Kroniek 1984 van de gemeente Castricum (Jaarboek 08 1985 pg 55-56)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 8, pagina 55

Kroniek 1984
van de gemeente Castricum

Januari

1 inwonertal van Castricum is gestegen met 99 inwoners en bedraagt thans 22.724.

2 Na 45 dienstjaren heeft de heer Henk Schram gebruik gemaakt van de VUT-regeling en zijn dienstverband bij de firma Steeman beëindigd.

12 Wethouder H.P. Wokke stelt officieel het gemeentelijk depot voor chemisch afval in gebruik.

20 Opening van de eerste expositie van beeldende kunst in het raadhuis door burgemeester Gmelich Meijling.
De eerste expositie omvat een selectie van schilderijen, die Lide Tulp aan de gemeente Castricum schonk.

24 De heer H.T. Schut komt bij een brand in zijn woning aan de Prinses Beatrixstraat ten gevolge van de sterke rookontwikkeling om het leven.

Een winterse Schelgeest 24 januari 1984.
Een winterse Schelgeest 24 januari 1984. Foto Hans van Koot. Toegevoegd.

25 Overvloedige sneeuwval, waardoor veel auto’s in de sneeuw blijven steken.

Februari

3 Opening van een tweedaagse vrouwenmanifestatie in het dorpshuis De kern, door Ina Kakes lid van de landelijke Emancipatieraad.

3 De heer G. Admiraal neemt na een 39-jarig dienstverband bij het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch afscheid en wordt onderscheiden met de ere-medaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

6 Plotseling overlijdt de huisarts mevrouw G. van Leesten-Kolthoff.

9 Fakkeloptocht door Castricum van de werkgroep Vrouwen voor Vrede.

10 Nieuwbouw Henricus-mavo officieel geopend door de heer H. Vervoort. Tevens wordt het dertigjarig bestaan gevierd met een “open huis”.

17 Afscheidsreceptie van A.G. Duin na een 35-jarige loopbaan bij de dienst gemeentewerken.

24 De voorzitter van de woningbouwvereniging St. Joseph overhandigt de eerste sleutels van het bouwplan voor 33 woningen aan de Koekoeksbloem.

Maart

3 Grote Carnavalsoptocht met niet minder dan 6 muziekkorpsen trekt door Castricum.

12 Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de E.H.B.O. nemen voorzitter K. van Staveren, mevrouw C. Schefferlie afscheid en worden tot ere-leden benoemd.

15 Werkbezoek Commissaris van de Koningin drs. R. de Wit aan de gemeente Castricum.

17 Viering 12,5-jarig jubileum volksdansvereniging Igram met reĂĽnie.

24 Officiële ingebruikneming van diverse recreatieve voorzieningen in het zwembad De Witte Brug met een afdaling van wethouder Wokke door de nieuwe, 32 meter lange glijbaan.

24 Viering dertigjarig bestaan van de afdeling Bakkum van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.

28 Schaakteam van leerlingen van de basisschool “De Kandelaar” kampioen van Noord-Holland.

29 Gemeenteraad akkoord met een omstreden bouwplan voor 62 woningen tussen de Brink en de Ruiterweg.

April

1 Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de heer F.A. van Wijk directeur van gemeentewerken.

5 Tijdens de jaarvergadering van de rooms-katholieke Bond van Ouderen neemt mevrouw Woordman afscheid als voorzitster.

17 De heer G. Uiterwijk Winkel neemt afscheid van het PEN na een 37-jarig dienstverband.

30 De heer T.M. Polak penningmeester van de woningbouwvereniging Goed Wonen en de heer H. Stegeman werkzaam bij het ministerie van financiën ontvangen een koninklijke onderscheiding.

Mei

2 Jonkheer F.A.G. Gevers op 93-jarige leeftijd overleden.

Onthulling van de plaquette bij het oorlogsmonument, Pad van de mensenrechten in Castricum.
Onthulling van de plaquette bij het oorlogsmonument, Pad van de mensenrechten in Castricum. Burgemeester Gmelich Meijling staat naast de plaquette met namen van de mensen die dicht bij deze plek gefusilleerd werden. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

3 Overdracht aan de gemeente door de Rotaryclub Castricum-Limmen-Akersloot van een bronzen plaquette ter aanvulling van het monument voor de gevallenen.

3 Project van 33 woningwetwoningen aan de Koekoeksbloem opgeleverd. Een blokje van acht woningen is gebouwd door leerlingen van de Stichting Vakopleiding.

7 Stiltewacht voor het gemeentehuis in het kader van de Vredesaktieweek.

17 Wethouder H.P. Wokke geeft het startsein voor de bouw van 27 halfvrijstaande en vrijstaande woningen in de wijk Kooiweg-Noord.

19 Heropening van de vernieuwde Wereldwinkel aan de Henri Schuytstraat door Frans van Dusschoten.

23 Viering 75-jarig bestaan van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch. Opening van het nieuwbouw van het ziekenhuis door commissaris der Koningin drs. R. de Wit.

24 De gemeenteraad besluit om het plan voor zes bejaardenwoningen aan de Bremlaan, ondanks veel bezwaren van de bewoners, toch door te zetten.


Jaarboek 8, pagina 56

24 Met een worp in een basketbalnet bezegelde wethouder H.P. Wokke officieel de ingebruikname van de renovatiewerken in de wijk rond de H. van Ginhovenstraat.

Badgasten in ligstoelen voor strandpaviljoen Bakker.
Badgasten in ligstoelen voor strandpaviljoen Bakker (rond 1963). Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

25 Afscheidsreceptie van de strandexploitanten Thijs, Alie en Niek Bakker. Meer dan 60 jaar werd een strandpaviljoen door de familie Bakker geëxploiteerd.

26 Opening van een winkel in tweedehandsgoederen van de Stichting Castricum helpt Muttathara.

Juni

4 De Mobiele Eenheid heeft de boerderij Zeeveld, die gekraakt was door de kunstschilder Dirk van der Molen, ontruimd. Het ligt in de bedoeling in de boerderij een meditatiecentrum van de stichting Jan 17 te vestigen.

5 Voorzitter H.J. Nootebos van de woningbouwvereniging St. Joseph slaat officieel de eerste paal voor de bouw van 54 woningwetwoningen in de wijk Kooiweg-Noord.

13 Jubileumconcert van de Castricumse Oratoriumvereniging met een uitvoering van “Die Schöpfung” van Joseph Haydn. De vereniging bestaat vijftien jaar.

Juli

1 Drie mijnen door de mijnopruimingsdienst van de Marine tot ontploffing gebracht.

3 Fietstocht rond het IJsselmeer door leerlingen van het Bonhoeffercollege om geld in te zamelen voor Derde Wereldkinderen.

4 Wielerronde de Dubbele Lus van Castricum gewonnen door Jan de Nijs.

Het Strengh in aanbouw.
Het Strengh in aanbouw. Links de Pancratiuskerk en rechts daarvan de aanleunwoningen met het voormalige bejaardenhuis De Boogaert. Collectie Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

10 De directeur gemeentewerken de heer F.A. van Wijk slaat de eerste paal voor de bouw van 46 woningen in het bouwplan Het Strengh van de Stichting Eigen Woningbezit.

12 Eerste zomeravondbraderie in de dorpskern druk bezocht.

15 Kortebaandraverij in de Dorpsstraat.

Augustus

20 Emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeente dr. Boelens op 66-jarige leeftijd overleden.

30 Door de Mobiele Eenheid is een gekraakt pand aan de Dorpsstraat ontruimd.

September

1 Het Creativiteitscentrum organiseert een grote kunstmarkt.

4 Pastor Th.G. Brandsen overleden. Hij is bijna 23 jaar aan de parochie Maria ten Hemelopneming te Bakkum verbonden geweest.

9 Afscheidsdienst voor dominee C.H. Bijl in de aula van het Bonhoeffercollege.
Dominee Bijl is beroepen in de gemeente Haarlem, na 12 jaar predikant te zijn geweest van de Nederlands Hervormde Gemeente.

24 Huize “De Boogaert” bestaat twintig jaar. Penningmeester J.W. Schouten ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice.

26 Afscheid van G.J. Korrelboom als directeur van de J.P. Thijsse-scholengemeenschap. Tot zijn opvolger is benoemd de heer P.J. de Haas.

Ooktober

1 Dorpshuis De Kern is door de gemeente overgedragen aan een stichting tot beheer van De Kern.

1 Mevr. A.M. Emous viert haar honderdste verjaardag in het bejaardencentrum De Santmark.

10 Tienjarig bestaan van jongerencentrum De Bakkerij. Diverse festiviteiten worden georganiseerd.

27 Een Informatiemarkt in het winkelcentrum Geesterduin besluit een aktieweek tegen het racisme, georganiseerd door een werkgroep uit de verschillende politieke partijen.

November

1 Th.V. Klawer is benoemd tot basispastor voor Castricum en Bakkum.

6 Afscheidsreceptie van C.J. Theissling hoofd personeelszaken van de gemeente, na een ruim 40-jarig dienstverband.

14 Een agressieve kraai in het duingebied valt mensen aan.

21 Mevr. M.J. Postelmans-Blankemeyer treedt af als wethouder en als raadslid wegens interne problemen in de V.V.D. fractie.

Apotheek Geesterduin.
Apotheek Geesterduin. Foto Werkgroep Oud-Castricum. Toegevoegd.

26 Nieuw apotheekgebouw aan de Geesterduinweg in gebruik genomen.

27 Aan de voorgevel van het gemeentehuis wordt een gemeentewapen bevestigd dat is geschonken door het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch en aldaar ook is gemaakt.

30 De heer J. Joosse is het ere-burgerschap van de gemeente Castricum toegekend uit waardering voor zijn vele maatschappelijke verdiensten.

December

Hans Spaan  in actie (in de 125cc klasse) op zijn Aprilia motor.
Hans Spaan  in actie (in de 125cc klasse) op zijn Aprilia motor. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

15 Huldiging door Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging van Hans Spaan wegens diens kampioenschap van Nederland in de 80 cc klasse.

16 Concert bij kaarslicht in de Nederlands Hervormde Kerk van het English Baroque Choir.

23 Kerstsamenzang in de Pancratiuskerk met medewerking van Paula Schram, sopraan; Jan Boogers, orgel; koperensemble van muziekvereniging Emergo; Klein Koor Castricum en de muziekschool.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties