In memoriam Wil Steeman (Jaarboek 24 2001 pg 89)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 24, pagina 89

In memoriam Wil Steeman

Wil Steeman
Wil Steeman

Wil Steeman is op 27 december 2000 op 52-jarige leeftijd overleden. Wil was al sinds 1991 nauw verbonden met de activiteiten van de Werkgroep Oud-Castricum. Als geboren en getogen Castricummer was hij zeer betrokken bij de gebeurtenissen in zijn eigen woonplaats en buitengewoon geïnteresseerd in de historie van Castricum. Zijn doctoraalscriptie uit 1985 had dan ook de geschiedenis van ons dorp tot onderwerp en was tevens gekoppeld aan zijn andere levensvervulling: het onderwijs. Zijn scriptie ging namelijk over de praktijk van het lager onderwijs in de dorpsschool van Castricum in de eerste helft van de negentiende eeuw.

In 1992 was Wil bereid om secretaris van de werkgroep te worden. Wil nam niet alleen het secretariaat over, maar ging ook namens de Werkgroep alle PR-zaken behartigen, iets wat Wil heel leuk vond en ook iets waarvoor hij buitengewoon geschikt was. Met veel flair legde hij allerlei contacten en kreeg het voor elkaar dat de Werkgroep veelvuldig in de plaatselijke kranten verscheen. Zo verzorgde Wil in het Nieuwsblad voor Castricum onder andere de vaste rubriek ‘Oud en Nieuw’: een beschrijving en een foto van een stukje Castricum, zoals dat er vroeger en nu uitzag.

In datzelfde kader vertegenwoordigde Wil op enthousiaste wijze de Werkgroep in meerdere organisaties, zoals in de Stichting tot herdenking van de Slag bij Castricum, in de groep tot oprichting van een monument over deze Slag en was hij ook voorzitter van het half jaarlijks regionaal overleg met de andere historische verenigingen tussen Bergen en Velsen.

Wil had een heel goed gevoel waarvoor onze plaatsgenoten zich op historisch gebied interesseerden of wat zij leuk vonden en ging er heel energiek achteraan om die zaken te organiseren. Zo had hij een belangrijk aandeel in de herdruk van de kaart van de Heerlijkheid van Castricum uit 1737, in de uitgifte van de herdenkingsmunt over de Slag bij Castricum, van de fietsroute ‘Een Rondje Rondom Castricum’, en van ‘Begraven Dorp’, een boekje over de archeologische opgravingen in de Oosterbuurt. Dit boekje heeft Wil hoogst persoonlijk aangeboden aan de Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland tijdens de officiële opening van de archeologische tentoonstelling in ‘De Hoep’ in 1997.

Hij deed ook zelf onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis: naast de al eerder genoemde doctoraalscriptie schreef hij verschillende krantenartikelen over bepaalde onderwerpen uit de geschiedenis van ons dorp. Ook verdiepte hij zich in De Slag bij Castricum en schreef hierover een uitvoerig artikel in het boek: ‘Op Zoek naar Castricums Verleden’, dat verscheen in 1992 bij het 25-jarig jubileum van de werkgroep.

Daarnaast had ook de Tweede Wereldoorlog zijn grote interesse. Zo verzorgde hij in het herdenkingsjaar 1995 op boeiende wijze een avond met dialezing in de aula van het Bonhoeffer College en schreef hij lesbrieven voor scholieren in Castricum en Limmen.

Wil had veel ideeën en plannen voor de toekomst van de Werkgroep en over de uitbreiding van ons bestaande gebouw tot een expositiegebouw met veel allure. Hij speelde in de ontwikkeling van de plannen een belangrijke rol.

Er ging dan ook een diepe schok door de Werkgroep toen wij de eerste signalen kregen van zijn ernstige ziekte. Onze eerste gedachten gingen uit naar Wil en naar zijn fijne gezin en toen naar de Werkgroep.

Wil was voorbestemd om het voorzitterschap over te nemen, hetgeen nog even een jaar was uitgesteld, vanwege zijn drukke werkzaamheden rond het opzetten van een nieuwe organisatie betreffende onder andere de begeleiding van dyslectische leerlingen.

Het heeft niet meer zo mogen zijn. De Werkgroep Oud-Castricum ervaart het als een groot verlies. Wij bewaren van hem herinneringen aan een warm mens, een fantastische persoon, iemand op wie je nooit vergeefs een beroep deed.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties