Kroniek 1979 van de Gemeente Castricum (Jaarboek 03 1980 pg 30-31)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 3, pagina 30

Kroniek 1979 van de Gemeente Castricum

Januari

Het aantal inwoners van de gemeente bedraagt 22.783.

1 Traditioneel begonnen een aantal leden van de Algemene Zwemvereniging Uitgeest op nieuwjaarsdag het nieuwe jaar met een duik in de ijzige golven van de Noordzee bij de strandafgang.

13 Receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de EHBO afd. Castricum.
Met de zilveren medaille behorende bij de Orde van Oranje-Nassau werden achtereenvolgens voorzitter M. van Staveren, secretaresse mevr. C.Schefferlie-Maat en penningmeesteresse mevr. P. Teiwes-Tolhuizen door burgemeester Gmelich Meijling onderscheiden.

25 De raad besluit tot intrekking van de plaatselijke monumentenverordening. Aanleiding tot de intrekking was een serie beroepschriften tegen de aanwijzing van panden als monument en de financiële consequenties daarvan.

 
Februari

2 Officieel afscheid van de direkteur van de Henricus-mavo de heer Th.J. Balink.
Tevens receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Henricus-mavo.

Aangespoelde bruinvis aan het strand.
Aangespoelde bruinvis aan het strand. Collectie Stuifbergen. Toegevoegd.

21 Op het Castricumse strand is een bruinvis aangespoeld.

– Zeer strenge winter; langdurige perioden met sneeuw en ijzel. De kosten van de gladheidsbestrijding door de gemeente hebben ruim 250.000 gulden bedragen.

 
Maart

27 Receptie in Geesterhage ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van de heer G.R. de Vries, hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst, waarbij hem de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau wordt uitgereikt.

28 Het voorstel van Burgemeester en wethouders om van 15 mei tot 15 september honden op het strand te verbieden wordt verworpen. Ongeveer 50 hondenliefhebbers demonstreerden dan ook vóór de raadzaal.

30 Afscheidsreceptie van de groepscommandant R.P. adjudant N.J. Vrouwe.

 
April

2 Installatie van de nieuwe groepscommandant R.P. de heer H. Tiesinga.

4 Boomplantdag. Wethouder Roos plant de eerste boom bij het in aanbouw zijnde tenniscomplex in Noord-End.

9 Startavond van de inspraakprocedure voor de ontwikkeling van het plan Kooiweg-Noord in het Bonhoeffercollege.

26 Installatie van een nieuw raadslid mevr. L.C. Mooijman-Rodenburg. Zij volgt de afgetreden heer J. Hilarius op.

27 De heren J. Joosse en M. Planting worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mej. S.K.M. Martin en M. Kuys ontvangen de zilveren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

 
Mei

14 Oprichtingsvergadering afdeling Castricum Veilig Verkeer Nederland.

31 Mevr. P. Scholtz-Brand besluit af te treden als wethouder in verband met de problematiek rond de benoeming van een hoofd van de Juliana van Stolbergsschool.

 
Juni

5 Receptie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de VVV Castricum.

16 Veiling in Hotel Borst voor de aktie “Geef Bakkum de ruimte” gericht op de realisering van een dorpshuis.

22 Afscheid van het hoofd der chr. lagere school “De Kandelaar”, de heer J. Bosch.

25 Jan Knippenberg volbrengt een loop om het IJsselmeer, ruim 400 kilometer in 43 uur en drie kwartier.
De raad besluit een overeenkomst aan te gaan met Casema voor de aanleg van een kabeltelevisienet.

28 De raad besluit de heer Ishta, van het architectenbureau Duintjer, Istha, Kramer en Van Willigen B.V. aan te trekken ten behoeve van de voorbereiding van de bouw van een nieuw raadhuis.

 
Juli

28 Castricumse popgroep Amphora boekt succes met de single Timothy en verschijnt in de hitlijsten.
– Diverse zomerevenementen, waaronder vijf braderieën en het timmerdorp, trekken grote belangstelling.

 
Augustus

1 Per 1 augustus wordt de wachtmeester G. Muizelaar van het korps rijkspolitie overgeplaatst als reactie op de kritiek die hij in een speech tijdens de afscheidsreceptie van groepscommandant Vrouwe op 30 maart had geuit. Een handtekeningenactie onder de burgerij werd gestart om zijn terugplaatsing te bewerkstelligen.


Jaarboek 3, pagina 31

18 Grote rommelmarkt van het Jongerencentrum De Bakkerij op de Brink.

Pegasus, sculptuur in de vijver bij De Bloemen.
Pegasus, sculptuur in de vijver bij De Bloemen. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

28 Burgemeester Gmelich Meijling stelt officieel de fonteinpomp in werking van het plastiek Pegasus van de Amsterdamse beeldhouwer Jan de Baat.

30 De raad besluit over te gaan tot de invoering van kringlooppapier.

30 Officieel wordt afscheid genomen van het raadslid Henk de Graaf.

31 Een punk-festival in het Jongerencentrum De Bakkerij is wat uit de hand gelopen. Een groep jongeren veroorzaakt in De Bakkerij en in het dorpscentrum de nodige relletjes. Het festival wordt afgebroken en de burgemeester trekt de muziekvergunning in.

 
September

1 Officiële opening door de burgemeester van het nieuwe tenniscomplex “Bloemenbaan” in Noord-End. Reeds bij de opening is er al een wachtlijst van 800 leden.

14 Receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabobank.

24 Overdracht van een bronsplastiek van de beeldhouwer Hans Freie door locoburgemeester H.P. Wokke aan het bestuur van de bibliotheek.

27 Drs. V. Ritzer van D’66 wordt gekozen als opvolger van wethouder P. Scholtz – Brand.

 
Oktober

10 Koos van Leeuwen Nederlands kampioen geworden in de 125 cc-klasse van de K.N.M.V. (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging).

23 Na 55 jaar een belangrijke plaats in het verenigingsleven te hebben ingenomen, besluiten de leden tot opheffing van het Castricums Vrouwenkoor. Interne strubbelingen en een tekort aan leden hebben hiertoe aanleiding gegeven.

 
November

8 De Castricummer Hans Spaan wordt gehuldigd wegens het door hem behaalde Nederlands kampioenschap in de 50 cc-klasse.

29 Hearing van het gemeentebestuur in Geesterhage. Vooral aan de orde komt of de Walstro wel of niet op de Soomerwegh moet worden aangesloten.

 
December

13 De gemeenteraad stelt de begroting 1981 vast en stelt een voorbereidingskrediet van 25.000 gulden beschikbaar voor de ontwikkeling van een plan voor de bouw van een nieuwe muziekschool.

15 Een ruim vijftien meter lange dode potvis spoelt aan op het strand tussen Egmond en Castricum. Het dier vormt een toeristische attractie bij uitstek.
Het skelet wordt tenslotte overgebracht naar het museum voor Onderwijs in Den Haag.

18 De initiatiefgroep Gemeenschapsruimte overhandigt officieel een rapport aan het gemeentebestuur inzake het tekort aan accommodatie voor sociaal-culturele doeleinden.

19 Eerste openbare vergadering van het orgaan dat een plan voor sociaal-culturele aktiviteiten 1981-1984 gaat voorbereiden.

28 Slotavond van de aktie “Geef Bakkum de ruimte” gericht op het bijeenbrengen van geld voor de stichting van een dorpshuis op het terrein van de R.K. kerk in Bakkum.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties