Jaarverslag 1987 (Jaarboek 11 1988 pg 49)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 11, pagina 49

Jaarverslag 1987

Bij de tentoonstelling ten gevolge van het 20-jarig bestaan van de Werkgroep in de Bibliotheek zijn de heren Kaan (links) en Veldt in gesprek.
Bij de tentoonstelling ten gevolge van het 20-jarig bestaan van de Werkgroep in de Bibliotheek zijn de heren Kaan (links) en Veldt in gesprek. Geesterduinweg 1 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Op 16 mei 1967 werd de werkgroep Oud-Castricum opgericht en in juli van datzelfde jaar presenteerde de werkgroep zich reeds met de tentoonstelling, getiteld “Kastrikum vroeger en nu” in de aula van de Juliana van Stolbergschool. Het twintigjarig bestaan van de werkgroep diende uiteraard met een tentoonstelling te worden herdacht.
Op 27 april opende burgemeester Schouwenaar de tentoonstelling “20 jaar Werkgroep Oud-Castricum” in de bibliotheek.
Deze tentoonstelling gaf een beeld van de resultaten welke het historisch en archeologisch onderzoek van de werkgroep heeft opgeleverd. Met tekeningen, foto’s en voorwerpen werden de eerste eeuwen van de bewoningsgeschiedenis verduidelijkt. Verder werd veel aandacht geschonken aan een reconstructie van de verdwenen buurt De Duinkant en werden o.a. oude werktuigen uit de agrarische sektor en schoolfoto’s, leermiddelen en schriften uit de twintiger en dertiger jaren geëxposeerd.
De tentoonstelling was gedegen voorbereid en de medewerkers waren zeer tevreden met het resultaat en wat belangrijker is, ook de vele bezoekers.

Expositie-ruimte

Het twintigjarig bestaan bracht de zo zeer gewenste realisering van een expositieruimte niet dichterbij.
De gemeenteraad nam nog geen beslissing op het al in 1985 ingediende verzoek. Het college van burgemeester en wethouders was bereid een bijdrage van 50.000 gulden toe te kennen voor de uitbreiding van ons museumgebouwtje.
In de meest sobere uitvoering zou de investering echter 90.000 gulden bedragen.
Op advies van de raadscommissie welzijnszaken werd de behandeling van het voorstel echter aangehouden en besloot het college van burgemeester en wethouders tot onderzoek naar alternatieven voor vestiging van een oudheidkamer. Hopelijk zal het jaar 1988 meer duidelijkheid brengen.

Jaarboekje

Het 10e jaarboekje verscheen in het jubileumjaar. Het hoofdartikel was een geschenk van mr. J. Belonje aan de jarige werkgroep. Hij beschreef de geschiedenis van de buitenplaats Starrenburg en Gaeff te Bakkum.
Verder waren er bijdragen van de heer S.P.A. Zuurbier, getiteld “Boerderij Starrenburg en haar bewoners” en “Wie was … Jac. Rendorp”.
Mevrouw C.G. Bakker-Van der Wolff en wederom de heer Zuurbier tekenden voor de genealogische geschiedenis van de familie Twisk.
Tenslotte waren er de gebruikelijke rubrieken “Castricum – honderd jaar geleden”, Jaarverslag 1986 en de Kroniek 1986 van de gemeente Castricum.
De oplage van het jaarboekje bedroeg 1.100 exemplaren.

Aktiviteiten werkgroepen historie en archeologie

Op het streekarchief te Alkmaar werd wekelijks door een aantal leden van de werkgroep onderzoek verricht naar de historie van Castricum. In het verslagjaar had dit vooral betrekking op de onderwerpen voor het 10e en 11e jaarboekje met name het onderwijs in Castricum en de stambomen van de familie Brakenhoff en De Graaf.
Van vele eigendomsoverdrachten van land en huizen, die voor Schout en Schepenen van Bakkum zijn gepasseerd, zijn uittreksels gemaakt; de voorkomende veldnamen en familienamen zijn geficheerd.
Het archief van enkele Alkmaarse notarissen is doorgewerkt en alle interessante informatie betreffende Bakkum en Castricum is overgenomen.
Voor het onderzoek naar de familie Brakenhoff werden ook bezoeken gebracht aan archieven te Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Naarden. Ook werd op het Rijksarchief te Haarlem een deel van de hypothecaire registers doorgewerkt om vooral zaken betreffende Castricumse huizen en percelen uit de periode 1811-1838 te onderzoeken.
In de archief- en werkruimte “De Duynkant” werd het werk aan de inventarisatie en archivering van kaarten en prenten voortgezet. Met behulp van de minuutplans van het kadaster is een kleine kaart van Castricum betreffende verschillende perioden samengesteld om de bewoningsontwikkeling van Castricum van 1380 tot heden aan te geven.

Ernst Mooij heeft talloze lezingen gegeven over cultuurhistorie en monumenten.
Ernst Mooij heeft talloze lezingen gegeven over cultuurhistorie en monumenten. Geversweg 1b in Castricum, 1 juni 2012. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Lezingen en excursies

Op 18 november gaf ons lid de heer Ernst Mooy een lezing voor de donateurs. De titel van de lezing “Ontmoeting met het verleden”; een archeologische speurtocht door Castricums bodemarchief.
De excursie van leden van de werkgroep was deze keer naar de stad Hoorn. Het is wederom een geslaagde dag geweest, met als hoogtepunten het klank- en lichtspel in de Noorderkerk en de stadswandeling onder leiding van een gids van de Vereniging Oud-Hoorn.
Melding willen wij tenslotte nog maken van het jubileumprogramma ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Corsotheater. Tal van historische films en een dia-programma werden aldaar getoond. Onze leden Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld hebben dit programma in elkaar gezet. Een zeer groot aantal herhalingen van dit programma hebben plaatsgevonden, waarbij de zaal telkens uitverkocht was. De intense belangstelling van vele Castricummers en oud-Castricummers voor de plaatselijke geschiedenis is daaruit weer opnieuw gebleken.

Uitbreiding collectie

Voor de bibliotheek zijn verschillende nieuwe boeken aangeschaft, waaronder “Gezeten burgers” en “De reformatie in Rotterdam” uit de Hollandse Historische Reeks, “Getekend Land; nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier”, “Heiligen uit de modder”, in Zeeland gevonden pelgrimstekens, “Water, vriend en vijand”, prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900, “Delfts blauw”. Bunkers in Nederland.
Van de gemeente ontvingen wij de klok uit het op 5 juli 1987 verbrande zwembad.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 1987 was het bestuur van de werkgroep als volgt samengesteld:

  • G. van Geenhuizen, voorzitter;
  • N.A. Kaan, secretaris;
  • S.P.A. Zuurbier, penningmeester
  • F. Baars, bestuurslid
  • H. Vermanen, bestuurslid
  • W.M. Visser, bestuurslid

Tijdens de ledenvergadering van 1 juni werden de heren Baars en Zuurbier herkozen.
Op 31 december 1987 bedroeg het aantal donateurs 725. Ten opzichte van 1986 is het aantal toegenomen met 55.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties