Kermis in Bakkum (Jaarboek 25 2002 pg 13)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Verschenen artikelen over Bakkum:
Bakkum, de Heerlijkheid en zijn ambachtsheren – Bakkum, einde gemeenteBakkum in de 18e eeuwBakkum omstreeks 1830Bakkum na 1930, de huizen en hun bewonersBakkum, vijftig jaar kerkBewoningsgeschiedenis Bakkum NoordBoenstraatje te BakkumCafés en kasteleins in Bakkum – Kampeerterrein BakkumKermis in BakkumKlompenbuurt in BakkumKoninklijk Landgoed Bakkum (deel 1)Koninklijk Landgoed Bakkum (deel 2)Ongevallen in Bakkum


Jaarboek 25, pagina 13

Kermis in Bakkum

Katknuppelen tijdens de kermis.
Katknuppelen tijdens de kermis. Plek en namen onbekend. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

We kunnen ervan uitgaan dat in de 15e eeuw iedere stad of dorp en zelfs elk gehucht zijn kermis had. mits er een kapel met een altaar was waar het feest op plechtige wijze een aanvang kon nemen.

In Bakkum kwam de pastoor van Egmond de zondag na Kruisverheffingsfeest (de derde week van september) om in de dorpskapel de kerkmis op te dragen. Het zal er voller zijn geweest dan gewoonlijk, want over de Heereweg waren er nu ook bezoekers gekomen uit Egmond en Castricum. Over de Zanddijk kwamen mensen uit Limmen en Heiloo.

In onze verbeelding zien we voor de herberg, schuin tegenover de kapel, enkele stalletjes met koopwaar. Want kermis is ook jaarmarkt! Kooplieden van heinde en ver hadden zich langs de weg geïnstalleerd. Daarnaast had een koorddanseres haar stellage opgebouwd. Twee of drie tenten boden onderdak aan artiesten: een goochelaar, drie leden van de Rederijkerskamer van Alkmaar, een vuurvreter, een waarzegster en een man met een beer. Tussen de menigte mengden zich kwakzalvers, bedelaars en oplichters. In de herberg lagen fusten vol bier.

De ‘Kerkmis-misse’ was geëindigd, in processie kwamen de gelovigen naar buiten en liepen plechtig achter de hostie en de heiligenbeelden aan. Van verre kon men het klepelen horen van de klok die boven de ingang van de kapel hing. Dit klokgelui vergezelde de godsdienstige stoet die zingend en biddend langzaam voortschreed.

De processie eenmaal ten einde, begonnen de muzikanten op hun trompetten, vedels, draailieren en trommels te spelen. De zon scheen, de mensen dansten. De pastoor en de schout trakteerden zichzelf op een wijntje, of zelfs twee. alvorens naar huis te gaan, de pastoor naar Egmond en de schout naar de grote boerderij van rode steen, op nog geen honderd meter van de kapel.

Mannen en vrouwen maakten plezier en lieten zich bedotten door de artiesten en kwakzalvers. Men bedronk zich en het bier verhitte de feestvierders. Steeds woester werd het feestgedruis. Pas op voor knokpartijen! De rakkers (assistenten van de schout) en een veldwachter van de baljuw, uit Egmond, hielden een oogje in het zeil.

Te paard gingen de mannen ringsteken op de Heereweg. Even verderop, aan de andere kant van de weg vermaakt het volk zich met “ganstrekken”, zittend in een karretje waar een paard voor draafde. Een gans spartelde. hangend aan een touw. de kop omlaag. de hals ingesmeerd met groene zeep. Degene die erin slaagde de gans van het touw te trekken, met of zonder hals, won een prijs.

Kermiskoning werd de schutter die met pijl en boog een losgelaten fazant wist neer te leggen. Alle prijzen werden in bier uitgekeerd, inbegrepen die voor de winnaar van het katknuppelen. Winnaar was hij door wiens worp (men wierp vier knuppels achter elkaar) een opgehangen ton openbrak en de kat die erin zat kon dan, zo goed en zo kwaad als het ging, ontsnappen.

De mannen voelden zich opgehitst door de vrouwen, er werd in het openbaar gezoend. Het meisje dat een kermiskoek aanpakte van één of andere jongeman. kon zeker zijn van een avontuurtje. Het was feest voor het volk. Twee, drie dagen per jaar waande de menigte zich vrij. Oh,wat een schone illusie!

Chris ten Raa

Een molen van bloemen.
Een molen van bloemen. Schelgeest in Bakkum, 1956. Over dit bloemencorso is weinig bekend. Maar in 1930 wordt er al in de krant geschreven over een bloemencorso georganiseerd door de winkeliersvereniging. Het is een onderdeel van de feestweek. Op 4 september 1938 wordt er ook geschreven over een bloemencorso en vuurwerk op het kermisterrein georganiseerd door de Dorpsstraatvereniging. Voor het laatst komen we in de krant tegen dat op 3 september 1948 een bloemencorso is, georganiseerd door het Plaatselijk Comité Nationale Hoogtijdagen ter gelegenheid van de troonsafstand van Koningin Wilhelmina. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.
Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties