstederweg nu nog zonder fietspad gezien vanaf de Breedeweg-Rietkamp.
De Heemstederweg nu nog zonder fietspad gezien vanaf de Breedeweg-Rietkamp. De woningen links staan aan de Hooiweide de andere staan aan de Achterweide. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 Tussen Castricum en Heemskerk wordt in het verlengde van de Heemstederweg een fietspad aangelegd. Een ontbrekend geldbedrag is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

27 Een expositie in bezoekerscentrum De Hoep over het infiltratiegebied wordt door de burgemeester geopend. Aanleiding voor de tentoonstelling is de grootscheepse renovatie, die in het waterwingebied plaatsvindt.

April

10 OfficiĂ«le start van de bouw van 30 premiekoopwoningen van de Stichting Eigen Woningbezit Castricum in de wijk Albert’s Hoeve.

Bouw van woningen aan de Laan van Albertshoeve, op de achtergrond het Zonnehuis aan Het Lageland.
Bouw van woningen aan de Laan van Albertshoeve, op de achtergrond het Zonnehuis aan Het Lageland. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

30 De heer A. Weda ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor diverse organisaties.

Mei

2 Wederom vertrekt een grote Castricumse afvaardiging naar BalatonfĂĽred.

2 De vereniging Perspectief viert het 25-jarig jubileum met een groot aantal aktiviteiten, waaronder tentoonstellingen op diverse locaties in het dorp.

Cor Heeck in discussie met Jaap van der Poll.
Cor Heeck in discussie met Jaap van der Poll. Toen Cor Heeck eens werd gevraagd naar een omschrijving van zijn eigen werk zei hij ooit na lang nadenken: “Het is net boerenkool met worst; je kan er niet over praten, je moet het proeven.”

10 Op bijna 82-jarige leeftijd overlijdt kunstschilder Cor Heeck.

16 Een tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de werkgroep Oud-Castricum, wordt door de burgemeester geopend. Tevens wordt het door de werkgroep samengestelde boek ‘Op zoek naar Castricums verleden’ gepresenteerd.

26 Met het plaatsen van een laatste stukje glas wordt door wethouder Rouwhorst een geluidsisolatie-project in de Bakkummerstraat afgerond. In de afgelopen jaren zijn aan circa honderd woningen geluidwerende voorzieningen aangebracht.

Juni

1 Burgemeester Schouwenaar ondertekent het klimaatverbond waarmee de gemeente zich verplicht tal van milieumaatregelen te nemen.

23 Officiële overdracht van een nieuw hulpverleningsvoertuig aan de brandweer.

Het Jac.P. Thijsse College, de Bloemen 65 in Castricum.
Het Jac.P. Thijsse College, de Bloemen 65 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

25 De gemeenteraad besluit voor de nieuwbouw van het Jac.P. Thijsse College een locatie te kiezen in de wijk Albert’s Hoeve.

Juli

17 Het VVV-Castricum heeft het heringerichte kantoor officieel in gebruik genomen.

18 De jeugdherberg Koningsbosch viert het 60-jarig bestaan met een open dag.


Jaarboek 16, pagina 63

Augustus

1 De rooms-katholieke basisscholen De Molenweid en De Hoeksteen fuseren.

12 Als eerbetoon voor zijn prestaties in het Nederlandse volleybalteam ontvangt de Castricummer Edwin Benne uit handen van de burgemeester de traditionele stropdas met gemeentewapen en een dasspeld.

22 De Castricumse reddingsbrigade neemt een nieuwe boot in gebruik.

Wim van Vliet met wielrijder Cor Martens voor zijn fietsenzaak aan de Dorpsstraat.
Wim van Vliet met wielrijder Cor Martens voor zijn fietsenzaak aan de Dorpsstraat. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

23 De 65-jarige Cor Martens keert terug van zijn pelgrimstocht per fiets naar Santiago de Compostella.

September

8 Bewoners van Het Wayenburg herdenken het feit dat 24 jaar geleden hun woningen gereed kwamen.

11 Officiële ingebruikneming van de ingrijpend gerestaureerde Nederlands hervormde Kerk. Tijdens de jaarlijkse open monumentendag wordt de kerk ter bezichtiging opengesteld.

25 Presentatie van een leerboekje voor het onderwijs getiteld ‘Beelden in beeld’, waarin de achtergronden worden belicht van beelden in Castricum.

30 Ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van de GGD Midden-Kennemerland wordt mevrouw dr. Hermann benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

Dokter Klaas Dekker.
Dokter Klaas Dekker. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

30 Dokter K. Dekker 25 jaar huisarts in Castricum.

Oktober

10 Groen Links biedt wethouder De Wolf een nota aan over problematische verkeerssituaties voor fietsers in Castricum.

Guurtje Stuifbergen sluit in 1992 haar winkeltje in de Dorpsstraat; inmiddels is zij overleden.
Guurtje Stuifbergen sluit in 1992 haar winkeltje in de Dorpsstraat; inmiddels is zij overleden.

13 Mevrouw Guurtje Stuifbergen sluit haar sigarenwinkel aan de Dorpsstraat.

16 Oplevering van de 750e woning van de 80-jarige woningbouwvereniging Goed Wonen.

24 De paardenfokkerij van de televisiester Hennie Huisman in Bakkum wordt geopend door televisieproducent Joop van den Ende.

30 In de Nederlands hervormde kerk wordt het 15e jaarboekje van de werkgroep Oud-Castricum overhandigd aan de voorzitter van de Kerkvoogdij de heer H. Sterken.

November

1 Tijdens de beoefening van zijn geliefde rugbysport is op 27-jarige leeftijd Eric van der Laan overleden.

Hotel-café-restaurant Kornman aan de Mient 1 in Castricum
Hotel-cafĂ©-restaurant Kornman aan de Mient 1 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

10 Na ruim 41 jaar stopt de familie Kornman met de exploitatie van het gelijknamige hotel-restaurant aan de Mient.

17 Het ‘nieuwe’ gemeentehuis is al weer 10 jaar in gebruik.

18 Belangenvereniging Noordend opgeheven.

24 Afscheid van de heer E.J.H. Crabbendam als directeur van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch.

28 Een grote partij hout spoelt aan op het strand.

December

1 De heer W.J. Veldman, voorlichter en locosecretaris van de gemeente, verlaat na een 25-jarig dienstverband de gemeente.

4 Wethouder Rouwhorst maakt een begin met de herbestrating van de Nuhout van der Veenstraat, waarbij gebruik wordt gemaakt van trottoirbanden, die gemaakt zijn van gebruikt landbouwplastic.

19 Voor de 11e keer wordt de grote tentoonstelling van plaatselijke beoefenaars van diverse expressievormen gehouden.

Interieur van Muttathara aan de Castricummerwerf.
Interieur van Muttathara aan de Castricummerwerf. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

19 Opening van de nieuwe winkel in tweedehands goederen van de stichting Muttathara op de Castricummerwerf.

C.G. Bakker – van der Wolff
N.A.Kaan

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties