Jaarverslag 2002 (Jaarboek 26 2003 pg 92-93)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 26, pagina 92

Jaarverslag 2002

Voorzitter Simon Zuurbier overhandigt het 25e
Jaarboek aan de burgemeester Aaltje Emmens-Knol
Voorzitter Simon Zuurbier overhandigt het 25e
Jaarboek aan de burgemeester Aaltje Emmens-Knol. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het jaar 2002 is een succesjaar voor de werkgroep geweest, omdat de openstelling van het Historisch Informatie Centrum een feit werd en ons jaarboekje voor de vijfentwintigste keer verscheen. Met deze hoogtepunten, maar ook met de uitgifte van de Schulpvaartroute, zijn wij regelmatig in het plaatselijke en regionale nieuws verschenen. Van bijzonder belang zijn de ontwikkelingen rond Kronenburg en de diverse archeologische opgravingen geweest.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar volgen nu in chronologische volgorde:

 • Eind januari werd door de provincie Noord-Holland besloten tot het verstrekken van een subsidie voor het laten uitvoeren van historisch onderzoek naar het kasteel Kronenburg.
 • In februari vond een onderzoek plaats door archeologen en geologen in het duingebied aan de zuidkant van de gemeente, nabij Heemskerk, naar de noordelijke uitstroming van de Rijn, het oer-IJ.
 • Op 28 februari werd het Historisch Informatie Centrum in aanwezigheid van vele genodigden officieel in gebruik genomen door de wethouder P. Kƶnst en de ex-wethouder B. Meijer. Het centrum werd het aansluitende weekend opengesteld voor het publiek.
 • Op 2 maart was de eerste openstelling voor publiek, hetgeen maandelijks werd herhaald en veel bezoekers trok.
 • Op 17 april vond in ‘De Duynkant’ de half-jaarlijkse bijeenkomst plaats van afgevaardigden van de historische verenigingen uit de regio. Dit was een goede gelegenheid om het Historisch Informatie Centrum te laten zien, de bouw- en inrichtingsaanpak toe te lichten en met de computer een aantal foto- en gegevensbestanden te demonstreren.
 • Op 21 april werd een landschapsdag georganiseerd door enkele historische verenigingen en natuurorganisaties binnen de nieuw gevormde gemeente Castricum. Langs een route, die met fiets of auto kon worden afgelegd, stonden op verschillende punten gidsen die iets over de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landschap vertelden. Van Oud-Castricum traden als zodanig Ernst Mooij en Rob van Eerden op. ‘De Duynkant’ vormde een van de drie startpunten van de route.
 • In mei werd door de provincie Noord-Holland een procedure gestart om te komen tot de aanwijzing van het terrein en kasteel Kronenburg tot provinciaal monument.
 • Tijdens de jaarvergadering op 3 juni legde Harry Vermanen zijn bestuursfunctie neer en droeg de leiding van de werkgroep archeologie over aan Sjef Smulders.
 • Op 13 juni presenteerde Ernst Mooij, als initiatiefnemer en schrijver, ‘de Schulpvaartroute’ aan wethouder P. Kƶnst. Deze fietsroute in kleurendruk ontstond op initiatief van Oud-Castricum, in samenwerking met onze zusterverenigingen van Akersloot en Limmen en met financiĆ«le steun van de gemeente Castricum.
 • Op 15 juni was de jaarlijkse voorjaarsexcursie in Amsterdam. De excursie stond in het teken van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
 • De firma Vaalburg had voor het seizoen 2002/2003 de Werkgroep Oud-Castricum gekozen als het goede doel voor een klantenactie.
 • Op 31 juli kochten wij het ontbrekende tegeltableau van De Rustende Jager. De bedoeling is om beide tableaus als herinnering aan een stukje Castricumse geschiedenis een nieuwe plaats te geven in het dorpscentrum.
 • Op 14 september werd ‘De Duynkant’ geopend ter gelegenheid van de ‘Open Monumentendag’.
 • In oktober droeg Wim Hespe zijn PR-taken over aan Hans Boot. Op 23 oktober werd het 25e jaarboekje in Johanna’s Hof in aanwezigheid van vele genodigden gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester A. Emmens-Knol.
 • Op onze donateursavond op 14 november verzorgde Mart Groentjes, secretaris van de Boerderijstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’, een boeiende lezing over de Noord- Hollandse stolpboerderij.
 • In december werd van de provincie Noord-Holland subsidie verkregen voor het laten uitvoeren van ouderdomsbepalingen via de C14-methode van schelpmateriaal dat gevonden is aan de oevers van het Oer-IJ.
Tegeltableau van De Rustende Jager.
Tegeltableau van De Rustende Jager. Dorpsstraat 60 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De werkgroepen

Werkgroep Archeologie (Sjef Smulders)
Door enkele leden van de werkgroep werd meegewerkt aan een grote duinopgraving onder professionele leiding van de Universiteit van Amsterdam bij een pompstation van het PWN, dat gesloopt werd. Vele interessante geologische afzettingen van het Oer-IJ werden blootgelegd, gefotografeerd en gedocumenteerd.
In oktober werden diverse grondboringen uitgevoerd in een weiland aan de Bleumerweg. Nader onderzoek bracht een fibula, botfragmenten en enkele Karolingische scherven (8e en 9e eeuw) aan het licht. Wellicht kan hier in de toekomst een grootschaliger onderzoek plaatsvinden.
Booronderzoeken in een weiland aan de Breedeweg brachten geen bewoningssporen aan het licht, hoewel de bewoner van de boerderij zelf in de loop der jaren zeer interessante vondsten had gedaan. Ook hier is nieuw verkennend onderzoek wellicht wenselijk.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het aanvullen of het creĆ«ren van nieuwe bestanden van de aanwezige bronnen. Wekelijks worden hier gegevens aan toegevoegd. De volgende bestanden zijn op de computer te raadplegen in het Historisch Informatie Centrum ‘De Duynkant’: foto’s/ansichtkaarten, boeken, knipselarchieven, landkaarten, krantenartikelen, uittreksels uit het notarieel en oud-rechterlijk archief en gemeentearchieven, aanwezig in het regionaal archief te Alkmaar en nog enkele andere kleinere bestanden.
Door bezoekers wordt veelvuldig het foto/ansichtkaartenbestand geraadpleegd. Er is dit jaar een start gemaakt met het scannen en verwerken in de fotodatabase van zo’n 2.400 makelaarsbriefjes die vanaf crica 1980 verzameld zijn, en met het ordenen en ontsluiten van de aanwezige gegevens van gesloopte panden.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Een kleine commissie voerde de redactie van het jaarboekje. Wekelijks werd door een groepje veel onderzoek verricht in het Regionaal Archief in Alkmaar. Het onderzoek richtte zich op de onderwerpen voor het huidige en de toekomstige jaarboekjes.

Werkgroep financiƫn (Max Schiermann)
De exploitatie over 2002 werd positief afgesloten met een noodzakelijke reservering voor onder andere het onderhoud van het gebouw.

Werkgroep educatie (Cor Smit)
Om leerlingen van de basisscholen (groep 6 tot en met 8) kennis te laten maken met ons cultureel erfgoed is een project in uitvoering, waarbij in overleg met de onderwijssector lessen zijn opgezet over een aantal onderwerpen uit de historie van Castricum. De onderwerpen zijn: opgravingen, de oude Pancratiuskerk, kasteel Kronenburg, de


Jaarboek 26, pagina 93

schelpenvisserij, recreatie en de Tweede Wereldoorlog.

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Veel foto’s zijn gemaakt of gekopieerd ten behoeve van het jaarboekje en/of voor opname in ons fotoarchief.

Public Relations (Hans Boot)
De werkgroep liet dit jaar regelmatig van zich horen door middel van krantenartikelen en twee radio-uitzendingen van Radio Beverwijk en Radio Castricum.
In september 2002 ging een totaal nieuwe website in de lucht. Het bezoek aan de site steeg al spoedig tot enkele honderden bezoekers per maand. Er werd actuele informatie verschaft over de diverse activiteiten van de Werkgroep, zoals Open Dagen, opgravingen, enkele genealogieƫn van Castricumse families, behandelde onderwerpen in alle reeds verschenen jaarboekjes. Er werden roulerende fotoseries geplaatst, er was een overzicht van beschikbare archieven en zeer regelmatig werden nieuws-items en achtergronden gepubliceerd over diverse Castricumse zaken. Onder de bezoekers bevonden zich ook geƫmigreerde Castricummers uit Canada, Australiƫ en Nieuw-Zeeland die op deze manier voeling bleven houden met hun geboorteplaats. De website droeg zeker bij aan een snelle en moderne informatievoorziening over onze Werkgroep en gezien het stijgende bezoekersaantal zal de site regelmatig ververst en uitgebreid worden.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2002 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • S.P.A. Zuurbier, voorzitter
 • Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
 • M.G.J. Schiermann, penningmeester
 • P .A. Levi, lid
 • J.J. Smulders, lid
 • L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘de Duynkant’ en andere activiteiten werd door een twintigtal leden deelgenomen.

Op 31 december 2002 bedroeg het aantal donateurs 1325.
Veel dank komt toe aan de leden voor hun inzet en aan de donateurs voor hun bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties