Kroniek 1985 van de gemeente Castricum (Jaarboek 09 1986 pg 55-56)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 9, pagina 55

Kroniek 1985 van de gemeente Castricum

Januari

1 Castricum telt 22.733 inwoners, slechts 9 meer dan op 1 januari 1984.

18 De dirigent van het voormalig Castricums Vrouwenkoor Jo Immink op 88-jarige leeftijd overleden.

18 Met een druk bezochte receptie, aangeboden door het gemeentebestuur, vierde de afdeling Castricum van het Rode Kruis haar 50-jarig bestaan.

Februari

Intocht van Sinterklaas an de van der Mijleweg in Bakkum. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

11 H. van Elven, oud-hoofdambtenaar van het PWN overleden. Gedurende 38 jaar vervulde hij de rol van de Sinterklaas van Castricum.

12 Open dag Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch in kader van de landelijke week van de psychiatrie.

15 Officiële opening van de heringerichte Rabo-bank door burgemeester drs. J.C. Gmelich Meijling.

17 Grote bonte carnavalsoptocht van „De Windtrappers”. Prins Quibus de Eerste neemt het bewind over Pieperduin tijdelijk in handen. De orde van de Luie Bul wordt uitgereikt aan de echtparen Meijne en Stuifbergen.

Een fanfare op het strand bij het duin van Castricum aan Zee.
Een fanfare op het strand bij het duin van Castricum aan Zee. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

Gerbrand Heijne zette zich actief in voor de voetballende jeugd en Freek Stuifbergen, zeer bekend postbode, verzorgde eerste opleiding voor Castricums fanfare.

18 Met de kleinst mogelijke meerderheid van 9 tegen 8 stemmen wordt drs. Th.S. Rinkel (WD) gekozen tot wethouder en opvolger van mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeyer, die op 21 november 1984 was afgetreden.
Mevrouw C.W.H.M. Bos-Mutsemaker neemt de opengevallen plaats in de raad in.

25 Tijdens een ledenvergadering van de EHBO vereniging wordt mevrouw C. Schefferlie-Maat onderscheiden met de Dr. G.B. Tilanusdraagpenning.

Maart

2 Receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Castricums oudste biljartvereniging “Onder Ons”.
H. Marcker is al veertig jaar secretaris van deze vereniging.

13 De heren M. van der Himst en P. Burgmeijer van de vrijwillige brandweer ontvingen de vrijwilligersmedaille met gesp voor 25 jaar trouwe dienst.
De heren J. Grippeling, J. Houtenbos, P. Nolet en P. Prinsen voor 10 jaar trouwe dienst.

16 De zanggroep We Independent viert het 12,5 jarig bestaan.

17 Ds. T.J. Haitjema doet zijn intrede als pastor van de Hervormde Gemeente Castricum.

Opening van het bedrijventerrein de Castricummerwerf.
Opening van het bedrijventerrein de Castricummerwerf. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

26 Het voltallige college van burgemeester en wethouders ging op de knieën om een bijdrage te leveren aan de bestrating van de toegangsweg naar het nieuwe bedrijfsterrein Castricummer Werf.

28 De heer A. van Neure geĂŻnstalleerd als nieuw raadslid voor de PvdA/PPR-fractie als opvolger van de heer D. Dirkse, die is teruggetreden.

29 De Jac. P Thijsse-Scholengemeenschap heeft afscheid genomen van mevrouw Clausing-Melchior, biologielerares en schooldekaan, administratief medewerkster mevrouw Verbeek en gymnastiekleraar J.K. Smit.

April

5 Wethouder Wokke overhandigde de eerste sleutels van het projekt van 54 woningwetwoningen in Kooiweg-Noord van de Woningbouwvereniging “St. Joseph”.

7 De plaatselijke stichting “Helpt de Polen” verzorgde een transport hulpgoederen.
Zeven Castricumse chauffeurs/begeleiders onder wie burgemeester Gmelich Meijling vierden het Paasfeest in Polen.

14 Op 57-jarige leeftijd overlijdt plaatsgenoot Prof. drs. H. ter Heide, oud-voorzitter van de vakcentrale N.W.

16 De heer Nicolaas Veldt, oud-wethouder en onder andere oud-voorzitter van de werkgroep Oud-Castricum overlijdt op 83-jarige leeftijd.

17 Installatie werkgroep Jumelage.

26 Tijdens zijn afscheidsreceptie in De Clinghe is de heer C. Bakker onderscheiden met de ere-medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

29 Architect D.J. Istha benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

Mei

5 Burgemeester drs. J.C. Gmelich Meijling is benoemd tot burgemeester van Den Helder.

5 Castricum heeft op indrukwekkende wijze bevrijdingsdag gevierd. Deze dag kreeg bijzondere betekenis door de overkomst van enkele Engelse en Canadese oud-militairen.
In de bibliotheek opende de burgemeester een tentoonstelling, ingericht door de werkgroep Oud-Castricum en de Culturele Werkgroep.

De Bernadette kleuterschool aan de Dorpsstraat in 1985.
De Bernadette kleuterschool aan de Dorpsstraat in 1985. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

10 Viering van de oprichting van de rooms-katholieke Bernadette kleuterschool op 10 mei 1910.

10 Wethouder Wokke reikt de sleutel uit van de eerste opgeleverde woning in plan Het Strengh.

31 Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt afscheid genomen van burgemeester J.C. Gmelich Meijling. Aansluitend is er een openbare afscheidsreceptie. Bij zijn afscheid ontving de burgemeester de zilveren legpenning van de gemeente Castricum.


Jaarboek 9, pagina 56

Juni

8 Officiële heropening van dorpshuis De Kern door wethouder A.J. Martens. Op de bovenverdieping zijn thans vier hulpverleningsinstanties gevestigd, te weten de Stichting Dienstverlening voor Bejaarden, het Algemeen Maatschappelijk Werk IJmond, Gezinsverzorging IJmond en de Gemeenschapsraad Castricum.

16 Viering 55-jarig priesterjubileum van pastoor W.G. Minnebo.

De Montessorischool aan de Koekoeksbloem 55 in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

22 Viering tienjarig bestaan Montessorischool.

Juli

3 Sfeervolle drukte langs het parcours van de Wielerronde De Dubbele Lus van Castricum.

10 Wegens de kortingen op het gemeentelijk subsidie besluit de Evenementencommissie – na tien jaar – haar activiteiten te staken.

16 De heer CR. Brinkhuijsen ontvangt de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

21 Kortebaan draverij in de Dorpsstraat, waaraan in totaal 18 combinaties deelnemen.

Hotel Broksma, met op achtergrond links de veiling van "Ons Belang".
Hotel Broksma, met op achtergrond links de veiling van “Ons Belang”, aan de Dorpsstraat 42 in Castricum. Voordat het veilinggebouwtje in gebruik kwam, veilde men de groenten in de open lucht. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

24 Een van de grote bomen in de bocht van de Dorpsstraat, voor het voormalig oude veilinggebouwtje bezwijkt onder een hevige rukwind. Het verkeer moet geruime tijd worden omgeleid.

Augustus

15 Receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de supportersvereniging van Vitesse ’22: Blauw-Zwart.

19 De gemeenteraad bespreekt in aanwezigheid van de Commissie van de Koningin de profielschets van de te benoemen burgemeester.

24 Opening van een nieuw kunststof sportveld van de Mixed Hockey Club Castricum door locoburgemeester H.P. Wokke.

25 Dames-basketbal Interlandwedstrijd Nederland-Polen in de sporthal „De Bloemen”.

31 Kunstmanifestatie van het Creativiteitscentrum Castricum met medewerking van verschillende Castricumse culturele instellingen.

September

5 De 19 jaar oude koe „Schippers 20″ van J.J. van der Voort werd gehuldigd wegens het bereiken van een melkproduktie van meer dan 100.000 liter!

17 Start van de cursussen van de Volksuniversiteit Castricum.

19 Wethouder Rinkel slaat de eerste paal voor de herbouw van de boerderij Albert’s Hoeve, waarin twaalf wooneenheden zullen worden gerealiseerd.

26 Emancipatienota aan het gemeentebestuur aangeboden.

27 Afscheid van rector drs. H.G.J.M. Kooter van het Bonhoeffer College.

Oktober

1 Jolanda Kuipers als eerste vrouw in dienst getreden bij de gemeentelijke reinigingsdienst.

Het voormalige houten gebouw van het bezoekerscentrum stond naast het huidige gebouw.
Bezoekerscentrum De Hoep, Johannisweg 2 in Bakkum. Het voormalige houten gebouw van het bezoekerscentrum stond naast het huidige gebouw. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

15 In het P.W.N.-bezoekerscentrum ,,De Hoep” wordt de honderdduizendste bezoeker verwelkomd.

16 Oud-raadslid mevrouw M. Wentink-Beusman overleden.

18 Tijdens een afscheidsreceptie in De Clinghe na een 40-jarig dienstverband bij het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch ontving de heer N. Lute de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Het later afgebrande clubhuis van Claragroep van de scouting aan de Eerste Groenelaan in Castricum. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

25 Het clubhuis van de Scoutinggroep St. Clara aan de Vondelstraat brandt gedeeltelijk af.

28 Een plaatselijke werkgroep biedt de Nota Ouderenbeleid aan het gemeentebestuur aan. Geconcludeerd is dat Castricum vergrijst in verband waarmee de nodige voorzieningen getroffen zullen moeten worden.

29 Het jaarboekje 1985 van de werkgroep Oud-Castricum wordt officieel aangeboden aan enkele (oud)-inwoners die een belangrijke rol hebben gespeeld in het plaatselijk verzet.

31 Gewapende overval op een geldloper bij het winkelcentrum Geesterduin, waarbij plusminus 50.000 gulden wordt buit gemaakt.

November

1 Balletschool Bernadette van Daalen overgenomen door het Creativiteitscentrum.

2 Heropening van het verbouwde ontmoetingscentrum Geesterhage.

9 Grote reĂĽnie van oud-leerlingen en leerkrachten ter gelegenheid van het 75- en 65-jarig bestaan van respectievelijk de Bernadette- en de Augustinusschool.

22 Na ruim 37 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, neemt mevrouw A. Bos afscheid als docente aan de Santcroft LHNO.

Lide Tulp bracht zeer vele uren met palet en penseel door.
Lide Tulp bracht zeer vele uren met palet en penseel door. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

27 De schilderes Lide Tulp op 93-jarige leeftijd overleden.

29 De eerste paal voor een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten aan de Alkmaarderstraatweg wordt geslagen.

29 Een nieuwe showroom aan het Raadhuisplein van garagebedrijf Kooiman wordt geopend door locoburgemeester Wokke.

Decemner

12 Mr. J.M. Schouwenaar, burgemeester van Venhuizen, is per 16 januari 1986 benoemd tot burgemeester van Castricum.

19 Bestemmingsplan De Brink dat voorziet in de bouw van 54 woningen en een apotheek op de groenstrook tussen de Ruiterweg en de Brink door de raad vastgesteld.

21 De achtste amateurtentoonstelling georganiseerd door de Culturele Werkgroep Castricum is door wethouder A.J. Martens geopend.

Zelfportret van Cor Heeck.
Zelfportret van Cor Heeck. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

22 Expositie van Cor Heeck in het atelier van Perspectief geopend door zijn beide zoons.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties