Kroniek 1991 van Castricum (Jaarboek 15 1992 pg 63-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 15, pagina 1

 

Kroniek 1991 van Castricum

 

Januari

1 Castricum telt 22.217 inwoners; 161 minder dan op 1 januari 1990.

2 Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Carnavalsprins Botlovis I laat merken dat hij het verbod van het ‘eerste deuntje’ van de kermis in Bakkum niet waardeert.

11 Toon de Groot neemt na ruim 38 jaar afscheid als reservist bij de Rijkspolitie.

15 Oprichtingsvergadering van de Vereniging Castricum Veilig. De vereniging bepleit de aanleg van een zuidelijke randweg.

20 Afscheidsreceptie in Geesterhage van Pastor C. Vis als basispastor voor de drie r.k. parochies in Castricum en Bakkum.

Februari

9 Speelotheek Humpie Dumpie in de bibliotheek geopend.

9 De carnavalsoptocht wordt afgelast wegens de spanningen rond de Golfoorlog.

12 Plannen worden gepresenteerd voor de fusie tussen het Bonhoeffercollege en de Henricus Mavo.

18 De winkeliersvereniging Castricum Centrum spreekt een negatief oordeel uit over de plannen om winkelcentrum Geesterduin o.a. met een kleine Hema uit te breiden.

23 Een vijfjarige kleuter verdrinkt in het zwembad De Witte Brug.

25 Installatie van de Seniorenraad, adviesorgaan voor het gemeentelijk ouderenbeleid, door wethouder P. de Wolf.

28 Discussie in de gemeenteraad over de hertaxatie in het kader van de Onroerend Goed Belasting. Meer dan duizend bezwaarschriften zijn ingediend.

Maart

6 Ton Burgmeyer neemt na 31 jaar afscheid van de brandweer.

8 De stichting Vrouwen in Beweging organiseert de plaatselijke viering van de Internationale Vrouwendag.

16 Uitvoering van de Johannes Passion door de Castricumse Oratorium Vereniging. 30 Na 31 jaar sluit bakkerij Uljee definitief de deuren.

30 Na 31 jaar sluit bakkerij Uljee definitief de deuren.

April

12 Rouwcentrum Kasterkom naast de Pancratiuskerk officieel geopend.

18 Afscheid van de groepscommandant van de Rijkspolitie adjudant Tiesinga na 35 jaar politiedienst.

18 Feestelijke heropening van het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Geesterduin.

19 Commissaris van de Koningin drs R.J. de Wit op ambtsbezoek in de gemeente.

30 De heren Thijs Bakker, A. Dijkstra, L.B. Lips, F.P. IJsseling en A. Waasdorp ontvingen een koninklijke onderscheiding.

Mei

1 G.J. Rookhuijzen is de heer Tiesinga opgevolgd als groepscommandant van de rijkspolitie.

1 Directeur Polak van het provinciaal Ziekenhuis Duinenbosch heeft het officiële startsein gegeven voor het treintaxi-project in Castricum.

5 Het eerste elftal van Vitesse is kampioen geworden in de tweede klasse A en dat was in dertien jaar niet meer voorgekomen.

23 De eerste rolcontainer met groente-, fruit- en tuinafval is door wethouder Rouwhorst geleegd.

28 Wethouder Postma heeft 96 certificaten uitgereikt aan de cursisten van het zogenaamde Help-project. Alle leerkrachten van de basisscholen hebben een opleiding gekregen om leerproblemen van kinderen te signaleren en aan te pakken.

31 Afscheid van Chris Martinus, chef buitendienst van gemeentewerken. Hij krijgt de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Juni

1 Heropening van de uitgebreide Wereldwinkel.

5 Circa 70 scholieren van het voortgezet onderwijs brengen de musical “Two ways to heaven” ten tonele.

22 Castricum heeft er twee opvallende kunstwerken bij. De officiele plaatsing van “Cultuur-Natuur” van Nout Visser en van het beeld Metheoor van Dorthee Joehoel aan respectievelijk de C.F.Smeetslaan en de Oranjelaan heeft plaatsgevonden.

30 Wedstrijden ringsteken in Bakkum trekken veel publiek.

Juli

19 Receptie ter gelegenheid van het vertrek van notaris J. van Zanten; zijn opvolger is D.J.W. Kuiper.

23 De drukte op het strand is zo groot dat de politie zich genoodzaakt ziet om de Zeeweg voor auto’s af te sluiten.

24 Vioollerares Jeane Wijbenga – Hofman overleden.

Augustus

2 Burgemeester Schouwenaar wordt Nederlands kampioen wielrennen voor burgemeesters.

4 Arend Mostert lid van de seniorenraad en oud-gemeenteraadslid overleden.

7 Bekend wordt gemaakt dat de Rijkspolitie een ontvoering van plaatsgenoot Klaas Molenaar, oud- directeur van het Wastora concem, heeft kunnen voorkomen.

11 Pater Wim Beentjes viert zijn 40-jarig priesterjubileum.

14 Het oude gebouw van de Henricus Mavo wordt in gebruik genomen door het J.P.Thijsse College.

21 Herdenking 40-jarig bestaan van de parochie Maria ten Hemelopneming te Bakkum.

26 Installatie van de heer F.F.J. Wilms als lid van de gemeenteraad voor het CDA, Hij is mevr. C.A.M. Slot – Abeling opgevolgd.

29 Opening van het nieuwe schoolgebouw van r .k. basisschool De Hoeksteen.

September

1 Het PWN hervat de uitgebreide renovatie van het infiltratiegebied, waarbij ook belangrijke waterkundige en ecologische verbeteringen worden doorgevoerd. Het project wordt in 1994 afgerond.

2 R.W. Cooke initiatiefnemer en mede-oprichter van de stichting Muttathara overleden.

14 Nationale Monumentendag. De Nederlands Hervormde Kerk, het oude Raadhuis en het museum van het provinciaal ziekenhuis Duinenbosch zijn te bezichtigen.

16 Een jong echtpaar komt om bij een brand in hun woning aan de Stetweg.

21 Start van het Gilde-project van de Gemeenschapsraad.

25 Ontvangst van 42 personen uit Balatonfüred. Tot en met 29 september wordt een uitgebreid programma afgewerkt onder auspiciën van de stichting Jumelage.

Oktober

1 Viering 25-jarig bestaan Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw.

1 Het postagentschap van de PTT in Bakkum wordt gesloten.

2 Gedeputeerde drs W .T .van Gelder en PEN hoofddirecteur mr. J. van Sandick hebben in Castricum de sleutels overhandigd van een geheel schone elektrische auto, die door de wijkverpleging gebruikt zal worden.

5 Open dag ter gelegenheid van de heropening van de ver- bouwde Juliana van Stolbergschool.

6 Leden van de Royal British Legion houden hun jaarlijkse herdenking van gesneuvelde militairen in Castricum.

10 Het 10-jarig bestaan van de Gemeenschapsraad wordt herdacht.

19 De toren van de Ned. Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat is voor bezichtiging opengesteld in het kader van de actie die de restauratie van de kerk mogelijk moet maken.

28 De raad besluit de Onroerend Goed Belasting beperkt te verhogen met 3,5% in plaats van met 4,5% zoals burgemeester en wethouders voorstelden.

29 De heer A.A. van Alphen wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

30 Open huis in het gemeentehuis en een informatiemarkt in Geesterhage ter gelegenheid van de presentatie van de Info-gids voor ouderen.

November

8 Viering 20-jarig bestaan van het Bonhoeffercollege.

13 De heer Piet van Vondel, het oudste lid van CSV-handbal plaatst een herdenkingssteen in het nieuwe stenen clubgebouw op het sportpark Wouterland.

18 Leo Rommerts oud-jeugdherbergvader van Koningsbosch en concertzanger overleden.

30 De Mient-bewoners demonstreren tegen de verkeersdruk en hebben de weg enige tijd afgezet.

December

16 De Lionsc1ub Castricum/Heemskerk heeft aan de werkgroep Oud-Castricum een vitrine geschonken die in de hal van het gemeentehuis geplaatst is en waarin bodemvondsten worden geëxposeerd.

18 Installatie van de sportraad Castricum.

19 Een aantal vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven heeft in een rapport “IJmond na 2000” o.a. geadviseerd om Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest tot één gemeente samen te voegen.

20 Opening van de uitgebreide sporthal De Bloemen. Het sportcentrum heeft nu de beschikking over een fitnessruimte, snookercentrum en een grote kantine.

20 Heropening van de heringerichte Torenstraat.

22 Oud-groepscommandant van de Rijkspolitie T. Sieswerda overleden.

S.P.A. Zuurbier

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties