Kroniek 1990 van de gemeente Castricum (Jaarboek 14 1991 pg 55-56)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 14, pagina 55

Kroniek 1990 van de gemeente Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.378 inwoners; 55 minder dan op 1 januari 1989.

3 Tentoonstelling van strandvondsten van hulpstrandvonder Thijs Bakker.

Links het pand zojuist verbouwd tot Grieks restaurant Athene; rechts dancing Sam Sam. Vroeger De oude doorrijstal en het bonscafé van Van Benthem. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

4 De oude doorrijstal destijds behorende bij het bondscafé Van Benthem later Roozendaal is gesloopt. Een pleister op de wonde is dat het in de zelfde stijl herbouwd zal worden voor de vestiging van een Grieks restaurant.

8 Gewapende overval op speelautomatenhal in de Burgemeester Mooijstraat.

12 Plaatsgenoot H. Mozes ontvangt de zilveren penning van de provincie Noord-Holland ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland.

13 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Kunstzinnige Vorming neemt de heer Chris v.d. Hoeven afscheid als voorzitter. Hij draagt de voorzittershamer over aan de heer Dick Baltus.

25 Tijdens een hevige storm zijn veel pannen van daken gewaaid, schuttingen, muren en antennes vernield. Op enkele spoorwegovergangen braken de spoorbomen af.

29 De gemeenteraad besluit het oude raadhuis aan de Dorpsstraat te verhuren aan de stichting Noordhollands Landschap.

Februari

12 Ondernemers in de dorpskern richten een nieuwe vereniging op onder de naam Castricum Centrum.

12 Afscheid van Theo v.d. Himst van de vrijwillige brandweer na 30-jarig lidmaatschap.

Rooms-katholike LHNO school de Santcroft aan de Berkenlaan. In 2005 staan hier woningen van de Santmark. Berkenlaan 4 in Castricum, 1986. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

22 V.B.O.-school (Voortbereidend Beroeps Onderwijs) De Santcroft viert 10-jarig bestaan.

Maart

7 Fanfarekorps Emergo wint tijdens concert-wedstrijden te Zoetermeer een eerste prijs en wordt gepromoveerd naar de ere-afdeling met het hoogste aantal punten. Tevens wordt de publieksprijs gewonnen.

Het jeugdorkest van Emergo. Hier word gespeeld in Zoetermeer.
Het jeugdorkest van Emergo speelt in Zoetermeer. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

10 Mevrouw Boukje Riethorst-Nijhuis legt de eerste steen voor het nieuwe clubgebouw van de Juliette Low scoutinggroep waarvan ze al dertig jaar leidster is.

21 Gemeenteraadsverkiezingen. De grote winnaar is Castricum Aktief die van 2 naar 4 zetels opklimt. Het CDA moet 2 zetels inleveren en is daarmee ook op 4 zetels gekomen.
PvdA en VVD gaan beide terug met 2 zetels en komen ieder op 3 vertegenwoordigers.
D’66 stijgt van 1 naar 3, terwijl Groen links van start gaat met 2 zetels.

31 Receptie van de voetbalvereniging C.S.V. ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

April

2 Bijkantoor van het gasbedrijf Beverwijk en omstreken aan de Gasstraat opgeheven. In 1914 werd op deze plaats de gasfabriek in gebruik genomen.

Het bijkantoor van het gasbedrijf Beverwijk met werkplaats, kantoor en dienstwoning.
Het bijkantoor van het gasbedrijf Beverwijk met werkplaats, kantoor en dienstwoning. Gasstraat 15 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

19 De heer Henk Marcker van de biljartvereniging Onder Ons wordt benoemd tot bondsridder van de Koninklijke Nederlandse Biljartband.

20 Mevrouw M.E. Veldt-van Beers oud-wijkverpleegkundige en bestuurslid slaat de eerste paal van de nieuwe vleugel van het bejaardencentrum De Boogaert.

24 Met hun handtekening bekrachtigden de fracties van PvdA, CDA, D66 en Groen Links het gezamenlijk opgestelde collegeprogramma voor de komende vier jaar. In de rumoerig verlopen onderhandelingen heeft de winnaar van de verkiezingen het onderspit moeten delven.
Ook de VVD zal niet meer in het college vertegenwoordigd zijn.

27 Jubileumconcert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het kleinkoor Castricum.

30 De heer W.J. Veldman, locogemeentesecretaris en voorlichtingsambtenaar van de gemeente Castricum ontvangt de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

30 Uitgebreide viering van Koninginnedag met onder ander een vliegerfestijn.

Mei

1 De nieuwe gemeenteraad wordt ge√Įnstalleerd. Piet de Wolf (CDA), Jan Postma (PvdA) en Theo Rouwhorst (D’66) worden gekozen als wethouders.

5 Uitgebreide viering van de bevrijding met een dropping en een optocht van oude brandweerauto’s.

6 Het rooms-katholieke gemengde koor bestaat 25 jaar.

12 Opening door wethouder Postma van het nieuwe gebouw van de Stichting Kunstzinnige Vorming Castricum in de voormalige Gerardusschool.

Afscheid van dirigent Emergo. Anton Baars uit Limmen is jarenlang dirigent geweest bij Emergo en onder zijn leiding hebben zij vele prijzen behaald op concoursen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

17 Afscheidsconcert van de heer A.J. Baars als dirigent van fanfare-orkest Emergo.


Jaarboek 14, pagina 56

18 Afscheid van mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeyer als wethouder met een receptie in het gemeentehuis. Zij blijft raadslid.

Mevrouw Postelmans-Blankemeijer. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

28 Het echtpaar Le Fèbre-van Muijden vierde in De Santmark hun 60-jarig huwelijksfeest. De heer Le Fèbre was jarenlang een gewaardeerd lid van de werkgroep Oud-Castricum.

31 Diepinfiltratiesysteem van het Provinciaal Waterleidingbedrijf officieel in gebruik gesteld door drs. W.T. van Gelder, lid van Gedeputeerde Staten.

Juni

5 Milieuminister Hans Alders aan het woord op een PvdA-bijeenkomst in dorpshuis De Kern.
De viskotter Wieringen 72 loopt ongeveer voor de strandafgang aan de grond. Bij hoog water lukt het om het schip weer vlot te krijgen.

7 Voormalige basisschool De Windroos aan het Korte Land wordt gesloopt. Op deze plaats zal de nieuwbouw plaatsvinden van de katholieke basisschool De Hoeksteen, die thans aan Het Strengh is gevestigd.

De eerste plexiglas skateboardbaan naat sporthal de Bloemen.
De eerste plexiglas skateboardbaan naat sporthal de Bloemen. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

26 Opening door Hans van der Borg, ambtenaar jeugdzaken van een nieuwe skateboardbaan naast de sporthal De Bloemen.

28 Door wethouder De Wolf wordt de eerste steen gelegd voor een serie van 30 patiowoningen voor senioren in de wijk Albert’s Hoeve.

Juli

20 De voorzitter van het Castricums Ondernemers Verbond de heer Rob van Keulen opent het nieuwe kantoor van het weekblad De Castricummer.

Het eerste exemplaar van de Castricummer Uw regiokrant.
Burgemeester Koos Schouwenaar krijgt in 1989 het eerste exemplaar van de Castricummer Uw regiokrant van Cees de Ruijter. Links Rob van Keulen, rechts Ton Borst en Leny de Ruijter-Tuynman. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

21 De feestweek van de winkeliersvereniging Castricum centrum heeft veel belangstelling getrokken.

27 Mevrouw Bron-Bruinsma viert in De Santmark haar 102e verjaardag.

Augustus

7 Thijs Bakker 25 jaar strandvonder.

10 Offici√ęle opening van het kinderdagverblijf ’t Drempeltje gevestigd in de voormalige kleuterschool De Blokkendoos aan de Asserlaan.

Rick van Eijk (rechts op de foto) werd in 1990 Nederlands indoortenniskampioen bij de jongens tot en met 16 jaar.
Rick van Eijk (rechts op de foto) werd in 1990 Nederlands indoortenniskampioen bij de jongens tot en met 16 jaar. Later ging hij in Amsterdam wonen. In april 2009 kwam hij terug bij TVC om op de open dag een demonstratiewedstrijd te spelen tegen trainer Roy Boontjes, die links van het net staat. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

10 De 15-jarige Rick van Eijk is naast indoor tenniskampioen nu ook Nederlands kampioen outdoor in zijn leeftijdscategorie geworden.

19 Sportieve zeskamp van de zes gezinsvervangende huizen voor gehandicapten in de regio op rugbyvelden van het sportpark Wouterland.

30 De eerste paal wordt geslagen voor 45 huurwoningen.van de woningbouwvereniging St. Jozef in de wijk Albert’s Hoeve.

31 Afscheid van Toon Theissling van gemeentewerken na een dienstverband van 32 jaar.

September

7 Afscheid van de heer J.C.Kanters technisch ambtenaar van gemeentewerken na een 30-jarig dienstverband.

7 Start van een telefooncirkel voor ouderen en alleenstaanden door de werkgroep Welfare van het Rode Kruis.

20 De gemeenteraad stelt een fonds in, waaruit financi√ęle bijdragen kunnen worden toegekend aan burgers met een minimuminkomen, voor deelname aan maatschappelijke activiteiten.

29 De Castricumse projectgroep arbeidsuitgeschakelden viert het 12,5-jarig bestaan in het Bonhoeffercollege.

De opening van het nieuwe zwembad De Witte Brug.
De opening van het nieuwe zwembad De Witte Brug. Jacob Rensdorpstraat 1 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

29 Feestelijke heropening van zwembad De Witte Brug.

Oktober

1 Het Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN) is geen provinciaal bedrijf meer maar een naamloze vennootschap met de provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder.

9 Burgemeester Schouwenaar overhandigt een nieuw blusvoertuig aan het Castricumse brandweerkorps.

10 Naar aanleiding van de 125e geboortedag van Jac.P .Thijsse voert de gelijknamige school een milieu-actie uit. Chemisch afval wordt opgehaald en plantsoenen worden ontdaan van papier en ander afval.

13 Opening van een nieuwe jeu de boulesbaan van de vereniging “De Stetters” op het sportpark Wouterland.

De start van de IJsselmeer estafetteloop bij het Gemeentehuis.
De start van de IJsselmeer estafetteloop bij het Gemeentehuis. Raadhuisplein in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

13 Castricumse postbodes lopen met elkaar een estafette rond het IJsselmeer ten bate van de Nederlandse invaliden sportbond.

16 Wethouder Rouwhorst geeft het startsein voor de uitvoering van een geluidsisolatieproject van woningen in de Bakkummerstraat.

17 Offici√ęle start van de radio omroep Duin en Bosch.

25 Presentatie 13e jaarboekje werkgroep Oud-Castricum.

November

6 Afscheid van de heer J.P.Hemert als voorzitter van de stichting gemeenschapsraad Castricum.

Het oude raadhuis  biedt kantoor aan Noordhollands landschap.
Het oude raadhuis biedt kantoor aan Noordhollands landschap. Dorpsstraat 65 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

9 Opening door gedeputeerde drs. W .T .van Gelder van het kantoor van de stichting Het Noordhollands Landschap in het voormalige raadhuis aan de Dorpsstraat.

December

3 De heer Simon Quax wordt in het zonnetje gezet bij zijn afscheid als lid van het Oranjecomité en als zodanig organisator van vele evenementen.

3 De gemeenteraad besluit in een verordening vast te leggen dat caf√©’s en disco’s in de dorpskom op zaterdag vanaf twaalf uur geen nieuwe bezoekers meer mogen toelaten.

16 Oud-wethouder en ereburger H.Wokke thans burgemeester van Wervershoof.

De ingang van het Bonhoeffer college aan de Pieter Kieftstraat in Castricum.
De ingang van het Bonhoeffer college aan de Pieter Kieftstraat in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

19 De gemeenteraad besluit op verzoek van het Bonhoeffercollege het gedeelte van de Doodweg waaraan deze school is gelegen de naam Pieter Kieftstraat te geven.

S.P.A. Zuurbier

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties