Jaarverslag 2003 (Jaarboek 27 2004 pg 92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 27, pagina 92

Jaarverslag 2003

Door de Werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend.
Onze collectie werd door verschillende schenkingen aangevuld.

Hoeve Nooitgedacht.
Hoeve Nooitgedacht. Kramersweg 2 in Castricum, 1957. Schilder-kunstenaar: Sijf Portegies. Foto Jacques Schermer. Toegevoegd.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten 2003 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 6 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie voor de leden.
 • Op 18 februari werd het gebied rond Kronenburg tot provinciaal archeologisch monument aangewezen.
 • Op 19 februari hield Piet Blom in ‘De Duynkant‘ voor de leden van de Werkgroep een diapresentatie over stolpboerderijen en vervolgens Piet Portegies over de schilderijen en tekeningen van zijn vader Sijf Portegies.
 • Op 1 april kwamen er veel mensen af op het krantenbericht dat er een oude BMW-motor met zijspan, een grote hoeveelheid wapens en een kist met handgranaten en munitie in ‘De Duynkant’ was te bekijken. Dit materiaal zou komen uit een nog niet bekende Duitse bunker, die was ontdekt door medewerkers van het PWN tijdens werkzaamheden in het duingebied. De bezoekers aan ‘De Duynkant’ realiseerden zich onvoldoende de datum van het bezoek.
 • Op 7 april werd woongebouw ‘De Brink’ officieel geopend. Hierbij mocht de Werkgroep Oud-Castricum een cheque van 5000 euro in ontvangst nemen van Biesterbosch Planontwikkeling. Op de binnenplaats van het woongebouw was door de Werkgroep een kleine expositie ingericht.
 • Op 21 april organiseerden de natuurorganisaties en historische verenigingen binnen de gemeente Castricum een landschapsdag. Langs een fietsroute van 33 km door en om Castricum, Limmen en Akersloot werd op verschillende punten door deskundigen uitleg gegeven over bijzonderheden in het landschap.
 • Op 29 april kreeg Simon Zuurbier een koninklijke onderscheiding uitgereikt
Simon Zuurbier voor het verenigingsgebouw De Duynkant van de Werkgroep oud Castricum. Collectie Nieuwsblad voor Castricum, foto van Ad van de Velde.
Simon Zuurbier voor het verenigingsgebouw De Duynkant van de Werkgroep oud Castricum. Collectie Nieuwsblad voor Castricum, foto van Ad van de Velde.
 • Op 26 mei trad Simon Zuurbier tijdens de jaarvergadering af als voorzitter en werd hij opgevolgd door Piet Blom. Aftredend bestuurslid Sjef Smulders werd herkozen.
 • Op 11 juni overleed Frans Baars; dit was een groot verlies. Vanaf 1970 heeft Frans zich intensief ingezet voor de werkgroep.
 • Op 4 augustus werd de uitbreiding van de Rabobank in gebruik genomen. In de gevel zijn de tegeltableaus van ‘De Rustende Jager‘ opgenomen. Ter gelegenheid van dit feit werd er door de werkgroep een kleine expositie ingericht.
 • Op 13 september werd ‘De Duynkant’ druk bezocht in verband met de Nationale Monumentendag.
 • Op 27 september was voor de leden van de Werkgroep de jaarlijkse excursie, deze keer in Alkmaar, waar onder andere een historische wandeling werd gemaakt onder leiding van een gids. De dag werd afgesloten bij hotel Borst in Bakkum.
 • Op 30 oktober werd het 26e jaarboekje in aanwezigheid van genodigden gepresenteerd en overhandigd aan Ria Baars, de weduwe van Frans Baars.
 • Op 27 november werd op de jaarlijkse donateursavond aan de hand van dia’s en film een lezing gegeven over de archeologische opgraving op ‘De Krocht’, het land van de familie Welboren te Limmen.
Het tegeltableau van de Rustende Jager.
Het tegeltableau van de voormalige Rustende Jager in de gevel van het het (anno 2020 voormalige) pand van de Rabobank. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Dit zijn zoal wat gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Daarnaast zijn er door de leden in verschillende werkgroepen allerlei activiteiten ontplooid, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant’.

De werkgroepen

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
Voor de tentoonstelling in ‘De Hoep’: “Een greep in de grond”, werd een archeologische bijdrage geleverd. Met toestemming van het PWN is onderzoek verricht in het duinterrein met behulp van een metaaldetector.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Wekelijks werd gewerkt aan het aanvullen van reeds beschikbare digitale bestanden of aan het creëren van nieuwe bestanden. De foto- en ansichtkaartbestanden werden veelvuldig geraadpleegd door bezoekers. Dit jaar werden de archieven van gesloopte panden vanaf 1832 geordend en ontsloten. Interessante zaken uit het archief van de gemeente Castricum werden gekopieerd, voordat dit archief naar het Regionaal Archief Alkmaar werd overgebracht.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Wekelijks werd onderzoek verricht in het Regionaal Archief Alkmaar. Deels dienden de resultaten van dit onderzoek voor het 27e jaarboekje, deels worden deze in toekomstige jaarboekjes gepubliceerd.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2003 werd positief afgesloten. Voor groot onderhoud en vervanging van de inventaris werd een planning opgesteld.

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Er werd besloten medewerking te verlenen aan het nog te verschijnen fotoboek over de jaren (negentien) vijftig en zestig.
Aandacht werd besteed aan het fotograferen van panden voordat ze gesloopt werden.

Public Relations (Hans Boot)
Elke maand verscheen er een stukje in de kranten in verband met de openstelling op zondag. Radio Castricum besteedde hieraan ook aandacht.
Onze website is regelmatig bezocht.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2003 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
J.J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten werd regelmatig door een twintigtal leden deelgenomen. Op 31 december 2003 bedroeg het aantal donateurs 1.331.

Aan de leden komt veel dank toe voor hun inzet en aan de donateurs voor hun financiële bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Antoinette van Boxtel

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties