Castricum – Honderd jaar geleden 1887 (Jaarboek 11 1988 pg 48)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 11, pagina 48

Castricum – Honderd jaar geleden 1887

In het jaar 1887 zijn er geen bijzondere gebeurtenissen voorgevallen; het rustige Castricumse dorpsleventje lijkt voort te kabbelen. De financiële positie van de gemeente is nog steeds zeer slecht.

In de samenstelling van het Gemeentebestuur is in 1887 geen verandering gekomen; het staat onder voorzitterschap van burgemeester jonkheer Boreel van Hogelanden, verder zijn er de wethouders Adriaan van der Park en Jacob Kuijs en de raadsleden Willem Melker, Jan Adam van Soll, Frans Glorie, Simon Louter en Jan Schuit.

Op 1 januari 1887 telt Castricum 1.663 inwoners, op 31 december 1887 is dit aantal afgenomen tot 1.658; in dit jaar worden in Castricum 53 kinderen geboren, worden 9 huwelijken gesloten en overlijden 40 personen. Doordat er veel meer personen zich elders vestigen (72) dan er in Castricum komen wonen (54), neemt het inwonertal af.

Rijksstraatweg (nu Dorpsstraat) met links café de Landbouw. Duidelijk zichtbaar is de trambaan met wissel en rechts op de achtergrond de waterpomp voor de stoomtram.
Rijksstraatweg (nu Dorpsstraat) met links café de Landbouw. Duidelijk zichtbaar is de trambaan met wissel en rechts op de achtergrond de waterpomp voor de stoomtram. Dorpsstraat 30-42 in 1921. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

 
5 januari 1887

De Heer Jan Holland heeft al een aantal jaren een vergunning om een stoomtramlijn van Castricum naar de Egmonden aan te leggen en te exploiteren. De vergunning is hem verstrekt op een aantal voorwaarden. Zo moet hij onder andere binnen 6 maanden na het afgeven van de vergunning met de aanleg beginnen, moet hij een flink bedrag in de gemeentekas storten (12.000 gulden) en dient hij op meerdere plaatsen de weg te verbreden. Doordat hij slecht vordert met het in eigendom verwerven van de voor de aanleg van de tramlijn benodigde gronden, verstrijkt telkens de gestelde termijn van de vergunning en moet hij bij het gemeentebestuur een verlenging aanvragen. Daarbij probeert Jan Holland telkens om de hoge financiële eisen, die het Gemeentebestuur heeft gesteld, te verlagen.
Op 5 januari verzoekt Jan Holland achtereenvolgens om verlenging van de concessie tot het aanleggen en exploiteren van de tramlijn en om het verkrijgen voor de duur van een jaar van een rentewaarborg van 3 procent uit de gemeentekas over een kapitaal van 3.000 gulden. De Raad besluit voor een half jaar verlenging te geven en geen rentewaarborg te verstrekken.

 
9 maart 1887

Jan Holland is opnieuw in contact getreden met het gemeentebestuur. Hij herhaalt zijn verzoek om een rentewaarborg en vraagt nu ook om de vergunning der exploitatie van 30 jaar op 50 jaar te brengen. De Raad gaat hiermee akkoord. Zij geeft echter geen toestemming om de tramweg tussen Bakkum en Egmond-Binnen deels in de westelijke berm te mogen aanleggen.

Op zijn verzoek krijgt Dirk Schotvanger ontslag als armvoogd en secretaris-penningmeester van het Algemeen Armenbestuur.

 
6 april l887

Willem van Dijk uit Amsterdam is door de Commissaris des Konings benoemd tot veldwachter in de gemeente Castricum in de plaats van Johannes Oude Steenhof.

 
22 juni 1887

Het gemeentebestuur heeft haar eisen voor de aanleg van de stoomtramlijn verduidelijkt. Zo moet Jan Holland daar waar hij gebruik maakt van de vele openbare zandwegen binnen de gemeente, deze wegen in alleszins berijdbare toestand brengen en onderhouden. Bovendien moet hij daar waar hij gebruik maakt van de berm van de weg, deze berm op die punten waar de breedte minder is dan 2 meter, verbreden, zodat de berm waarop de trambaan komt altijd minstens 2 meter breed is.

 
13 juli 1887

Vanwege de slechte financiële toestand wil het Gemeentebestuur de geldlening ter grootte van 20.000 gulden tegen 5 procent rente en een jaarlijkse aflossing van 1.000 (waarop reeds 2.000 is afgelost) omzetten in een nieuwe lening van 20.000 tegen 4 procent rente en een jaarlijkse aflossing van 500 gulden. De Gedeputeerde Staten (G.S.) maken hiertegen bezwaar; ze gaan uiteindelijk akkoord met een voorstel om de jaarlijkse aflossing tot 1890 op 500 te brengen en daarna op 1.000 gulden.

 
27 juli 1887

Bij de verkiezing voor 3 nieuwe gemeenteraadsleden worden Jan Schuit, Jacob Kuijs en Jan Adam van Soll herkozen.

 
21 september 1887

De hoofdonderwijzer Franciscus Ludewig ontvangt een gratificatie van 25 gulden in verband met zijn 25-jarig huwelijk.

Dit is de school nabij het Raadhuis. De binnenplaats met links meester C.J. Bussen, hoofd der school. Per 1 mei 1894 ging schoolhoofd Ludewig met pensioen. In totaal was hij zo'n 38 jaar aan de school verbonden geweest. Cornelis Bussen, onderwijzer aan de R.-K. Parochieschool te Leiden, volgde hem op. Het onderwijsteam bestond toen uit vijf mannen en drie vrouwen, die de zorg hadden voor 230 leerlingen.
Dit is de school nabij het Raadhuis. De binnenplaats met links meester C.J. Bussen, hoofd der school. Per 1 mei 1894 ging schoolhoofd Ludewig met pensioen. In totaal was hij zo’n 38 jaar aan de school verbonden geweest. Cornelis Bussen, onderwijzer aan de R.-K. Parochieschool te Leiden, volgde hem op. Het onderwijsteam bestond toen uit vijf mannen en drie vrouwen, die de zorg hadden voor 230 leerlingen. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

 
12 oktober 1887

F. Ludewig verzoekt als hoofd der school om het 6e lokaal van de school in gebruik te mogen nemen en om nog een onderwijzer te mogen benoemen. De gemeenteraad beschikt afwijzend in verband met de zorgelijke financiële toestand der Gemeente.

S.P.A. Zuurbier

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties