Kroniek 1981 van de Gemeente Castricum (Jaarboek 05 1982 pg 42-43)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 5, pagina 42

Kroniek 1981 van de Gemeente Castricum

Januari

Het aantal inwoners bedraagt 22.727

2 Nieuwe accommodatie van Vitesse ’22 op het sportpark De Puikman geopend.

4 De heer W.C. Brouwer secretaris woningbouwvereniging Goed Wonen overleden.

16 Receptie ter gelegenheid van de renovatie van de St. Pancratiuskerk.

We kijken in de richting van de Dorpsstraat. De markt is vanaf 1951 hier gehouden. In 2001 verhuisde de markt naar de Dorpsstraat.
We kijken in de richting van de Dorpsstraat. De markt is vanaf 1951 hier gehouden. In 2001 verhuisde de markt naar de Dorpsstraat. Toegevoegd.

29 Na uitvoerig beraad besloot de gemeenteraad niet in te gaan op de wens van de marktkooplieden de weekmarkt te verplaatsen van de Burgemeester Mooijstraat naar een parkeerterrein bij het winkelcentrum Geesterduin.

 
Februari

1 Viering tienjarig bestaan van de carnavalsvereniging “De Windtrappers”.

4 De heer P.F. Janzen besluit om gezondheidsredenen als wethouder en raadslid af te treden.

7 Caf̩ Het Biljartpaleis voorheen gevestigd op de hoek van de Dorpsstraat РBurgemeester Mooijstraat is verhuisd naar het daarnaast gelegen vroegere veilinggebouw van de Tuinbouwvereniging Ons Belang. Het voormalig caf̩ en bondshotel krijgt een winkelbestemming.

7 Museum van provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch na renovatie wederom opengesteld.

18 Eerste gerenoveerde woning aan de Leo Toepoelstraat van renovatieproject woningbouwvereniging St. Jozef opgeleverd.

 
Maart

6 Mevr. M. Siekerman-Korver en J. Harmse worden benoemd tot ere-leden van de Projectgroep Arbeidsongeschikten.

 
April

3 Wethouder H.P. Wokke en oud-wethouder ir. H. v.d. Velde reiken de eerste sleutels uit van een complex van 42 woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens aan het Kortenaerplantsoen.

4 Heropening door wethouder mevr. Postelmans van het verbouwde clubhuis van de Mixed Hockey Club Castricum.

8 Receptie ter gelegenheid van de promotie naar de eredivisie van het damesteam van de volleybalvereniging The Smash.

26 Opening door wethouder mevr. J. Postelmans van een nieuw clubgebouw van de schietvereniging De Vrijheid.

27 Burgemeester Gmelich Meijling en oud-wethouder Janzen verwelkomen met een bloemetje de bewoners van het nieuwe woonwagenkampje aan De Bloemen.

29 Drie Castricumse ingezetenen de heren G.R. Hendriks, K. Molenaar en H.C. Scheerman ontvangen een Koninklijke onderscheiding.

29 De raad besluit een overeenkomst aan te gaan met Maco-bouw te Amsterdam voor de bouw van een nieuw gemeentehuis aan de Soomerwegh. Het raadslid Bijlenga stemde als enige tegen onder verwijzing naar de onzekere financiële positie van de gemeente.

 
Mei

8 Afscheidsreceptie van de heer P.F. Janzen als wethouder, waarbij hij een Koninklijke onderscheiding ontvangt. De heer Janzen was bijna twintig jaar actief in de gemeentepolitiek.

14 Viering twintigjarig jubileum van de amateur-tuindersvereniging.

15 Viering tienjarig bestaan van de R.K. kleuter- en lagere school De Molenweid.

16 Opening nieuwe strandaccommodatie van de E.H.B.O. en de Castricumse reddingsbrigade door wethouder H.P. Wokke.

16 Opening nieuw kantoor Nutsspaarbank in winkelcentrum Geesterduin.

 
Juni

19 Na een dienstverband van 48 jaar heeft de heer H. Koelman ambtenaar van de gemeente Castricum afscheid genomen.

22 De oude politie-strandpost te Castricum aan Zee is opnieuw in gebruik genomen.

26 Officiële opening vernieuwde groepspraktijk tandartsen aan de Schelgeest.

27 Afscheid van de heer H. Wegdam hoofd van de Gerardusschool, eerder hoofd van de Pius X school.

29 De gemeenteraad heeft om financiële redenen besloten af te zien van het streven naar de bouw van een nieuwe centrale accommodatie voor sociaal-culturele activiteiten.

29 In het kader van de gemeentelijke standpunt bepaling met betrekking tot de herziening van het streekplan Noord-Kennemerland besluit een kleine meerderheid de structuurschets 1973 te handhaven ten aanzien van de omvang van de oostelijke uitbreiding. Met 11 tegen 7 stemmen werd


Jaarboek 5, pagina 43

besloten de in de struktuurschets geplande zuidelijke randweg te schrappen.

 
Juli

1 De heer L. Abercrombie, scheidend directeur filterfabriek “Golden Super” ontvangt een Koninklijke onderscheiding.

5 Open huis van het verzorgingstehuis ” Op de Hooghe Aert “.

8 In het dorpscentrum wordt voor de 2e maal een wielerronde gehouden, genaamd de “Dubbele lus van Castricum”.

12 Pastoor Meijer van de Pancratiusparochie op familiebezoek in Australië overleden.

 
Augustus

15 Jaarlijkse rommelmarkt van het jongerencentrum “De Bakkerij” bracht 15.780 gulden op, tegenover in 1980 ruim 25.000 gulden.

15 In de nacht van zaterdag op zondag is de lagere agrarische school aan de Oranjelaan door brand geheel verwoest.

27 Een langdurige discussie over de pro’s en contra’s van eenrichtingverkeer in de Dorpsstraat wordt door de raad afgesloten met het besluit dat het tweerichtingverkeer gehandhaafd zal blijven.

28 Tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt afscheid genomen van de heer J.A. Middelhoff locogemeentesecretaris, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt benoemd tot ereburger.

Cor Heeck met Lida Tulp en burgemeester Van Boxtel.
Cor Heeck met Lida Tulp en burgemeester Van Boxtel bij een expositie in de Clinghe op Duin en Bosch. Toegevoegd.

29 Opening door de burgemeester van een tentoonstelling van het werk van de kunstschilder J.C. Heeck ter gelegenheid van diens afscheid als begeleider van de schildersclub “Perspectief”.

 
September

11 Opening door wethouder Ritzer van de havo-afdeling van de Jac. P. Thijsse openbare scholengemeenschap voor havo en mavo. De heer G.J. Korrelboom is tot directeur benoemd.

24 Raad stemt in beginsel in met een bouwplan voor een woongebouw met 84 wooneenheden op het terrein van de voormalige Pius X school aan de Alkmaarderstraatweg.

 
Oktober

2 Het oudste bestuurslid van de woningbouwvereniging St. Jozef de heer L.H. Scholten legt de eerste steen voor de bouw van 41 huurwoningen en een nieuwe kantoorruimte aan de Cieweg en de Dokter de Jonghweg.

3 Viering 2e lustrum van het Bonhoeffer college.

9 Mevr. M.J. Postelmans-Blankemeijer slaat de eerste paal voor de bouw van de eerste woningen in de wijk Kooiweg Noord.

9 Indrukwekkende uitvoering van het Mendelsohn’s “Elias” door de Castricumse Oratoriumvereniging in de Pancratiuskerk.

10 Naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de vrouwenvereniging “Dorcas” is een bazar georganiseerd, ten behoeve van nieuwbouw Hervormd gemeentecentrum.

16 Officiële opening door burgemeester Gmelich Meijling van een nieuw kantoor van de Algemene Bank Nederland aan de Dorpsstraat.

18 De directeur van gemeentewerken R. Vries overleden.

18 Supermarkt op het kampeerterrein Bakkum door brand verwoest.

21 Heropening kantoor Nederlandse Middenstandsbank (NMB, nu: ING) aan de Burgemeester Mooijstraat.

 
November

4 Raad besluit tot verkoop van de voormalige ambtswoning aan de Stationsweg aan burgemeester Gmelich Meijling.

11 De carnavalsvereniging stelt prins Psychodomus I voor.

25 De gemeenteraad besluit om financiële redenen verschillende randvoorzieningen van het onderwijs te beperken dan wel af te bouwen o.a. subsidiëring godsdienstonderwijs, logopedische hulp etc.
Plannen voor de bouw van een sportzaal en een nieuwe muziekschool definitief van de baan.

 
December

5 Wethouder V.G.N. Ritzer benoemd per 1 januari 1982 tot burgemeester van de gemeente Schinveld in Limburg.

17 De heer F.A. van Wijk wordt benoemd tot directeur gemeentewerken.

17 De raad besluit om financiële redenen het lidmaatschap van de Raad van Europese Gemeenten op te zeggen.

17 Raad akkoord met drastische huurverhoging gemeentelijke accommodaties voor sociaal-culturele activiteiten.

27 Schaatswedstrijden op de Kennemer ijsbaan.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties