In memoriam Frans Baars (Jaarboek 26 2003 pg 20)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 26, pagina 20

In memoriam Frans Baars

Frans Baars
Frans Baars

Frans Baars is op 11 juni 2003 op 64-jarige leeftijd overleden. Frans was al vanaf 1970 intensief betrokken bij de werkzaamheden van de Werkgroep Oud-Castricum. In die jaren was de nog jonge werkgroep vooral op archeologisch gebied zeer actief, met name in de omgeving van de Cieweg. Frans woonde enkele straten verder, was buitengewoon geïnteresseerd in de opgravingen en heeft zich aangesloten bij de werkgroep. Hij deed vanaf het begin heel enthousiast mee, nam al gauw initiatieven en nam ook meteen bepaalde werkzaamheden op zich. Al in 1972 wordt Frans als vertegenwoordiger van Oud-Castricum benoemd in het bestuur van de afdeling Alkmaar van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.

Steeds meer gaat Frans zich naast de archeologie ook met andere zaken bezighouden. Zo neemt hij in 1973 deel aan een activiteit om historische gebouwen in Castricum te inventariseren, helpt met de ingebruikname van ons toen nieuwe museumgebouwtje ‘De Duynkant’ en treedt ook in datzelfde jaar – 1973 – toe tot het bestuur van Oud-Castricum, een functie die hij twintig jaar zal bekleden.
In 1976 wordt Frans namens Oud-Castricum afgevaardigd in de gemeentelijke adviescommissie voor de monumenten. Pas anderhalf jaar geleden heeft hij zijn taak in de Monumentencommissie beëindigd.

De Werkgroep deed nooit tevergeefs een beroep op Frans, hij stond altijd klaar; zo had hij bij diverse tentoonstellingen van Oud-Castricum de coördinatie van opzet en inrichting. Hij leidde ook enkele jaren in het gebouwtje de inventarisatiewerkzaamheden van onze collectie en heeft een paar jaar op het archief in Alkmaar samen met enkele andere leden het archief van de gemeente Castricum over de periode 1916 tot 1936 geïnventariseerd. Daarnaast heeft Frans bij de bouw van ons nieuwe Historisch Informatie Centrum in 2001 de leiding gehad over de werkgroep inrichting.

In het bijzonder heeft Frans zich ingezet voor het jaarboekje van Oud-Castricum. In 1978 hebben we het eerste jaarboekje uitgegeven. Vanaf het allereerste maakte Frans deel uit van de redactie van het jaarboekje. Over een periode van zo’n 26 jaar heeft de redactie samen meer dan honderd keer vergaderd, de laatste keer dat we hiervoor met Frans bijeen geweest zijn, was op 7 mei jongstleden, de volgende vergadering die we op 21 mei bij Frans thuis zouden houden – dus nog geen 4 weken voor zijn overlijden – heeft hij moeten afzeggen. Het ging op dat moment niet, zijn ziekte en de pijn maakte het hem onmogelijk. Frans heeft zich tot het uiterste gegeven voor Oud-Castricum.

Hij verdiepte zich door de jaren heen grondig in allerlei onderwerpen en heeft vele boeiende artikelen voor de jaarboekjes geschreven (in totaal 15), waaronder verschillende themanummers, zoals over de R.-K. Pancratius parochie, het onderwijs, de Nederlands hervormde gemeente en de brandweer. Zijn laatste bijdrage staat in dit jaar- boekje en is getiteld: ‘Een klok op stap‘.

Het was altijd een plezier met Frans samen te werken in welk verband dan ook. Frans bracht altijd een stuk warmte en gezelligheid mee, zat vol humor. Als het eens iets anders liep dan we wilden, dan wist Frans de situatie altijd te relativeren en er een positieve draai aan te geven.

Frans had zich graag nog veel langer voor Oud-Castricum willen inzetten. Het heeft niet meer zo mogen zijn. Wij zijn heel dankbaar voor datgene wat hij voor de Werkgroep is geweest en voor velen van ons persoonlijk heeft betekend. Wij zullen Frans ontzettend missen.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties